ការប្រើប្រាស់ហ្វេសប៊ុកដើម្បីជួយជំរុញអាជីវកម្មរបស់អ្នក

ការប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមហ្វេសប៊ុកនៅប្រទេសកម្ពុជាមានលក្ខណៈពេញនិយមយ៉ាងខ្លាំងសម្រាប់ប្រជាជនខ្មែរ  ដោយមិនគ្រាន់តែប្រើប្រាស់វាដើម្បីការចែករំលែកការកំសាន្ដជាមួយមិត្តភក្ដិ និងក្រុម គ្រួសារប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែពួកគេក៏បានប្រើវាក្នុងអត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងៗច្រើនយ៉ាងទៀតជា​ពិសេសការ បង្កើតគេហទំព័រហ្វេសប៊ុកសម្រាប់ផ្សព្វផ្សាយអាជីវកម្មរបស់ពួកគេតែម្ដង។ តើអ្នកធ្លាប់ដឹងទេថា អ្នក អាចធ្វើអ្វីខ្លះទៀតនៅលើគេហទំព័រហ្វេសប៊ុកនេះដើម្បីបង្កើនអតិថិជន​និងពង្រឹង​អាជីវកម្ម របស់អ្នក? 

អាជីវកម្មអាចប្រើប្រាស់វិធីសាស្ត្រផ្សេងៗតាមរយៈហ្វេសប៊ុកនេះដើម្បីអោយក្រុមហ៊ុនគេកាន់តែរីកចម្រើនទៅមុខជាដរាប។ អ្នកអាចធ្វើការផ្សព្វផ្សាយពីក្រុមហ៊ុនរបស់អ្នកតាមរយៈការផ្តល់ព័ត៌មានពីក្រុមហ៊ុន របស់អ្នកទៅកាន់អតិថិជនដូចជា កម្មវិធីប្រម៉ូសិនដល់អតិថិជន ដំណោះស្រាយនូវបញ្ហារបស់អតិថិជន ការលើកទឹកចិត្តពួក គាត់អោយអញ្ជើញមកក្រុមហ៊ុនរបស់អ្នក ផ្ដល់អោយអតិថិជនអ្នកនូវការណែនាំ ក្នុងការប្រើប្រាស់ផលិតផល ការណែនាំផ្សេងៗទៀតដែលមានប្រយោជន៍ដល់ពួកគេ និងការធ្វើអោយ​អតិថិជនចុចគាំទ្រ ឬបញ្ចេញមតិយោបល់ចំពោះការបង្ហោះរបស់អ្នកទៀតផង ហើយនឹងអនុញ្ញាត​អោយអតិថិជនអាចទាញយកកម្មវិធីដែលអាចចូលមើល ឬប្រើប្រាស់សេវាកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុនអ្នកបាន​កាន់​តែងាយស្រួល។ 

អ្នកមិនចាំបាច់កំណត់ពីខ្លួនអ្នកទៅតាមប្រភេទក្នុងការបង្ហោះណាមួយឡើយ។ ឧទាហរណ៍ ចំពោះការ ផ្សព្វផ្សាយរបស់ក្រុមហ៊ុន ប្រោនកាហ្វេ « Brown Coffee » ដែលបានបង្ហោះកាលពីថ្មីៗនេះ ដែលបាន បង្ហាញពីការប្រូម៉ូសិនផលិតផលថ្មីដើម្បីលក់ក្នុងឱកាសថ្ងៃឈប់សំរាក ដើម្បីជាការទាក់ទាញដល់ អតិថិជនខ្លួនអោយមកសាកល្បងនូវរសជាតិថ្មី។ ការបង្ហោះនេះមានទាំងរូបភាព និងការណែនាំពីការ ប្រូម៉ូសិនទាំងជាភាសាខ្មែរនិងភាសាអង់គ្លេស ដើម្បីផ្ដល់ភាពងាយស្រួលដល់អតិថិជនរបស់ខ្លួន ទំាង ភ្ញៀវជាតិនិងអន្តរជាតិ។  

