3 គន្លឹះសំរាប់កាត់បន្ថយថ្លៃឈ្នួលពលកម្ម

Posted on

3 គន្លឹះសំរាប់កាត់បន្ថយថ្លៃឈ្នួលពលកម្ម   អត្រានៃអ្នកចេះដឹងនៅកម្ពុជាមានច្រើន អាស្រយ័ហេតុនេះហើយកម្លាំងពលកម្មមានកំណើនដែរ។ ច្បាស់ណាស់តម្លៃនៃការជួល និងការបណ្តុះបណ្តាលបុគ្គលិកគឺខ្ពស់។ ថ្ងៃនេះស្ពាននឹងណែនាំអំពីគន្លឹះក្នុងការកាត់បន្ថយចំណាយថ្លៃឈ្នួលពលកម្ម៖   ការហ្វឹកហ្វឺនឆ្លងការងារ   ជាទូទៅនិយោជិកដែលមានជំនាញក្នុងការងារជាក់លាក់ម្នាក់អាចមានតម្លៃខ្ពស់ដោយសារតែកម្រិតចេះដឹងនិងគុណតម្លៃនៃការងាររបស់គាត់។ ម្យ៉ាងវិញទៀត កាលណាក្រុមហ៊ុនមួយមានបុគ្គលិកដែលមានឯកទេសច្រើនពេកអាចបង្កើនចំណាយប្រាក់ខែនិងកំណត់សមត្ថភាពរបស់ក្រុមហ៊ុនអ្នកក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាផ្សេងៗ ពោលគឺមិនសូវមានភាពបត់បែន។   ដំណោះស្រាយដ៏ល្អបំផុតមួយក្នុងការកាត់បន្ថយថ្លៃពលកម្មនិងការបង្កើនភាពបត់បែនរបស់អង្គភាពរបស់អ្នកគឺការបណ្តុះបណ្តាលបុគ្គលិកឆ្លងការងារ ពោលគឺហ្វឹកហ្វឺនពួកគេឲចេះអំពីរបៀបទទួលខុសត្រូវថ្មីចំពោះការងារដែលមិនមែនជាមុខជំនាញរបស់ខ្លួន។   ប្ដូរទៅមួយសប្តាហ៍ធ្វើការបួនថ្ងៃ   រាល់ថ្ងៃដែលក្រុមហ៊ុនរបស់អ្នកបើកគឺជាថ្ងៃមួយទៀតដែលអ្នកត្រូវចំណាយប្រាក់លើថ្លៃប្រតិបត្តិការ។ មធ្យោបាយជាក់ស្តែងមួយដើម្បីសន្សំប្រាក់និងលើកកម្ពស់ការពេញចិត្តរបស់បុគ្គលិកគឺប្ដូរឲពួកគេធ្វើការមួយសបា្ដហ៍បួនថ្ងៃ វាប្រហែលជាមិនសូវនិយមទេនៅកម្ពុជា ប៉ុន្ដែអ្នកគួរពិចារណាសាកល្បង។ ជាធម្មតាមួយថ្ងៃនិយោជិកធ្វើការប្រាំបីម៉ោងជារៀងរាល់ថ្ងៃពេញមួយសបា្ដហ៍ ដូចនេះតាមគោលការណ៍ថ្មីអ្នកអាចប្ដូរទៅធ្វើការមួយថ្ងៃ១០ម៉ោងក្នុងរយៈពេល៤ថ្ងៃជំនួសវិញ ហើយថែមទាំងផ្ដល់ពេលវេលាចុងសប្ដាហ៍ឲគេសម្រាកបានច្រើនផង ដែលជាកត្តាមួយដែលជួយជម្រុញផលិតភាពរបស់បុគ្គលិក។   ការវិនិយោគក្នុងការរក្សានិយោជិតដែលមានគុណភាព   អ្នកប្រហែលជាគិតថា បុគ្គលិកដែលមានគុណភាពទាមទារប្រាក់ខែច្រើនដើម្បីឲសមនឹងតម្លៃរបស់គាត់។ យ៉ាងណាមិញ នៅពេលដែលក្រុមហ៊ុនមានបុគ្គលិកឆ្នើម នោះពួកគេអាចជួយជម្រុញការរីកចម្រើនក្នុងក្រុមហ៊ុន។ ប្រសិនបើអ្នកមិនសូវយកចិត្តទុកដាក់នឹងពួកគេនោះទេ អ្នកអាចនឹងបាត់បង់ធនធាន។ ពេលដែលមុខតំណែងណាមួយទំនេរនោះក្រុមហ៊ុនរបស់អ្នកនឹងមានដំណើរការយឺត ទម្រាំតែរកបានបុគ្គលិកថ្មីនិងបង្វឹកការងារទៀតនោះ អ្នកប្រាកដជាត្រូវចំណាយទាំងប្រាក់និងពេលវេលា។ អាស្រយ័ហេតុនេះហើយ អ្នកគួររក្សាទុកបុគ្គលិកដែលមានធនធានឲបានល្អ ដោយផ្តល់ឲពួកគេនូវ (1) ប្រាក់បៀវត្សនិងអត្ថប្រយោជន៍ដែលមានការប្រកួតប្រជែង (2) កំណត់និយមន័យការងារនិងគោលដៅ។ (3) វិនិយោគក្នុងការបណ្តុះបណ្តាលសមត្ថភាពបន្ថែម។

