គន្លឹះក្នុងការគ្រប់គ្រងលុយសម្រាប់អាជីវកម្មខ្នាតតូច

Posted on

តើអ្នកកំពុងធ្វើជំនួញតូចមួយដោយខ្លួនឯងមែនទេ? នៅពេលគ្រប់គ្រងជំនួញ អ្នកជួបប្រទះនឹងបញ្ហាច្រើនណាស់មែនទេ? ការចាប់ផ្ដើមក្នុងការរកស៊ីដំបូងប្រាកដជាពិបាកណាស់ ជាពិសេសបើនិយាយពីរឿងហិរញ្ញវត្ថុ និងការគ្រប់គ្រង។ អ្នកប្រាកដជាមិនទាន់ថ្នឹកថាបែងចែកបែបណាដើម្បីឲមានតុល្យភាពរវាងចំណូលនិងចំណាយ។ ថ្ងៃនេះ ស្ពានសុំធ្វើការចែករំលែកជាមួយអ្នកនូវ ទិចនិចមួយចំនួន សម្រាប់ម្ចាស់អាជីវកម្មខ្នាតតូច ក្នុងការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុរបស់ខ្លួន។ ១. អប់រំផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ខ្លួនឯង សម្រាប់អ្នកធ្វើជំនួញ ដំបូងបំផុត អ្នកគួរបណ្តុះចំណេះដឹងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ខ្លួនអ្នក។ អ្នកអាចចាប់ផ្ដើមរៀនពីវាបាន តាមរយៈអានពីរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ព្រោះវាធ្វើឲ្យយល់ដឹងច្រើនអំពីហិរញ្ញវត្ថុ ថាតើលុយដែលអ្នករកបានមកពីប្រភពណាខ្លះ។ នៅក្នុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ មានដូចជារបាយការណ៍លំហូរសាច់ប្រាក់ ប្រាក់ចំណូល តារាងតុល្យការ ហើយនិងចំនួន ដើមទុននៃម្ចាស់ភាគហ៊ុន។ សម្រាប់របាយការណ៍លំហូរសាច់ប្រាក់ វាធ្វើការវិភាគសកម្មភាពប្រតិបត្តិការ ការវិនិយោគ និងលំហូរចេញនៃសាច់ប្រាក់របស់អ្នក។ តារាងតុល្យការ ផ្តល់ព័ត៌មានទាក់ទង នឹងទ្រព្យសម្បត្តិ បំណុល និងភាគទុនិករបស់អ្នក។ ឯរបាយការណ៍ប្រាក់ចំនូល នឹងជួយឆ្លុះបញ្ចាំងពីចំណូលដែលរកបានក្នុងរយៈពេលជាក់លាក់ណាមួយ។ របាយការណ៍ចំនួន ដើមទុននៃម្ចាស់ភាគហ៊ុន តំណាងឱ្យចំនួនទឹកប្រាក់ដែលក្រុមហ៊ុនបានផ្តល់ហិរញ្ញប្បទានតាមរយៈការដាក់លក់ភាគហ៊ុន។ ២. ចែកឲ្យដាច់រវាង ហិរញ្ញវត្ថុផ្ទាល់ខ្លួន និងហិញ្ញវត្ថុសម្រាប់អាជីវកម្ម បើអ្នកជាម្ចាស់អាជីវកម្ម អ្នកត្រូវបែងចែក​ឲ្យដាច់ពីគ្នា រវាង ហិរញ្ញវត្ថុផ្ទាល់ខ្លួន និងហិញ្ញវត្ថុសម្រាប់អាជីវកម្ម។ អ្នកអាចបើកគណនីឥណទានមួយសម្រាប់អាជីវកម្មរបស់អ្នក ដើម្បីដាក់ប្រាក់ចំណាយផ្សេងៗពាក់ព័​ន្ធនឹងអាជីវកម្មរបស់អ្នកក្នុងកាតឥណទាននេះ។ ការធ្វើបែបនេះ វាក៏អាចជួយឲ្យអ្នក​តាមដានការចំណាយ ហើយគ្រប់គ្រងវាបានយ៉ាងល្អ។ លើសពីនេះ អ្នកគួរបើកគណនីសន្សំមួយសម្រាប់អាជីវកម្មរបស់អ្នកផងដែរ។ ក្នុងគណនីនេះ អ្នកអាចធ្វើការវេរប្រាក់ចំនេះដែលបានពីអាជីវកម្មរបស់អ្នកក្នុងចំនួនណាមួយដែលអ្នកចង់សន្សំ […]