ខាងក្រោមនេះជារូបភាពគំរូនៃការបង្ហោះរបស់ Brown Coffeeអំពីការប្រូម៉ូសិនផលិតផលថ្មីរបស់ខ្លួន។ 

 

ហើយនេះគឺជាការបង្ហោះដើម្បីអោយអតិថិជនបានស្គាល់ពីក្រុមហ៊ុនកាន់តែច្បាស់។ 

 

រូបភាពនិងអត្ថន័យដែលអ្នកបង្ហាញពីការបង្ហោះ វាពិតជាមានសារសំខាន់ណាស់ដើម្បីទាក់ទាញការ ចាប់អារម្មណ៍ពី​អតិថិជន។   

ក្រុមហ៊ុន ហ្វេសប៊ុក បានបញ្ចប់នូវការពិសោធន៍នាដើមឆ្នំានេះ អំពីការបង្ហាញនូវ «ទំព័រនៃការរុករក»​ដែលអ្នកអាចស្វែងរកព័ត៌មានក្រុមហ៊ុនបានយ៉ាងងាយស្រួល ដូច្នេះឥលូវនៅពេលក្រុមហ៊ុនអ្នកចង់ បង្ហោះព័ត៌មានអ្វីវានឹងបង្ហាញនៅទៅអ្នកដែលបានចុចតាមដានរាល់ការបង្ហោះរបស់អ្នក។ ប្រសិនបើការបង្ហោះទទួលបានការគំាទ្រច្រើន ហ្វេសប៊ុកនឹងបង្ហាញវាទៅអ្នកទៅកាន់អ្នកដទៃជាច្រើន ទៀតដែលចូលចិត្តចុចគាំទ្រចំពោះការបង្ហោះតាមរយៈហ្វេសប៊ុក។ 

ប៉ុន្តែប្រសិនបើអ្នកចង់អោយមានមនុស្សជាច្រើនបានឃើញាការបង្ហោះរបស់អ្នក អ្នកត្រូវចំណាយប្រាក់ របស់អ្នកទៅលើការ boost «ប៊ូស» ដែលមានន័យថាអ្នកអាចកំណត់អោយមានមនុស្សប៉ុន្មាននាក់ដែល នឹងបានឃើញការបង្ហោះនេះ។  

ហ្វេសប៊ុក ផ្ដល់នូវរបៀបផ្សេងៗក្នុងការ boost ដែលជួយអោយអ្នកមានភាពងាយស្រួលក្នុងការសម្រេច ចិត្តថា អ្នកណាខ្លះអាចឃើញការបង្ហោះនេះ ហើយលក្ខណៈដែលអ្នកឃើញត្រូវឆ្លើយតបនឹងការបង្ហោះ នេះផងដែរ។ អ្នកអាចកំណត់អតិថិជន ទៅតាមក្រុមមនុស្សដោយផ្អែកលើលក្ខណៈប្រជាសាស្ត្រដូចជា អាយុ ភេទជាដើម។ 

ហ្វេសប៊ុក អនុញ្ញាតិអោយអ្នកធ្វើការសាកល្បងនូវការបង្កើតអ្វីដែលថ្មីៗ ហើយធ្វើការបង្ហាញទៅ អតិថិជនខុសៗគ្នា។ ដូចនេះអ្នកអាចស្វែងយល់ពីការរបៀបដែលអតិថិជនឆ្លើយតបទៅនឹងការ ផ្សព្វផ្សាយផលិតផលថ្មីៗផងដែរ។  ប្រសិនបើការបង្ហោះទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍ពីយុវវ័យ អ្នកក៏ អាចអភិវឌ្ឍគោលបំណងនៃការបង្ហោះនោះចំពោះអតិថិជនផ្សេងទៀត។ ឬអ្នកអាចសម្រេចចិត្តថាសាក ល្បងការបង្ហោះមួយទៀតដើម្បីទាក់ទាញនូវអតិថិជនដែលមានវ័យកណ្ដាល។ 

