5 ចំណុចសម្រាប់យុវជនកម្ពុជាដើម្បីគ្រប់គ្រងលើការចំណាយ

5 ចំណុចសម្រាប់យុវជនកម្ពុជាដើម្បីគ្រប់គ្រងលើការចំណាយ

ជាក់ស្តែងថាយុវជនមិនសូវយកចិត្តទុកដាក់ប៉ុន្មានក្នុងការបែងចែកចំណាយនិងប្រាក់ចំណូល។ នេះជាកំហុសដ៏ធំដែលអ្នកមិនបានគ្រប់គ្រងយ៉ាងច្បាស់ថាតើអ្នកចំណាយប៉ុន្មានខែនេះលើអ្វីផ្សេងៗទៀត។ ថ្ងៃនេះក្រុមហ៊ុនស្ពាននឹងប្រាប់អ្នកអំពីវិធីសាស្រ្ត 5 ថ្មីដើម្បីគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុហើយយើងក៏ធ្លាប់បានចែករំលែកពីគំនិតស្តីពីការគ្រប់យ៉ាងពីមុនមកផងដែរ។
https://spean-kh.com/2017/06/05/503020/

 

1 ។ 30% នៃប្រាក់ចំណូលសន្សំសម្រាប់ការវិនិយោគនៅថ្ងៃអនាគត
សម្រាប់អ្នកធ្វើជាអ្នកធ្វើការងារឬស្ថាប័នរដ្ឋការសន្សំសម្រាប់ការវិនិយោគគឺជាអ្វីដែលសំខាន់បំផុតសម្រាប់អ្នក។ ដើម្បីបង្កើនប្រាក់ចំណូល? ការធ្វើជំនួញឬការធ្វើជំនួញ ឧ។ 100 ដុល្លារតើអ្នកនឹងទទួលបានប្រាក់ចំណូលក្នុងមួយខែដោយអ្នកមិនចាំបាច់ក្រោកពីព្រឹកដើម្បីធ្វើការ។ ដំបូងអ្នកត្រូវចំណាយសម្រាប់ប្រាក់កម្ចី។

 

 

2 ។ 40% សម្រាប់ការចំណាយប្រចាំថ្ងៃ (អាស្រ័យលើប្រាក់ចំណូលរបស់អ្នកនិងការចំណាយប្រចាំខែ)
ចំណាយសម្រាប់ជីវភាពប្រចាំថ្ងៃពិតប្រាកដប៉ុន្តែអ្នកមិនគួរខ្ជះខ្ជាយលើវត្ថុធាតុដើមដែលមិនចាំបាច់សម្រាប់អ្នក។ អ្នកត្រូវយកចំនួន 40% ចែកចាយទៅ 30 ថ្ងៃគិតជាមធ្យមហើយអ្នកនឹងឃើញការចំណាយប្រចាំថ្ងៃរបស់អ្នក។ សម្រាប់ចំនួនអ្នកប្រហែលជាគិតថាអ្នកមានតិចតួចមិនដឹងគ្រប់គ្នាទេ? វាអាស្រ័យលើប្រាក់ចំណូលរបស់អ្នកដែលមានប៉ុន្មាន? អ្នកអាចធ្វើបានយ៉ាងល្អឥតខ្ចោះ សម្រាប់ចំនួន 40% នេះរួមបញ្ចូលទាំងការទិញសម្រាប់ប្រើប្រាស់ទូទៅនិងសំលៀកបំពាក់។

 

ការសន្សំ VS ការវិនិយោគ

ការសន្សំ VS ការវិនិយោគ

តាមរយៈអត្ថបទមុនរបស់ស្ពាន យើងបាននិយាយអំពី ការសម្រេចចិត្តទាក់ទងនឹងប្រាក់ ដែលអ្នកត្រូវធ្វើទាន់ពេលអ្នកនៅក្នេង
។ ក្នុងនោះ ស្ពានបានលើកឡើងថា ការចាប់ផ្ដើមធ្វើការសន្សំ និងវិនិយោគ គឺជាការសម្រេចចិត្តប្រើប្រាស់ប្រាក់ដែលឆ្លាតវៃ ព្រោះវាជា ដំណើរការនៃការប្រើប្រាស់ប្រាក់ ដែលនឹងអាចជួយអ្នក ទទួលបានប្រាក់បន្ថែម នាពេលអនាគត។

តើអ្នកមានឆ្ងល់ពីថា តើទាំងពីនេះ ខុសគ្នាដូចម្ដេចទៅ?

