[QUIZ]Math Quiz សំនួរនៅថ្ងៃនេះ3

Posted on

សំនួរនៅថ្ងៃនេះ3   ពង្រឹងគណិតវិទ្យារបស់អ្នកអោយប្រសើរឡើង ហើយសន្សំទឹកប្រាក់! Improve your math skill and be good at managing money!   តើអ្នកដឹងចម្លើយឬទេ? Check next page for answer!  

ទឹកប្រាក់ ២៥០,០០០,០០០,០០០ដុល្លារ 250,000,000,000USD!?

Posted on

ទឹកប្រាក់ ២៥០,០០០,០០០,០០០ដុល្លារ តើអ្នកនឹងធ្វើយ៉ាងណាជាមួយលុយទាំងនេះ?   ទឹកប្រាក់ ២៥០,០០០,០០០,០០០ដុល្លារ តើអ្នកនឹងធ្វើយ៉ាងណាជាមួយលុយទាំងនេះ? ក្រុមហ៊ុនអេផល (Apple Inc) ថ្មីៗនេះទើបនឹងប្រកាសថា ក្រុមហ៊ុននេះមានទឹកប្រាក់ជាង២៥០,០០០,០០០ដុល្លារ នៅក្នុងធនាគារមួយ។ ពិបាកនឹងស្រមៃថាយ៉ាងណាណាស់មែនទេ?  

ចំណាត់ថ្នាក់នៃការដាក់ប្រាក់ថេរគិតត្រឹមខែឧសភានៅក្នុងស្ថាប័នមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ Fixed deposit ranking in MFI

Posted on

ចំណាត់ថ្នាក់នៃការដាក់ប្រាក់ថេរគិតត្រឹមខែឧសភានៅក្នុងស្ថាប័នមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ   ថ្ងៃនេះយើងនឹងបង្ហាញអ្នកអំពីការដាក់ប្រាក់បញ្ញើដែលមានកាលកំណត់នៅក្នុងស្ថាប័នមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ។     ប្រសិនបើអ្នកមានលុយមួយចំនួនដែលអ្នកមិនត្រូវការប្រើសម្រាប់រយៈពេលជាងមួយខែ កគួរតែពិចារណាក្នុងការរក្សាវានៅក្នុងគណនីដាក់ប្រាក់ថេរពីព្រោះអ្នកនឹងអាចទទួលបានការប្រាក់បន្ថែម។   ធនាគារនឹងមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុមានលក្ខខណ្ឌខុសៗគ្នាក្នុងការដាក់ប្រាក់ថេរដែលជាធម្មតាចាប់ផ្តើមពី​ 1ខែទៅ5ឆ្នាំយ៉ាងយូរ។   អ្នកក៏អាចជ្រើសថាតើអ្នកចង់ទទួលបានការប្រាក់ប្រចាំខែឬនៅចុងបញ្ចប់នៃរយៈពេលដែលត្រូវបានគេហៅថាកាលកំណត់។   ជាធម្មតាប្រសិនបើអ្នកទទួលបាននៅថ្ងៃកាលកំណត់អ្នកអាចទទួលបានការប្រាក់ខ្ពស់ ប៉ុន្តែប្រសិនបើអ្នកទទួលបានជារៀងរាល់ខែអ្នកអាចប្រើការប្រាក់នោះឬរក្សាការប្រាក់នៅក្នុងគណនីសន្សំរបស់អ្នក។     សូមមានការប្រុងប្រយ័ត្នជាមួយនឹងការដាក់ប្រាក់អប្បបរមាដែលជាភាគច្រើនចាប់ពី 5ដុល្លារ ដល់ 50ដុល្លារ។     តោះធ្វើការពិនិត្យទៅលើចំណាត់ថ្នាក់  

[ពត៌មាន/NEWS]ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិតធំបង្អស់នៅកម្ពុជា AIA coming to the Kingdom