ការផ្សព្វផ្សាយនៅលើបណ្ដាញហ្វេសប៊ុកមិនមែនមិនអស់លុយនោះទេ អ្នកត្រូវចំណាយប្រាក់ក្នុងការធ្វើ ការផ្សព្វផ្សាយ ប៉ុន្តែអ្នកមិនចាំបាច់ត្រូវចំណាយប្រាក់ច្រើនពេកនោះទេដើម្បីទទួលបានលទ្ធផលគាប់ ចិត្តនោះទេ។ អ្នកត្រូវចំណាយពេលដើម្បីបង្កើតការបង្ហោះដែលគួរអោយទាក់ទាញ និងស្របតាម អតិថិជនដែលជាគោលដៅរបស់អ្នកអោយមានប្រសិទ្ធិភាពខ្ពស់។ ហើយប្រសិនបើអ្នកត្រៀមខ្លួនរួចរាល់ ក្នុងការវិនិយោគដើម្បីអោយអាជីវកម្មអ្នកកាន់តែរីកចម្រើន អ្នកអាចជួលបុគ្គលិកដើម្បីជួយគ្រប់គ្រង គេហទំព័រហ្វេសប៊ុករបស់អ្នកតែម្ដង។ 

ឥទ្ធិពលក្នុងការផ្សព្វផ្សាយតាមរយៈហ្វេសប៊ុកអាចអោយអាជីវកម្មរបស់អ្នកកាន់តែរីកលូតលាស់ទៅមុខដោយមានការប្រកួតប្រជែងតាមរយៈការបង្ហោះ និងការចែករំលែកនៅក្នុងទម្រង់បណ្ដាញសង្គមដែល អ្នកបានរៀបចំរួចរាល់។ ទំនោរនៃការប្រើបណ្ដាញសង្គមតែងតែមានការផ្លាស់ប្តូរ ដូច្នេះហ្វេសប៊ុក មិនមែនជាការផ្សព្វផ្សាយតែមួយមុខគត់របស់អ្នកឡើយ។ ប៉ុន្តែសព្វថ្ងៃនេះ ហ្វេសប៊ុក គឺជាការ ផ្សព្វផ្សាយមួយដែលមានប្រសិទ្ធិភាពបំផុត ដែលអ្នកអាចទាក់ទាញអតិថិជនថ្មីសម្រាប់អាជីវកម្មរបស់ អ្នកបានយ៉ាងងាយស្រួល។ 

មានចំណាប់អារម្មណ៍ក្នុងការស្នើប្រាក់កម្ចីមែនទេ? អ្នកអាចរកនិងដាក់ពាក្យកម្ចីបានភ្លាម ក្នុងរយៈពេលត្រឹមតែ ២ នាទី ដោយឥតគិតថ្លៃ! សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម សូមចូលមើល  https://spean-kh.com​ ឬ ក៏ផ្ញើសារតាមហ្វេសប៊ុក  https://www.facebook.com/speanluycoltd/  ឬក៏ទូរស័ព្ទមកកាន់ 010758311 / 089264729

 

បទសម្ភាសន៍ជាមួយដៃគូរបស់យើង7 – ធនាគារធនាគារភ្នំពេញពាណិជ្ជ

នេះគឺជាអត្ថបទពិសេស ដែលពួកយើងបានសម្ភាសន៏ជាមួយនឹង ដៃគូសហការធនាគាររបស់យើង ក្នុងបំណងណែនាំអំពីស្ថាប័នរបស់ពួកគេ។

ធនាគារភ្នំពេញពាណិជ្ជ (PPCBank) បានចាប់ផ្ដើមប្រតិបត្តិការអាជីវកម្មធនាគាររបស់ខ្លួននៅថ្ងៃទី01 ខែកញ្ញា ឆ្នាំ2008 ដោយមានទីស្នាក់ការកណ្ដាល នៅអគារលេខ 217 មហាវិថីព្រះនរោត្តម សង្កាត់ទន្លេបាសាក់ ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ និងជាធនាគារពាណិជ្ជមួយ​ដែលបានទទួល អាជ្ញាប័ណ្ណពេញលេញ។