 

ដើម្បីឆ្លើយនឹងសំនួរខាងលើ ថ្ងៃនេះ ស្ពានចង់រំលែកបន្ថែម ជាមួយអ្នកនូវលក្ខណៈពិសេស ក៏ដូចគ្នាភាពខុសគ្នានៃវិធីប្រើប្រាស់ប្រាក់ទាំងពីរនេះ។

១. ការសន្សំ

ការសន្សំ គឺជាដំណើរការនៃការរក្សាទុកនូវ ប្រាក់ដែលអ្នកចាយសល់ ឬជាការទុកនូវ ប្រាក់ដែលអ្នកមិនចាំបាច់ក្នុងការប្រើប្រាស់បច្ចុប្បន្ន ដើម្បីយកទៅប្រើនៅពេលក្រោយ ពេលដែលអ្នកមានអាសន្ន ចាំបាច់ត្រូវប្រើ ឬដើម្បីសម្រេចគោលបំណងអ្វីមួយដូចជា សន្សំ ដើម្បីទិញទូរស័ព្ទជាដើម។

២. ការវិនិយោគ

ការវិនិយោគវិញ គឺជា ដំណើរការនៃការចាយប្រាក់នៅពេលនេះ ដើម្បីទទួលបានប្រាក់បន្ថែម នាពេលអនាគត មានន័យថា យើងយកលុយ ដើម្បីបង្កើតលុយ ដួចជា ការទិញ និងលក់ផលិតផលហិរញ្ញវត្ថុ ដើម្បីទទួលបានប្រាក់ ឬ ការរក្សាទុកនូវផលិតផល ដើម្បីទទួលបានប្រាក់ចំណេញ។ ជាទូទៅ ការវិនិយោគធ្វើឡើង តាមរយៈការបណ្ដាក់ទុនទៅលើ វត្ថុដែលមានតម្លៃ ដើម្បីបង្កើនចំណូល ឬទ្រព្យសម្បត្តិជាដើម។

 

ប្រភេទប្រាក់បញ្ញើដែលមាននៅប្រទសកម្ពុជា

នាពេលបច្ចុប្បន្ន ប្រព័ន្ធធនាគារបានជួយសម្រួលដល់ជីវភាពរស់នៅរបស់មនុស្សគ្រប់គ្នា។ ធនាគារផ្តល់ជូនអ្នកនូវ ផលិតផល និងសេវាកម្មច្រើនប្រភេទ ដូចជា ការទទួលប្រាក់បញ្ញើ, ការផ្តល់ប្រាក់កម្ចី, ការផ្ទរប្រាក់, ធនាគារតាមអ៊ិនធឺណេត, ធានារ៉ាប់រង ជាដើម។

នៅថ្ងៃនេះ ស្ពានសូមលើកយកគណនីប្រាក់បញ្ញើមកធ្វើការបកស្រាយ។ ប្រាក់បញ្ញើជា ប្រភពទុនចំបងសម្រាប់ធនាគារ ដើម្បីផ្តល់ប្រាក់កម្ចីដល់អតិថិជន។ ប្រាក់បញ្ញើមានច្រើនរូបភាពដូចជា ប្រាក់បញ្ញើផ្ទាល់ខ្លួន ឬអាជីវកម្ម និង ប្រភេទផ្សេងៗ នៃប្រាក់បញ្ញើ។ ខាងក្រោមនេះ ជាប្រភេទគណនីបញ្ញើដែលមានក្នុងប្រទេសកម្ពុជា៖