ធនាគារជាតិ នឹងពិន័យ ១០ម៉ឺនដុល្លារ ចំពោះមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុណាដែល ផ្ដល់ប្រាក់កម្ចីខ្វះតម្លាភាព National Bank of Cambodia will fine any MFI $100,000 for shady lending

Posted on

ធនាគារជាតិ នឹងពិន័យ ១០ម៉ឺនដុល្លារ ចំពោះមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុណាដែល ផ្ដល់ប្រាក់កម្ចីខ្វះតម្លាភាព (English in Next Page)   នៅថ្ងៃ ទី ១៨ ខែ សីហានេះ ធនាគារជាតិនៃ កម្ពុជាបានចេញលិខិតប្រកាសថា  ចំពោះគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុណា ដែល​​មិនគោរពតាមច្បាប់ និងបទប្បញ្ញាតិ​ ជាពិសេស ប្រកាសស្ដីពីតម្លាភាព ក្នុងការផ្ដល់ប្រាក់កមក្ចីខ្វះតម្លាភាព នឹងត្រូវពិន័យជា​ប្រាក់ ចំនួន៤០០លានរៀល ឬ១០ម៉ឺនដុល្លារអាមេរិក។   សម្រាប់ការអានបន្ថែម សូមចុច ទីនេះ (ដកស្រង់ពី Business Cambodia)