ធនាគារ PPCB​ សូមស្វាគមន៍ចំពោះការចាប់ផ្ដើមថ្មីជាមួយនឹងភាគទុនិកខ្លាំងៗដូចជា ក្រុមហ៊ុន Jeonbuk Bank Co., Ltd. (ក្រុមហ៊ុនបុត្រសម្ព័ន្ធនៃក្រុមហ៊ុន JB Financial Group) ក្រុមហ៊ុន Apro Financial Co., Ltd. (ក្រុមហ៊ុនបុត្រសម្ព័ន្ធនៃក្រុមហ៊ុន J&K Capital Co., Ltd. ដែលស្ថិតនៅក្រោមការ គ្រប់គ្រងរបស់ក្រុមហ៊ុន Apro Service Group) ព្រមទាំងក្រុមហ៊ុន JB Woori Capital Co., Ltd.  (ក្រុមហ៊ុនបុត្រសម្ព័ន្ធនៃក្រុមហ៊ុន JB Financial Group)។ ជាមួយនឹងការផ្លាស់ប្ដូរថ្មីនេះ យើងនឹងបន្ត ផ្ដល់​សេវា និងផលិតផលថ្មីៗដែលនឹងជួយលើកកម្ពស់ដល់ជីវភាពរស់នៅ ព្រមជាមួយនឹង បទពិសោធន៍ប្រើប្រាស់ ប្រព័ន្ធធនាគាររបស់អតិថិជន។ ធនាគារ PPCB នឹងក្លាយជាធនាគារមួយ ដែលប្រជាជនស្រឡាញ់ពេញចិត្តបំផុត។

អស់រយៈពេលប្រាំបីឆ្នាំកន្លងមកនេះ ធនាគារ PPCB បានផ្ដល់សេវាជូនអតិថិជន អស់ពីសមត្ថភាព របស់ខ្លួន។ ប៉ុន្តែដោយសារដើមទុននៅមានកម្រិត យើងក៏បានដាក់កំហិតខ្លួនឯងចំពោះការផ្ដល់ ផលិតផល និងសេវាកម្មថ្មីៗ។ ឥឡូវនេះយើងបានបង្កើនដើមទុនចំនួន 25 លានដុល្លារដើម្បីឲ្យ ដើមទុនរបស់យើងកើនដល់ចំនួន 64 លានដុល្លារ ដែលនឹងអាចផ្ដល់លទ្ធភាពឲ្យយើងផ្ដល់សេវាកាន់ តែគ្រប់ជ្រុងជ្រោយ ដល់អតិថិជនរបស់យើង។ យើងក៏គ្រោងនឹងបង្កើនដើមទុនចំនួន 16 លានដុល្លារ បន្ថែមទៀត ដើម្បីឲ្យ​ដើមទុនកើនដល់ 80 លានដុល្លារនៅត្រឹមចុងឆ្នាំ2017 នេះផងដែរ។ ធនាគារ PPCB នឹងមានសមត្ថភាពគាំទ្រវិស័យហិរញ្ញវត្ថុផ្សេងៗគ្នាជាច្រើន ដើម្បីផ្ដល់វិបុលភាពសេដ្ឋកិច្ច របស់ប្រទេសកម្ពុជាចាប់ពីផ្នែកលក់រាយ រហូតដល់ផ្នែកសាជីវកម្ម។