ប្រាក់បញ្ញើចរន្ត ជាប្រភេទគណនីសម្រាប់ក្រុមហ៊ុន ដែលអនុញ្ញាតអោយអ្នកធ្វើការទូទាត់តាមតម្រូវការ ដូចជា ទូទាត់វិក័យបត្រ័ជាមួយដៃគូពាណិជ្ជកម្ម ឬទិញទំនិញដោយប្រើមូលប្បទានប័ត្រ ដោយមិនបាច់កាន់ប្រាក់សុទ្ធ។ នៅប្រទេសកម្ពុជា ភាគច្រើនគេហៅប្រាក់បញ្ញើនេះថា គណនីចរន្ត។ ជាទូទៅ នៅក្នុងគណនីចរន្ត អ្នកនឹងមិនទទួល បានការប្រាក់ទេ។ ប៉ុន្តែនៅក្នុងធនាគារមួយចំនួន មានផ្តល់ជូនអត្រាការប្រាក់ ដែលគេហៅគណនីនេះថា គណនីចរន្តផ្លើស ។​ តែនៅពេលអ្នកចង់ដកប្រាក់ពីគណនីចរន្តផ្លើស អ្នកត្រូវជូនដំណឹងដល់ធនាគារជាមុនសិន។ ប្រភេទប្រាក់បញ្ញើចរន្ត មានប្រជាប្រិយភាពខ្លាំងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានាពេលបច្ចុប្បន្ន ពីព្រោះអ្នកអាចធ្វើការទូទាត់សាច់ប្រាក់តាមរយះ មូលប្បទានប័ត្រ ឬតាម ម៉ាស៊ីន ATM យ៉ាងងាយស្រួល។

 

ធ្វើយ៉ាងម៉េទើបសន្សំប្រាក់ដើម្បីឆាប់បានទិញអ្វីដែលអ្នកចង់បាន?

ប្រជាជនខ្មែរជាច្រើនចង់មានអ្វីមួយក្នុងជិវិតរបស់គេ ប៉ុន្តែវាពិតជាមានការពិបាកខ្លាំងណាស់ដើម្បីមានគ្រោងមួយដែលត្រឹមត្រូវក្នុងការប្ដេជ្ញាចិត្តធ្វើវា។​ ថ្ងៃនេះយើងនាំមកនូវវិធី ដែលអាចជួយអ្នកក្នុងការសន្សំប្រាក់ដើម្បីទិញអ្វីដែលអ្នកចង់បានដោយងាយៗនិងលឿនជាងមុន។

 

  1. អនុវត្តតាមផែនការសន្សំប្រាក់របស់អ្នក

ចាប់ផ្ដើមដោយស្វែករកមើលអំពីចំនួនប្រាក់ដែលអ្នកចង់បាន។ ថាតើវាជាឡានថ្មីឬមួយក៏ជាដំណើរកំសាន្ដ សូមចងចាំថាការប្រែប្រួលតម្លៃគឺមានតាមរដូវ។ អ្នកដឹងថាតើអ្នកត្រូវការអ្វីខ្លះដើម្បីសន្សំហើយដល់ពេលដែលបង្កើតដឲផែនការថ្មីដើម្បីឲ្យក្ដីស្រមៃរបស់អ្នកក្លាយជាការពិតហើយ។​

 

  1. បែងចែកគណនីសន្សំប្រាក់របស់អ្នក

អ្នកគួតែបង្កើតគណនីសន្សំប្រាក់ដោយដាច់ដោយឡែកពីគ្នា។ ប្រជាជនកម្ពុជាជាច្រើនជ្រើសរើសការរក្សាទុកប្រាក់ទាំងអស់របស់អ្នកនៅក្នុងគណនីតែមួយហើយតែងតែបញ្ចប់ដោយការចាយប្រាក់លើសពីការកំណត់។ ឧទាហរណ៏អ្នកអាចបើកបើកគណនីមួយសម្រាប់ការចំណាយបប្រចាំថ្ងៃនិងមួយទៀតសម្រាប់សន្សំរក្សាទុក។ វាអាចធ្វើឲ្យប្រាក់របស់អ្នកមានសុវត្តិភាពហើយអាចធានាបានថាប្រាកដជាមិនមានពេលដែលអ្នកមានបញ្ហាមើលមិនឃើញណាមួយបានកើតឡើង។

 

