តើផែនការអជីវកម្មរបស់អ្នក អាចប្រើសម្រាប់ធ្វើអ្វីខ្លះ?

Posted on

រាល់ការចាប់ផ្តើមអាជីវកម្ម ទោះជាអាជីវកម្មតូចក្តី ឬធំក្តី អ្នកត្រូវតែមានផែនការអាជីវកម្ម។ ផែនការអាជីវកម្ម ជាឯកសារដែលគួរតែមាន ដើម្បីសាងគ្រឹះរឹងមាំសម្រាប់អាជីវកម្មរបស់អ្នកមុនពេលចាប់ផ្តើម។ តើផែនការអាជីវកម្មជាអ្វី?​ ផែនការអាជីវកម្ម ជាឯកសារដែលរួមមាន គោលដៅអាជីវកម្ម ផលិតផលនិងសេវាកម្ម ការវិភាគទីផ្សារ យុទ្ធសាស្ត្រ និងផែនការហិរញ្ញវត្ថុរបស់អាជីវកម្មអ្នក។ ផែនការអាជីវកម្ម ជាឯកសារដែលអ្នកត្រូវប្រើជាប់ជានិច្ចនៅពេលអ្នកធ្វើអាជីកម្ម មិនមែនជាឯកសារដែលប្រើតែមួយពេល ហើយបោះចោលនោះទេ។​ ផែនការអាជីវកម្មរបស់អ្នក អាចប្រើក្នុងមូលហេតុផ្សេងៗគ្នា មានដូចជា៖ ផែនទីសម្រាប់បង្ហាញផ្លូវអ្នក៖ ផែនការអាជីវកម្ម ជាមគ្គុទេសជួយអ្នកកំណត់គោលដៅរបស់អ្នក និងពីអ្វីដែលអ្នកត្រូវធ្វើ ដើម្បីសម្រេចគោលដៅ។ ការសរសេរនូវគំនិតរបស់អ្នក និងរៀបចំវាទុកនៅលើក្រដាស ពិតជាមានសារៈសំខាន់ណាស់ ព្រោះ អ្នកមើលឃើញរូបភាពទាំងមូលរបស់អាជីកម្ម និងអាចធ្វើការកែរតម្រូវប្រសិនបើចាំបាច់។ អាជីវកម្ម ដែលគ្មានផែនការ ចាត់ទុកជាការស្រមៃ ដែលមិនមានអ្វីដែលច្បាស់លាស់។ កំណត់ពីតម្រូវការ៖ ក្រោយពេលអ្នករៀបផែនការអាជីវកម្មរួច អ្នកអាចមើលឃើញរូបភាពច្បាស់លាស់ពីអ្វីដែលអ្នកត្រូវការ ដើម្បីដំណើរការអាជីវកម្មរបស់អ្នក ដូចជា៖ តើអ្នកផ្តល់ជូននៅផលិតផលនិងសេវាកម្មអ្វី? តើទីតាំងអាជីវកម្មរបស់អ្នកនៅកន្លែងណា?​ តើអ្នកផ្តល់សេវាកម្មរបស់អ្នកដល់អតិថិជនតាមរយះអ្វី តាមបណ្តាញសង្គម, ដឹងជញ្ជូន, រឺមានហាងជាដើម។ តើអតិថិជនរបស់អ្នកជានណា ហើយអ្វីដែលធ្វើអោយអ្នកខុសពីគេ? តើនរណាអាចជាដៃគូរអាជីវកម្ម និងអ្នកផ្គត់ផ្គង់ដល់ក្រុមហ៊ុនរបស់អ្នក?​ តើអ្នកត្រូវការប្រាក់ប៉ុន្មានដើម្បីចាប់ផ្តើម? តើគោលដៅនាពេលអនាគតរបស់អ្នកជាអ្វី៖ ការអភិវឌ្ឍផលិតផលថ្មី,​​ […]

តើត្រូវធ្វើដូចម្តេចដើម្បីសន្សំប្រាក់?

Posted on

តើត្រូវធ្វើដូចម្តេចដើម្បីសន្សំប្រាក់? ជាចុងក្រោយ យើងគួររៀនអំពី ហេតុអ្វីការសន្សំទឹកប្រាក់ពិតជាមានសារៈសំខាន់។   ចំណូល – ចំណាយ = ការសន្សំ។   វាពិតជាងាយស្រួលណាស់ ប៉ុន្តែពិបាកប្រសិនបើអ្នកចង់បានអ្វីជាច្រើន។ ដូច្នេះគួរធ្វើដូចម្តេច?  