ធនាគារ PPCB ក៏នឹងចាប់ផ្ដើមនៅក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះផងដែរនូវគម្រោងធនាគារ
ឌីជីថល ដែលផ្ដោតសំខាន់ទៅលើទម្រង់ប្រើប្រាស់សេវាធនាគារតាមទូរសព្ទចល័ត ដើម្បីធ្វើឲ្យ បទពិសោធន៍ប្រើប្រាស់សេវាធនាគាររបស់អតិថិជនយើងកាន់តែមានភាព ងាយស្រួល។ ជាមួយគ្នា នេះដែរ យើងក៏គ្រោងពង្រីកសេវារបស់យើងជាមួយនឹង ការិយាល័យ​ជប៉ុន ការិយាល័យចិន និងការបើកសម្ពោធការិល័យកូរ៉េរបស់យើងផងដែរ។ យើងពិតជាផ្ដល់គុណតម្លៃចំពោះអតិថិជនរបស់ យើង ហើយយើងនឹង បន្តអភិវឌ្ឍផលិតផល និងសេវាកម្មថ្មីៗដើម្បីបម្រើអតិថិជនទាំងអស់ឲ្យបានល្អ ប្រសើរបំផុត។

បេសកកម្មរបស់យើងគឺដើម្បីធ្វើឲ្យធនាគារ PPCB ក្លាយជាធនាគារមួយដែល ប្រជាជនទាំងអស់រួម ទាំងអតិថិជនជាវប្រចាំ និងអតិថិជនទូទៅស្រឡាញ់ពេញចិត្តបំផុត។ ធនាគារ PPCB ក៏គួរតែជាទី ស្រឡាញ់ពេញចិត្តពីសំណាក់បុគ្គលិករបស់ខ្លួន ផងដែរ។ យើងនឹងណែនាំឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរដែលនឹង ធ្វើឲ្យបុគ្គលិករបស់យើងមានមោទនភាព ដែលបានចូលរួមជាផ្នែកមួយនៃគ្រួសារធនាគារ PPCB។ ចំណុចទាំងនេះនឹងចាប់ ផ្ដើមជាមួយនឹងការប្រាស្រ័យទាក់ទងផ្ទៃក្នុងរបស់យើងរវាងបុគ្គលិក និងថ្នាក់ ដឹកនាំ រវាងបេឡាករ និងថ្នាក់ប្រតិបត្តិ រវាងថ្នាក់លើ និងថ្នាក់ក្រោម។ ការវាយតម្លៃ និងរង្វាន់នឹងមាន ភាពយុត្តិធម៌។ រចនាសម្ព័ន្ធនៃធ្វើការសម្រេចចិត្តរបស់ផ្នែកធនធានមនុស្ស នឹងមានភាពសមហេតុ ហើយច្បាស់លាស់។ ជាមួយនឹងការលើកកម្ពស់ជាប្រចាំដល់ប្រព័ន្ធ និងស្ដង់ដារ ប្រតិបត្តិការរបស់ យើង បុគ្គលិករបស់យើងនឹងមានមោទនភាពដែលបានបម្រើ ការងារនៅក្នុងធនាគារដែលមានភាពរីក ចម្រើនបំផុតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។

យើងនឹងកំណត់បេសកកម្មថ្មីមួយ ដែលបេសកកម្មថ្មីនេះនឹងកំណត់នូវស្ដង់ដារថ្មីមួយ សម្រាប់ធនាគារ PPCB និងសម្រាប់យើងខ្លួនឯង។ ធនាគារ PPCBមានបំណងក្លាយជាធនាគារធំបំផុតនៅក្នុង ប្រទេសកម្ពុជា ឬជាធនាគារដែលទទួលបានប្រាក់ចំណេញ ច្រើនជាងគេបំផុតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។ ចាប់ពីពេលនេះតទៅ បេសកកម្មរបស់យើង គឺត្រូវធ្វើឲ្យប្រជាជនទាំងអស់ស្រឡាញ់ពេញចិត្តធនាគារ PPCB ដើម្បីបង្កើតបានជា ចំណងទំនាក់ទំនងរវាងអតិថិជនជាវប្រចាំ និងអតិថិជនទូទៅ​ ហើយធ្វើ ឲ្យអតិថិជន ទាំងនេះស្រឡាញ់ពេញចិត្តនឹងធ្វើអាជីវកម្មជាមួយយើង។ នៅពេលការងារនេះបាន ទទួល ជោគជ័យ ទំហំ និងប្រាក់ចំណេញ នឹងកើនឡើងដោយធម្មជាតិ។ ដើម្បីសម្រេចកិច្ចការនេះយើងចាំ បាច់ត្រូវគិតពិចារណាឡើងវិញទៅលើអតិថិជនដែលមានស្រាប់ និងអតិថិជនសក្ដានុពល ហើយសាក សួរថាតើអតិថិជនទាំងនេះ ត្រូវការអ្វី ខ្លះពីយើងទាំងនៅកម្រិតបុគ្គល និងកម្រិតអាជីវកម្ម។

