ព័ត៌មាន

[ពត៌មាន/NEWS] ធនាគារ⁣ អេសីុលីដា បញ្ចេញសេវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុថ្មី⁣⁣⁣⁣ អេសីុលីដាយូនីធីទាន់ចិត្ត Acleda released e-wallet service

Posted on

ធនាគារ⁣ អេសីុលីដា បញ្ចេញសេវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុថ្មី⁣⁣⁣⁣ អេសីុលីដាយូនីធីទាន់ចិត្ត Acleda released e-wallet service called Unity Toan Chet. To find our more, please visit http://www.acledabank.com.kh/kh/khm/ps_ebacledatoanchet http://www.phnompenhpost.com/business/acleda-taps-e-wallet-market

ការសន្

[BLOG] ចំណាត់ថ្នាក់នៃគណនីសន្សំ RANKING -saving account in MFIs-

Posted on

ចំណាត់ថ្នាក់នៃគណនីសន្សំនៅក្នុងគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុមួយចំនួននៅក្នុងខែមេសា   លើកមុនពួកយើងបានធ្វើការពន្យល់អំពីអត្ថប្រយោជន៏នៃការសន្សំប្រាក់។     ថ្ងៃនេះ ពួកយើងនឹងបង្ហាញអ្នកអំពី គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុមួយណាដែលគណនីសន្សំមានការប្រាក់ខ្ពស់ជាងគេ។     [ប្រាក់ដុល្លារ]   3. គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ អម្រឹត 3.25%     2. គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ​ ហត្ថាកសិករ, គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ក្រេឌីត 3.5%    

ព័ត៌មាន

គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ កំពុងស្វែងរកជំនួយពីក្រសួងពាក់ព័ន្ធ MFI look for help from ministries

Posted on

គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ កំពុងស្វែងរកជំនួយពីក្រសួងពាក់ព័ន្ធ   មុនការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់, ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាបានប្រកាសឱ្យស្ថាប័នមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដាក់ការប្រាក់មិនអោយលើសពី 18%ក្នុងមួយឆ្នាំ ដែលអនុវត្តចាប់ពីខែមេសា។   ចំពោះបញ្ហានេះ គ្រឹះស្ថានមីក្រូមួយចំនួនមានហានិភ័យអាចនឹងប្រឈមមុខនឹងការខ្ស័យធុន។ ដូចនេះ ពួកគេត្រូវការជំនួយអន្តរាគមន៏ពីររដ្ឋាភិបាល ឬក្រសួងដែលពាក់ព័ន្ធ។   លោក ប៊ុន មុន្នី ទីប្រឹក្សា សមាគមមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជា (CMA) បាន​លើក​ឡើង​ថា លោក​រដ្ឋ​មន្ត្រី​បាន​បង្ហាញ​ជំហរ ផ្តល់​អន្តរាគមន៍ ដោយ​គ្រោង​បង្កើត​គណៈកម្មាការ​ដើម្បី​សិក្សា​ពី​ស្ថានភាព​ជាក់ស្តែង ហើយ​សន្យា​ជួយ​សម្រួល​លក្ខខណ្ឌ​ពន្ធដារ​មួយ​ចំនួន​។   សម្រាប់ពត៌មានបន្ថែម៖   Go to next page to read in English

ការសន្

តើត្រូវធ្វើដូចម្តេចដើម្បីសន្សំប្រាក់? How to save money

Posted on

តើត្រូវធ្វើដូចម្តេចដើម្បីសន្សំប្រាក់? ជាចុងក្រោយ យើងគួររៀនអំពី ហេតុអ្វីការសន្សំទឹកប្រាក់ពិតជាមានសារៈសំខាន់។   ចំណូល – ចំណាយ = ការសន្សំ។   វាពិតជាងាយស្រួលណាស់ ប៉ុន្តែពិបាកប្រសិនបើអ្នកចង់បានអ្វីជាច្រើន។ ដូច្នេះគួរធ្វើដូចម្តេច?