វិធីសាស្ត្រក្នុងការចាប់ផ្តើមបង្កើតអាជីវកម្មដោយចំណាយតិចបំផុត

Posted on

វិធីសាស្ត្រក្នុងការចាប់ផ្តើមបង្កើតអាជីវកម្មដោយចំណាយតិចបំផុត មនុស្សភាគច្រើនតែងមានគំនិតថា ក្នុងការចាប់ផ្ដើមអាជីវកម្មមួយ លុះត្រាតែមានលុយច្រើនទើបអាចបង្កើតវាបាន។ ចុះហេតុអ្វីបានជាគេថាអាជីវកម្មត្រូវការចំណាយច្រើន? ជាការពិតណាស់ពេលបង្កើតអាជីវកម្ម អ្នកត្រូវចំណាយលើការស្នើសុំអាជ្ញាប័ណ្ណ ស្នើចុះឈ្មោះនៅក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម ទិញសម្ភារៈផ្គត់ផ្គង់ ជួលឬសាងសង់អាគារ ជួលបុគ្គលិក រកអ្នកប្រឹក្សាអំពីអាជីវកម្មរបស់អ្នកជាដើម ដែលធ្វើអោយអ្នកគ្រប់គ្នាតែងគិតដល់លុយជាចម្បងមុនចាប់ផ្តើមវា។ ថ្ងៃនេះស្ពានសូមលើកយកអត្ថបទមួយដែលអាចជួយអោយអាជីវកម្មរបស់អ្នកដំណើរការទៅបានដោយចំណាយថវិកាតិចតួចប៉ុណ្ណោះ។ ខាងក្រោមនេះ មាន៣ចំណុចដែលអាចជួយអ្នកអោយកាត់បន្ថយការចំណាយបានកាន់តែតិចចំពោះការចាប់ផ្ដើមអាជីវកម្មដំបូង៖ ១.កាត់បន្ថយតម្រូវការ យើងដឹងហើយថាគ្រប់អាជីវកម្មទាំងអស់មានលក្ខណៈមិនដូចគ្នាទេ ឯតម្រូវការក៏ខុសគ្នាដែរ។ អាជីវកម្មកាន់តែធំការចំណាយកាន់តែច្រើន ជម្រើសដំបូងរបស់អ្នកគឺត្រូវផ្លាស់ប្តូរគំរូអាជីវកម្ម (Business Model) របស់អ្នកដើម្បីអោយការចំណាយដូចបានរៀបរាប់ខាងលើតិចជាងមុន។ ឧទាហរណ៍ប្រសិនបើអ្នកមានគម្រោងក្នុងការចាប់ផ្តើមក្រុមហ៊ុនជាអ្នកពិគ្រោះយោបល់(Consultant) អ្នកអាចកាត់បន្ថយការចំណាយលើ “និយោជិត” ដោយអ្នកអាចដើរតូជានិយោជកផង ធ្វើជានិយោជិកផងនៅពេលចាប់ផ្តើមក្រុមហ៊ុនដំបូង។ ប្រសិនបើអាជីវកម្មអ្នកមិនត្រូវការការិយាល័យធ្វើការទេ អ្នកអាចធ្វើការពីផ្ទះក៏បាន។ ចំពោះដំណើរការផលិតកម្ម អ្នកអាចស្រាវជ្រាវដើម្បីស្វែងរកប្រភពផ្គត់ផ្គង់វត្ថុធាតុដើមដែលមានតំលៃថោកនៅពេលចាប់ផ្តើមផលិតដំបូង។ សរុបសេចក្តីមក អ្នកត្រូវព្យាយាមគិតដល់ចំណាយណាដែលចាំបាច់ មិនអាចអត់បាន ដោយការចំណាយកាន់តែតិចកាន់តែល្អ។ ២.ស្វែងរកជំនួយ នៅពេលអ្នកចាប់ផ្ដើមអាជីវកម្មដំបូងអ្នកគួរតែមានដើមទុនក្នុងខ្លួនខ្លះ ប៉ុន្តែបើសិនជាអ្នកគ្មានក៏មិនមែនជាបញ្ហាធំដែរ ព្រោះអ្នកអាចស្វែងរកជំនួយបានតាមរយៈ ស្នើអោយក្រុមគ្រួសារ សាច់ញាតិ មិត្តភក្ដិរបស់អ្នកចូលរួមហ៊ុនជាមួយអ្នក។ បើមិនដូច្នោះទេ អ្នកអាចស្វែងរកអ្នកវិនិយោគណាម្នាក់(Angel Investor) ហើយអ្នកពន្យល់គាត់ពីគម្រោងផែនការអាជីវកម្មអ្នកទៅកាន់គាត់ ដើម្បីអោយគាត់ផ្តល់ជំនួយដល់អាជីវកម្មអ្នក។ ជម្រើសចុងក្រោយអ្នកអាចដាក់ស្នើខ្ចីលុយពីធនាគារ ដើម្បីយកទុនមកប្រកមអាជីវកម្ម។