  1. ធ្វើប្រាក់របស់អ្នកមិនអាចដកបាន

អ្វីដែលជាការពិបាកជាងគេនៅក្នុងការសន្សំប្រាក់បំផុតនោះគឺមិនអាចចាយប្រាក់ដែលអ្នកមាន។ ដោយអ្នកគ្រាន់តែបើកគណនីមួយដែលមិនងាយក្នុងការដកប្រាក់ ដូចជាដាក់ប្រាក់របស់អ្នកនៅក្នុងគណនីថេរ។ អ្នកនឹងបានឃើញប្រាក់របស់អ្នករីកចម្រើនពីមួយខែទៅមួយខែរហូតទាល់តែដល់គោលដៅរបស់អ្នក។

 

ភាគច្រើនប្រជាជនកម្ពុជាយើងមិនចូលចិត្តដាក់ប្រាក់នៅក្នុងធនាគារទេប៉ុន្តែតាមពិតការទុកប្រាក់នៅក្នុងផ្ទះពិតជាមានគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងណាស់។ ទាំងនេះក៏អាចជួយឲ្យអ្នកបានគេងលក់ស្រួលតាមរយៈការផ្ដល់អ្នកនូវការមើលថែរប្រាក់របស់អ្នកដោយសុវត្តិភាពបំផុត។

តើធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅនៅពេលដែលអ្នកមានប្រាក់ចំណូលតិច?ហើយសន្សំប្រាក់របៀបម៉េច?

ការទទួលប្រាក់ចំណូលទាបគឺជាស្ថានភាពដ៏សែនពិបាកមួយដែលប្រជាជនរបស់យើងភាគច្រើនកំពុងជួបប្រទះ។រាល់ថ្ងៃវាហាក់បីដូចជាយើងតែងតែខ្វាយខ្វល់ជាមួយរឿងប្រាក់កាក់ដូចជាការបង់ថ្លៃជួលផ្ទះ ទិញម្ហូបឬគ្រឿងទេសជាដើម។ ទោះជាយ៉ាងណាក្ដីការសន្សំប្រាក់ទោះបីជាអ្នកមានចំណូលតិចក្ដីក៏អ្នកអាចសន្សំបានដែរ។ ប្រសិនបើអ្នកពិបាករកប្រាក់ចំណូលបានតិចហើយអ្នកកំពុងជួបនូវបញ្ហាទាំងនេះ ដូចច្នេះហើយទាំងនេះគឺជាចំណុចសំខាន់ៗដែលអាចជួយអ្នកបានក្នុងកំឡុងពេលពិបាកទាំងនេះ។

 

  • ថែរក្សានូវអ្វីដែលចាំបាច់ជាមុនសិន

នេះមានន័យថាអ្នកគួតែបង់ប្រាក់ឈ្នួលនិងអាហារជាមុន។ កាត់បន្ថយឬលុបចោលសេវាកម្មណាដែលមិនចាំបាច់ឬអ្នកមិនទាន់ត្រូវការនៅខណៈពេលនេះសិន។ ប្រសិនបើអ្នកបាត់បង់ការងារថែមទៀតតើអ្នកមានទ្រព្យណាដែលមិនចាំបាច់ដើម្បីលក់ដែរឬទេ? អ្នកអាចសាកមើលជុំវិញផ្ទះរបស់អ្នកថាមានអ្វីខ្លះដែលអ្នកមិនត្រូវការ។

 

  • ចាប់ផ្ដើមកាត់បន្ថយ

បន្ទាប់ពីអ្នកដឹងថាអ្វីដែលអ្នកកំពុងចំណាយអ្នកអាចកាត់បន្ថយបន្តិចម្ដងៗ។ អ្នកអាចកាត់បន្ថយវាទាំងស្រុងបានដើម្បីបន្ថយការចំណាយរបស់អ្នក។ ការកាត់បន្ថយចំណាយណាដែលមិនចាំបាច់ហើយនិងរកវិធីដែលមានតម្លៃសមរម្យ។ វាហាក់បីដូចជាបូជានៅពេលតំបូង ប៉ុន្តែពួកយើងអាចធានាបានថាវានឹងមានតម្លៃនៃការខំប្រឹងប្រែងរបស់អ្នក។