[ពត៌មាន/NEWS]ឧស្សាហកម្ម​ធានា​រ៉ាប់រង​អាយុ​ជីវិត​កម្ពុជា ​កាន់​តែ​ប្រកួត​ប្រជែង Life insurance market growing

Posted on

ឧស្សាហកម្ម​ធានា​រ៉ាប់រង​អាយុ​ជីវិត​កម្ពុជា ​កាន់​តែ​ប្រកួត​ប្រជែង   ភ្នំពេញៈ ទោះបី​កម្ពុជា​ជា​ទីផ្សារ​តូច​មួយ​ក្តី ប៉ុន្តែ​វា​នៅ​តែ​ទាក់​ទាញ​ចំណាប់​អារម្មណ៍​ក្រុមហ៊ុន​ធានា​រ៉ាប់រង​ជាច្រើន​កំពុង​ចូល​មក​ទីផ្សារ​នេះ ដែល​អ្នក​ជំនាញ​លើក​ឡើង​ថា នឹង​ធ្វើ​ឲ្យ​មាន​ការ​ប្រកួត​ប្រជែង​កាន់​តែ​ស្វិតស្វាញ​ក្នុង​ឧស្សាហកម្ម​នេះ​។ ក្រុមហ៊ុន​ធានា​រ៉ាប់រង​អាយុ​ជីវិត​ធំ​ទី​ពីរ​របស់​ថៃ Bangkok Life បាន​ចាប់​ផ្តើម​បើក​ដំណើរ​ការ​នៅ​កម្ពុជា​កាលពី​ថ្ងៃ​អង្គារ ខណៈ​ក្រុមហ៊ុន​ធានា​រ៉ាប់រង​អាយុ​ជីវិត AIA នឹង​បើក​ដំណើរ​ការ​នៅ​ចុង​សប្តាហ៍​នេះ​។   សម្រាប់ការអានបន្ថែម សូមចុចទីនេះ         Life insurance market grows   To read more, please click here     (The article is originally from Phnom Penh Post/ Post Khmer)

[ពត៌មាន/NEWS]របប​ប្រាក់​សោធន​រវាង​មន្ត្រីរាជការ​និង​វិស័យ​ឯក​មាន​ភាព​ប្រហាក់ប្រហែលគ្នា​

Posted on

របប​ប្រាក់​សោធន​រវាង​មន្ត្រីរាជការ​និង​វិស័យ​ឯក​មាន​ភាព​ប្រហាក់ប្រហែលគ្នា​ មន្ត្រី​របប​សន្តិសុខ​សង្គម​ ហៅ​កាត់ ប​.​ស​.​សបាន​មានប្រសាសន៍​ឲ្យ​ដឹងថា របប​សោធន​និវត្តន៍​រវាង​មន្ត្រីរាជការ​និង​ វិស័យ​​ឯក​ជន មាន​ភាព​ប្រហាក់ប្រហែលគ្នា​។​ សម្រាប់ការអានបន្ថែម សូមចុចទីនេះ (The article is originally from news.sabay.com)

[BLOG] តើធ្វើដូចម្តេចដើម្បីជ្រើសរើសគណនីសន្សំដែលល្អបំផុត How to choose the best saving account

Posted on

  តើធ្វើដូចម្តេចដើម្បីជ្រើសរើសគណនីសន្សំដែលល្អបំផុត   ឥឡូវនេះយើងបានដឹងថាធនាគារ ឬ ស្ថាប័នមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុមួយណាដែលផ្តល់ជូននូវអត្រាការប្រាក់ខ្ពស់។   ប៉ុន្ដែតើយើងជ្រើសរើសដោយរបៀបណា?    

[ពត៌មាន/NEWS] ធនាគារ⁣ អេសីុលីដា បញ្ចេញសេវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុថ្មី⁣⁣⁣⁣ អេសីុលីដាយូនីធីទាន់ចិត្ត Acleda released e-wallet service

Posted on

ធនាគារ⁣ អេសីុលីដា បញ្ចេញសេវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុថ្មី⁣⁣⁣⁣ អេសីុលីដាយូនីធីទាន់ចិត្ត Acleda released e-wallet service called Unity Toan Chet. To find our more, please visit http://www.acledabank.com.kh/kh/khm/ps_ebacledatoanchet http://www.phnompenhpost.com/business/acleda-taps-e-wallet-market

តើអ្វីទៅគឺជាអក្ខរកម្មនៃហិរញ្ញវត្ថុ? What is financial literacy?

Posted on

តើអ្វីទៅគឺជាអក្ខរកម្មនៃហិរញ្ញវត្ថុ? អក្ខរកម្មហិរញ្ញវត្ថុគឺជាការយល់ដឹងអំពីទឹកប្រាក់ ដែលត្រូវនិងហិរញ្ញវត្ថុដើម្បីជ្រើសរើសយកការសម្រេចចិត្តផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុសមស្របនិងការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុផ្ទាល់ខ្លួន។   ពួកយើងមិនត្រឹមតែផ្តល់ពត៍មានទាក់ទងនឹងប្រាក់កម្ចីទេប៉ុន្តែថែមទាំងផ្តល់ទៅលើចំណេះដឹងទូលំទូលាយដែលមានដូចជា៖   -ការគ្រប់គ្រងថវិកាគ្រួសារ   -ការរក្សាទុក   -ការចំណាយ   -ការវិនិយោគ   -ហានិភ័យហិរញ្ញវត្ថុទៅលើព្រឹត្តិការណ៍នៅក្នុងជីវិតរបស់អ្នក   តោះរៀនអំពីមូលដ្ឋានដំបូង