ភាពខុសគ្នារវាងការសន្សំប្រាក់និងការវិនិយោគ

Posted on

ការសន្សំ VS ការវិនិយោគ ការសន្សំនិងការវិនិយោគគឺសុទ្ធតែទាក់ទងនឹងលុយ ហើយវិធីទាំងពីរយ៉ាងនេះទៀមទារឲយើងមានការយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការប្រើប្រាស់លុយឲមានប្រសិទ្ធភាព។ យ៉ាងណាមិញ តើការសន្សំប្រាក់ និង ការវិនិយោគប្រាក់មានភាពខុសគ្នាយ៉ាងដូចម្ដេច?   ដើម្បីឆ្លើយនឹងសំនួរខាងលើ ថ្ងៃនេះ ស្ពានចង់រំលែកបន្ថែម ជាមួយអ្នកនូវលក្ខណៈពិសេស ក៏ដូចគ្នាភាពខុសគ្នានៃវិធីប្រើប្រាស់ប្រាក់ទាំងពីរនេះ។ ១. ការសន្សំ ការសន្សំ គឺជាដំណើរការនៃការរក្សាទុកនូវ ប្រាក់ដែលអ្នកចាយសល់ ឬជាការទុកនូវ ប្រាក់ដែលអ្នកមិនចាំបាច់ក្នុងការប្រើប្រាស់បច្ចុប្បន្ន ដើម្បីយកទៅប្រើនៅពេលក្រោយ ពេលដែលអ្នកមានអាសន្ន ចាំបាច់ត្រូវប្រើ ឬដើម្បីសម្រេចគោលបំណងអ្វីមួយដូចជា សន្សំ ដើម្បីទិញទូរស័ព្ទជាដើម។ ២. ការវិនិយោគ ការវិនិយោគវិញ គឺជា ដំណើរការនៃការចាយប្រាក់នៅពេលនេះ ដើម្បីទទួលបានប្រាក់បន្ថែម នាពេលអនាគត មានន័យថា យើងយកលុយ ដើម្បីបង្កើតលុយ ដួចជា ការទិញ និងលក់ផលិតផលហិរញ្ញវត្ថុ ដើម្បីទទួលបានប្រាក់ ឬ ការរក្សាទុកនូវផលិតផល ដើម្បីទទួលបានប្រាក់ចំណេញ។ ជាទូទៅ ការវិនិយោគធ្វើឡើង តាមរយៈការបណ្ដាក់ទុនទៅលើ វត្ថុដែលមានតម្លៃ ដើម្បីបង្កើនចំណូល ឬទ្រព្យសម្បត្តិជាដើម។

គំនិតដែលជួយឲ្យនិសិ្សតនៅប្រទេសកម្ពុជាអាចរកប្រាក់បន្ថែមបាន

Posted on

នៅពេលដែលអ្នកនៅជានិសិ្សតម្នាក់អ្នកមិនមានប្រាក់គ្រប់គ្រាន់ទេហើយពួកយើងយល់ថាអ្នកត្រូវការចំណាយប្រាក់ជាច្រើន ហើយពេលខ្លះយើងក៏មិនអាចពឹងផ្អែកទៅលើម្ដាយឪពុកអ្នកទាំងស្រុងដែរ ដូចច្នេះអ្វីដែលល្អនោះគឺរកការងារក្រៅម៉ោងគឺជាជម្រើសដ៏ល្អបំផុត។   ធ្វើការងារក្រៅក្របខណ្ឌ ប្រសិនបើអ្នកចូលចិត្តសរសេរឬមួយក៏រចនាប្លង់នៅពេលដែលអ្នកទំនេរ។ មានការងារក្រៅក្របខណ្ឌច្រើនណាស់ដែលរងតម្រូវឲ្យអ្នកមានជំនាញណាមួយដែលនរណាគ្មានដូចអ្នក កំពុងរងចាំ។ តើអ្នកមានចំណាប់អារម្មណ៏ខាងសរសេរអត្តបទដែលទាក់ទងអំពីប្រាក់និងហិរញ្ញវត្ថុដែរឬទេ? អ្នកអាចចូលរួមជាមួយពួកយើងបាន សូមកំស្ទាក់ស្ទើក្នុងការទំនាក់ទំនងពួកយើង ហើយផ្ញើប្រវត្តិរូបសង្ខេបរបស់អ្នកមកកាន់ speankh@gmail.com! ពួកយើងកំពុងរងចាំអ្នក។   បង្រៀន ការងារនេះ គឺល្អបំផុតប្រសិនបើអ្នកកំពុងរៀន។ អ្នកអាចបង្រៀនសិស្សដ៏ទៃដែលមានបទពិសោធន៏តិចជាងអ្នក។ ឧទាហរណ៏ប្រសិនបើអ្នកចេះភាសាបរទេសឬជំនាញណាមួយ ដែលសិស្សដ៏ទៃទៀតកំពុងស្វែងរកគ្រូហើយពេលខ្លះពួកគេមករកអ្នកផ្ទាល់តែម្ដង។ ជាពិសេសនិសិត្សដែលគ្នាមកពីខេត្តមិនសូវនិយាយភាសាអង់គ្លេសបានល្អហើយពួកគេពិតជាត្រូវការអ្នកបង្រៀនខ្លាំងណាស់ ឬក៏អ្នកអាចសួរគេថាតើពួកគេចង់ឲ្យអ្នកជួយឲ្យនិយាយភាសាអង់គ្លេសបានល្អដែរឬទេ?  