មានចំណាប់អារម្មណ៍ក្នុងការស្នើប្រាក់កម្ចីមែនទេ? អ្នកអាចរកនិងដាក់ពាក្យកម្ចីបានភ្លាមក្នុងរយៈពេលត្រឹមតែ២នាទីដោយឥតគិតថ្លៃ! សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម សូមចូលមើល https://spean-kh.com​ ឬ ក៏ផ្ញើរសារតាមហ្វេសប៊ុក https://www.facebook.com/speanluycoltd/ ឬក៏ទូរស័ព្ទមកកាន់ 010758311/089264729

 

តើគេហទំព័រអាចជួយអ្វីខ្លះដល់អាជីវកម្មរបស់អ្នក?

មនុស្សភាគច្រើនចង់ស្នើកម្ចី ដើម្បីបង្កើតអាជីវកម្ម ឬចង់ពង្រីកអាជីវកម្មរបស់ពួកគេ។ ក្នុងកាលៈទេសៈនេះដែរ គេហទំព័រនឹងជួយអោយអាជីវកម្មរបស់អ្នក ទទួលបានជោគជ័យយ៉ាងឆាប់រហ័ស។ ថ្ងៃនេះ ធនាគារពាណិជ្ជភ្នំពេញ មានគន្លឹះមួយចំនួនចែករំលែកដល់អ្នក ពីការប្រើប្រាស់គេហទំព័រ ដើម្បីជួយអោយអាជីវកម្មរបស់អ្នក កាន់តែមានភាពប្រសើរឡើង។

សព្វថ្ងៃនេះ មនុស្សគ្រប់គ្នាសុទ្ធតែអាចប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណេត តាមរយៈទូរស័ព្ទដៃឬកុំព្យូទ័ររបស់ពួកគេបាន ដូច្នេះហើយគេហទំព័រពិតជាមានសារៈសំខាន់ ក្នុងការជួយផ្សព្វផ្សាយពីអាជីវកម្មរបស់អ្នក បានយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាព។ មុនពេលដែលពួកគេមកហាងរបស់អ្នកឬមកជួបអ្នកផ្ទាល់ ទាំងអតិថិជន ទាំងគូប្រកួតប្រជែងព្រមទាំងវិនិយោគិន អាចទទួលបានព័ត៌មានរបស់ក្រុមហ៊ុនអ្នក តាមរយៈគេហទំព័រ។ វាជាវិធីមួយដ៏ល្អដែលអ្នកអាចបង្ហាញពីសក្ដានុពលនៃអាជីវកម្មអ្នក ទៅអ្នកគ្រប់គ្នាតាមរយៈប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណេត។ យ៉ាងហោចណាស់ អ្នកគួរតែមានជាហ្វេសប៊ុកឬអ៊ីនស្ដាក្រាម សម្រាប់អាជីវកម្មអ្នកផ្ទាល់​ ប៉ុន្តែការបង្កើតគេហទំព័រសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនរបស់អ្នក ជាជម្រើសមួយដ៏ល្អ ហើយមានលក្ខណៈអាជីពទៀតផង។