Posted on

 ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិតធំបង្អស់នៅកម្ពុជា។     វត្តមានរបស់ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងមួយនេះមានឈ្មោះអេអាយអេ ដែលទើបតែចូលខ្លួនមកក្នុងកម្ពុជា។     អ្នកតំណាងអោយក្រុមហ៊ុនមួយនេះបានបញ្ជាក់ថា ហេតុដែលក្រុមហ៊ុននេះមានវត្តមាននៅក្នុងប្រទេសនេះដោយសារតែ ការរីកចម្រើនផ្នែកសេដ្ធកិច្ច នឹងវិស័យធានារ៉ាប់រងនៅមានសភាពខ្សោយនៅឡើយ។     គួរបញ្ជាក់ផងដែរថាក្រុមហ៊ុនអេអាយអេមានទីតាំងនៅក្នុង១៨ប្រទេសនៃអាសីុ នឹងបានឈរលំដាប់កំពូលនៅក្នុងទីផ្សារប្រទេសទាំងនោះ។     ម្យ៉ាងវិញទៀត ពួកគេនឹងមានគម្រោងលើការវិនិយោគទុនមកកាន់កម្ពុជារយៈពេល៣ទៅ៥ឆ្នាំទៅមុខទៀត។       [ពត៌មាន/NEWS]ឧស្សាហកម្ម​ធានា​រ៉ាប់រង​អាយុ​ជីវិត​កម្ពុជា ​កាន់​តែ​ប្រកួត​ប្រជែង Life insurance market growing

តើនារីៗធ្វើយ៉ាងណាទើបអាចសន្សំទឹកប្រាក់ 2ពាន់ដុល្លារបាន? How women save 2,000USD?

Posted on

 តើនារីៗធ្វើយ៉ាងណាទើបអាចសន្សំទឹកប្រាក់ 2ពាន់ដុល្លារបាន?   នារីទាំងអស់ អត្ថបទនេះគឺនិយាយអំពីអ្នកហើយ។   តើអ្នកកំពុងរៀបគម្រោងដើម្បីទិញអ្វីដែលមានតម្លៃថ្លៃទេ? ប្រសិនបើអ្នកមានគម្រោងមែន តើអ្នកចង់សន្សំប៉ុន្មាន នឹងនៅពេលណា?   ប្រសិនបើអ្នកធ្វើការនៅការិយាល័យហើយអ្នកអាចសន្សំទឹកប្រាក់បានជាង ២ពាន់ដុល្លារមុននឹងអ្នកមានអាយុ៣០ឆ្នាំ នោះអ្នកគឺជាអ្នកសន្សំប្រាក់ដែលល្អជាងគេហើយ។   ដូចនេះ តើភាពខុសគ្នារវាងមនុស្សដែលពូកែសន្សំប្រាក់ នឹងអ្នកដែលមិនចេះសន្សំប្រាក់នោះមានអ្វីខ្លះ?   នេះជាមនុស្សមួយចំនួនដែលមិនពូកែសន្សំទឹកប្រាក់ពួកគេចូលចិត្តទុកប្រាក់នៅពេលដែលពួកគេបានចំណាយហើយ។   មានន័យថា ពួកគេចំណាយតាមអ្វីដែលពួកគេចង់បាន ហើយធ្វើការទុកលុយដែលនៅសល់ក្រោយការចំណាយ។   ជាការពិតណាស់ នេះគឺមានភាពងាយស្រួលបំផុត ពីព្រោះអ្នកមិនដឹងទេថា តើអ្នកចំណាយច្រើន ឬតិច  ប៉ុន្តែវាមានការលំបាកសម្រាប់ពួកគេ ដើម្បីអោយដឹងថាពួកគេបានសន្សំបានប៉ុន្មានក្នុងរយៈពេលមួយខែ ឬ  ពួកគេចង់សន្សំប៉ុន្តែពួកគេមិនធ្វើ។   គំនិតនេះរៀងអាក្រក់បន្តិចមែនទេ?   វិធីម្យ៉ាងគត់ដែលអាចសន្សំប្រាក់ជាង២ពាន់ដុល្លារ ឬក៏ច្រើនជាងនេះ។ ដូចនេះ តើមិត្តនារីៗសន្សំទឹកប្រាក់តាមវិធីណា? មានការសម្ងាត់អ្វីទេ?