វិកយ័បត្រ័ ប្លែកពី បង្កាន់ដៃយ៉ាងដូចម្ដេច?

Posted on

ទាញយកកម្មវិធីឥឡូវនេះពី Play Store និង App Store! ដើម្បីទទួលបានកម្ចីរហ័សទាន់ចិត្ត សូមទាញយកកម្មវិធី ស្ពាន ឥឡូវនេះ! ‘វិក័យប័ត្រ’ និង ‘បង្កាន់ដៃ’ សុទ្ធតែជាឯកសារសំខាន់សម្រាប់ផ្នែកគណនេយ្យ ហើយវាស្ទើតែគ្មានភាពខុសគ្នាអ្វីឡើយ។ វាត្រូវបានគេប្រើរាល់ថ្ងៃក្នុងការកត់ត្រាការទូទាត់ទំនិញរវាងអ្នកលក់និងអ្នកទិញដូចគ្នា ប៉ុន្ដែគ្រាន់តែគោលបំណងអ្នកផ្គត់ផ្គង់ចេញវាអោយទៅអោយអតិថិជនតាមលក្ខខណ្ឌខុសគ្នា។ ចំណុចមួយចំនួនដូចខាងក្រោមនេះនឹងបង្ហាញថារវាងវិក័យបត្រនិង​បង្កាន់ដៃគឺមិនដូចគ្នានោះទេ៖           វិក័យប័ត្រ(invoice)គឺជាការស្នើសុំឬវិក័យប័ត្រ(bill)សម្រាប់ការទូទាត់ក្នុងប្រតិបត្តិការ។ វាត្រូវបានចេញដោយបុគ្គលដែលលក់ទំនិញឬសេវាកម្មឬអ្នកលក់ទៅឱ្យបុគ្គលដែលទិញទំនិញឬសេវាកម្មទាំងនេះឬអតិថិជន។វាជាឯកសារយោងស្របច្បាប់ដែលអ្នកផ្គត់ផ្គង់បានសរសេរបញ្ជាក់ទៅអ្នកទិញនូវទំនិញដែលខ្លូនពិតជាបានទិញពីអ្នកផ្គត់ផ្គង់ប្រាកដមែន។នៅលើវិក័យបត្រមានពត៌មានលំអិតជាច្រើនដូចជាឈ្មោះរបស់អ្នកលក់និងអតិថិជន អាស័យដ្ឋាន លេខទូរស័ព្ទ អាស័យដ្ឋានអ៊ីម៉ែលនិងលេខទូរសាររបស់អ្នកលក់សេវាឬទំនិញ ថ្លៃទំនិញ បរិមាណទំនិញដែលបានទិញ កាលបរិច្ឆេទដែលវិក័យប័ត្រត្រូវបានចេញ​ និងមានហត្ថលេខាអ្នកលក់ អ្នកទិញជាដើម។ នៅពេលដែលអ្នកលក់ចេញវិក័យបត្រអោយអ្នកទិញមានន័យថាប្រតិបត្ដិការមិនទាន់បានទូទាត់នោះទេ។ជាធម្មតាការទូទាត់ត្រូវបានធ្វើឡើងនៅមួយសប្តាហ៍ក្រោយឬមួយខែក្រោយការទិញ អាស្រ័យលើការចរចាររវាងអ្នកទិញជាមូយអ្នកលក់។ បង្កាន់ដៃ(Receipt) ជាលិខិតដែលបានបញ្ជាក់ពីការលក់ទំនិញរបស់អ្នកលក់ អោយទៅអ្នកទិញដែលជាភស្តុតាងបញ្ជាក់ពីប្រតិបត្តិការទិញលក់ដែលបានទូទាត់រួចរាល់។ ឧទាហរណ៍នៅពេលអ្នកទិញទំនិញផ្សេងៗដូចជានៅផ្សារទំនើប ហាងកាហ្វេ ហាងអាហារ…នៅពេលអ្នកទទួលបានបង្កាន់មានន័យថាអ្នកបានទូទាត់ប្រាក់រូចរាល់។ ក្នុងបង្កាន់ដៃក៏បានរៀបរាប់នូវពត៌មានជាច្រើនដូចជាអ្នកលក់ ឈ្មោះអតិថិជន តំលៃការបង់ពន្ធ ការបញ្ចុះតម្លៃ កាលបរិច្ឆេទនៃការទូទាត់ លេខបង្កាន់ដៃអ្នកចុះហត្ថលេខារបស់អ្នកលក់និងចំនួនទឹកប្រាក់សរុបដែលត្រូវបង់ ហើយប្រាក់ទទួល ប្រាក់អាប់ជាដើម។