ចំនុចដែលអ្នកស្នើសុំកម្ចីទិញផ្ទះគួរស្វែងយល់មុននឹងទទួលយកកម្ចីនេះ

Posted on

ចំនុចដែលអ្នកស្នើសុំកម្ចីទិញផ្ទះគួរស្វែងយល់មុននឹងទទួលយកកម្ចីនេះ   តាមរយៈអត្ថបទមុន អ្នកបានដឹងខ្លះៗរួចមកហើយទាក់ទងនឹង កម្ចីទិញផ្ទះ អត្ថប្រយោជន៍ និងលក្ខណៈពិសេសរបស់វា។ យ៉ាងណាមិញ ថ្ងៃនេះ ស្ពានចង់រំលែកបន្ថែម ជាមួយអ្នកនូវចំនុចមួយចំនួន ដែលអ្នកគួរធ្វើការពិចារណា មុននឹងអ្នកសម្រេចចិត្តទទួលយកកម្ចីប្រភេទនេះ។   ១. ស្វែងរក និងធ្វើការប្រៀបធៀបពីប្រាក់កម្ចីទិញផ្ទះជាមួយស្ពាន   បន្ទាប់ពីអ្នកសម្រេចចិត្តថា អ្នកចង់បានកម្ចីទិញផ្ទះហើយនោះ សូមចាប់ផ្តើម ធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវ ស្វែងរកព័ត៌មាន ទាក់ទងនឹងធនាគារ ឬមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ដែលអាចនឹងផ្តល់ជូននូវកម្ចីនេះដល់អ្នក។ អ្នកអាចចូលមើល ក្នុងគេហទំព័ររបស់ស្ពាន ដើម្បីធ្វើការប្រៀបធៀប និងស្វែងរកស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុ ដែលសាកសមនឹងអ្នកបំផុត។ សាកល្បងប្រើប្រាស់សេវាកម្មរបស់យើង ឥឡូវនេះ តាមរយៈគេហទំព័រ http://spean-kh.com។ វាមានភាពរហ័ស ងាយស្រួល និងជាពិសេសជាងនោះទៅទៀតគឺ មិនមានគិតថ្លៃសេវាពីអ្នកទេ!  

ជំហានទាំង៤សម្រាប់ហិរញ្ញវត្ថុដែលអ្នកគួរចាប់ផ្ដើមនៅអាយុ២០

Posted on

ជំហានទាំង៤សម្រាប់ហិរញ្ញវត្ថុដែលអ្នកគួរចាប់ផ្ដើមនៅអាយុ២០ សម្រាប់ប្រជាជនខ្មែរ អាយុវយ័ប្រៀបបាននឹងវយ័ដែលនៅក្មេងខ្ចីនៅឡើយ អ្នកខ្លះទើបតែបញ្ចប់វិទ្យាលយ័និងស្ថិតក្នុងបន្ទុកឪពុកម្ដាយ ដោយឡែកមានមួយចំនួនតូចក៏មានភាពឯករាជ្យនិងជោគជយ័ក្នុងជីវិតជាហូរហែរ។ ខុសពីនៅបរទេស កូនៗរបស់ពួកគេមានសេរីភាពនិងឯករាជ្យក្នុងការទទួលខុសត្រូវចំពោះជីវិតរបស់ពួកគេ។ ខាងក្រោមនេះជាអ្វីដែលយុវជនខ្មែរគួរចាប់ផ្ដើមធ្វើនៅអាយុ២០ដើម្បីឲរស់ស្រួលពេលអនាគត៖   ១ សាកល្បងវិនិយោគ មិនចាំបាច់ដល់ត្រូវប្រើទុនធំដើម្បីវិនិយោគក្នុងការរកស៊ីនោះទេ ហើយក៏មិនគួរទុកលុយដើម្បីចាយសប្បាយនោះដែរ។ សាកលោមើល បរាជយ័ឬជោគជយ័សុទ្ធតែចំណុចដែលត្រូវរៀន។ ឧទាហរណ៍៖ យុវជនខ្មែរមួយចំនួនបង្កើតមុខរបរលក់ខោអាវអនឡាញ នាំយកគ្រឿងសម្អាងពីបរទេសមកលក់ ខ្លះទៀតបើកខាងកាហ្វេជាដើម។   ២ យល់ដឹងអំពីបំណុលល្អនិងបំណុលអាក្រក់ មិនចាំបាច់ដល់អាយុច្រើនមានការងារធ្វើលុយរាប់មឺុនក្នុងដៃទើបយល់ ទើមដឹងនោះទេ។ បំណុលល្អគឺជាប្រាក់កម្ចីណាដែលជួយបង្កើនចំណូលត្រឡប់មកវិញ ដូចជាការយកទៅរកស៊ីជាដើម។ តែបំណុលអាក្រក់គឺជាប្រាក់កម្ចីណាដែលខ្ចីទៅហើយបន្ថែមបន្ទុកដល់អ្នក ដូចជាខ្ចីយកទៅទិញសម្ភារៈនិយមណាដែលអ្នកមានលទ្ធភាពសង។   ៣ សន្សំសម្រាប់ពេលចូលនិវត្តន៍ ស្ដាប់ទៅដូចមិនសមនិងមិននិយមសម្រាប់យុវជនខ្មែរព្រោះអ្នកនៅក្មេងពេកទើបតែ ២០ហ្នឹង យ៉ាងណាមិញការសន្សំមានអ្វីមិនល្អ សន្សំពីក្មេងសល់លុយច្រើនពេលចាស់ទៅអាចយក ទៅធ្វើអ្វីដែលអ្នកចង់ធ្វើពេលចាស់ទៅ ឬឈឺថ្កាត់ជាដើម។   ៤ បង្កើតមូលនិធិសម្រាប់ពេលអាសន្ន អ្នកណាទៅមើលឃើញព្រេងវាសនា អ្នកអាចជួបញ្ហាណាមួយដោយមិនបានត្រៀមនិងត្រូវការប្រាក់ដើម្បីដោះស្រាយ ដូចជាពេលឡានខូច ពេលឈឺថ្កាត់ ឬឧបទ្វហេតុនានា។

7 ហេតុផលដែលផែនការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុមានសារៈសំខាន់

Posted on

7 ហេតុផលដែលផែនការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុមានសារៈសំខាន់ ផែនការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុជួយអ្នកក្នុងការកំណត់គោលដៅរបស់អ្នកក្នុងរយៈពេលខ្លី ឬ រយៈ​ពេល​វែងនៃ ហិរញ្ញវត្ថុរបស់អ្នក និង បង្កើតផែនការហិរញ្ញវត្ថុដែលមានតុល្យភាពដើម្បី គោលដៅ​របស់អ្នក។ ខាងក្រោមនេះជាហេតុផលចំបងៗនៃការធ្វើផែនការហិរញ្ញវត្ថុ របស់អ្នក៖ ១.​ ប្រាក់ចំណូល ការមានផែនការណ៍ធ្វើអោយអ្នករកចំណូលបានច្រើនស្របទៅតាមផែនការរបស់អ្នកយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ជាងអ្នកមិនមានផែនការ ព្រោះអ្នកមានគំរោងច្បាស់លាស់ពីប្រភព ចំណូលរបស់អ្នក និង ម៉្យាងវិញទៀត អ្នកអាចរៀបចំការចំណាយប្រចាំខែ ឬ ប្រចាំថ្ងៃដើម្បី បង្កើនប្រសិទ្ធនៃការចំណាយរបស់អ្នក និង ជៀសវាងចំណាយច្រើនជាងចំណូល។ ទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកត្រូវមានការប្រុងប្រយ័ត្នលើការចំណាយរបស់អ្នក ដូចជាផែន​ការបង់ពន្ធ​ជាដើម។ ការចំណាយដោយប្រុងប្រយ័ត្ន ជួយអោយលំហូរសាច់​ប្រាក់របស់​អ្នក​ខ្ពស់។ ២.  បង្កើតដើមទុន ការបង្កើនចំណូល ធ្វើអោយអ្នកបង្កើនដើមទុនសម្រាប់ធ្វើការវិនិយោគ ដែលធ្វើអោយ​មានដើមទុនគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ធ្វើការសម្រេចចិត្តធ្វើការវិនិយោគលើអ្វីមួយ។ ៣. សន្តិសុខគ្រួសារ ការផ្ដល់អោយនូវសុខសុវត្ថិភាពនៃហិរញ្ញវត្ថុដល់គ្រួសារអ្នកគឺជាផ្នែកមួយនៃផែនការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ។ ត្រង់ចំណុចនេះគឺសំដៅដល់ធានារ៉ាប់រងដល់ត្រឹមត្រូវដែលអ្នកត្រូវគិតដល់គ្រួសារ របស់អ្នក ដើម្បីផ្ដល់ក្ដីស្រលាញ់របស់អ្នកដល់គ្រួសារអ្នក។