គេហទំព័រជាផ្នែកមួយដែលជួយផ្សព្វផ្សាយពីអាជីវកម្មរបស់អ្នក អោយគេបានស្គាល់កាន់តែច្រើន ហើយអ្នកមិនចាំបាច់ចំណាយប្រាក់ច្រើន ដូចការផ្សព្វផ្សាយតាមរយៈទូរទស្សន៍នោះទេ។ គេហទំព័រមានអត្ថប្រយោជន៍ចំពោះគ្រប់អាជីវកម្មទាំងអស់ មិនថាអាជីវកម្មដែលប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាទំនើបៗក្ដី​ឬជាប្រភេទអាជីវកម្មសិប្បកម្មក្ដី​សុទ្ធតែអាចបង្កើតគេហទំព័រ​សម្រាប់អាជីវកម្មខ្លួនបានទាំងអស់។

គេហទំព័រអាចជួយបង្ហាញពីផលិតផល​ឬក៏សេវាកម្មរបស់អ្នក​ដល់អតិថិជនសក្ដានុពល ឬវិនិយោគិនដែលចង់សហការជាមួយអ្នក​អោយបានស្គាល់អ្នកកាន់តែច្បាស់។ គេហទំព័ររបស់អ្នកគួរតែមាន​ព័ត៌មានទូទៅអំពីក្រុមហ៊ុនរបស់អ្នក រួចទាំងផលិតផលឬសេវា ព្រមទាំង ម្ចាស់ភាគហ៊ុនផ្តើមបង្កើតអាជីវកម្មនេះផងដែរ។អតិថិជនចង់ដឹងពីរបៀបដែលពួកគេអាច​​ ស្វែងយល់ពីអាជីវកម្មអ្នកបាន៖ គេហទំព័រគឺជាកន្លែងដែលល្អបំផុត ក្នុងការបង្ហាញពីអាស័យដ្ឋាន ផែនទីដែលអាចទៅដល់ក្រុមហ៊ុនអ្នក រួមទាំងម៉ោងធ្វើការ និងលេខទូរស័ព្ទទំនាក់ទំនងទៀតផង។ ការបង្ហាញនេះជួយអោយអតិថិជន អាចស្វែងរកក្រុមហ៊ុនរបស់អ្នកបានដោយងាយស្រួល។

តាមរយៈគេហទំព័រនេះដែរ អ្នកអាចធ្វើការទំនាក់ទំនងជាមួយអតិថិជនរបស់អ្នក ហើយពួកគេនឹងចាប់ផ្ដើមជឿទុកចិត្តចំពោះក្រុមហ៊ុនរបស់អ្នក នៅពេលដែលពួកគេទាក់ទងជាមួយអ្នក បានងាយស្រួលបែបនេះ។ អ្នកអាចបង្កើតទម្រង់ដែលអនុញ្ញាតអោយអតិថិជនអ្នក​​ ធ្វើការកក់ទុក ឬការបំពេញនូវព័ត៌មាន ដែលអ្នកអាចទាក់ទងទៅពួកគេបាន។

គេហទំព័រជាវិធីមួយដែលល្អសម្រាប់អ្នក ដើម្បីស្វែងយល់ពីអតិថិជនបន្ថែម ឬអញ្ជើញពួកគេអោយចូលរួមក្នុងកម្មវិធីរបស់អ្នក ហើយនិង ការប្រកាស់ពត៌មានថ្មីៗពីអាជីវកម្មរបស់អ្នក។ ប្រសិនបើអ្នកពឹងផ្អែកតែលើបណ្ដាញហ្វេសប៊ុក ដើម្បីទាក់ទងជាមួយអតិថិជន អ្នកអាចនាំអតិថិជនដែលចូលមើលគេហទំព័រចូលទៅ ចុចគាំទ្រហ្វេសប៊ុករបស់អ្នកបាន ធ្វើដូចនេះ អ្នកអាចកំណត់អតិថិជនរបស់អ្នក នៅពេលខាងមុខបាន។

ក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនដូចជា WordPress ហើយនឹង Weebly​ អនុញ្ញាតអោយយើងបង្កើតគេហទំព័របានដោយឥតដែនកំណត់ ដោយគ្រាន់តែចំណាយប្រាក់បន្តិចបន្តួចប៉ុណ្ណោះក្នុងមួយខែ។

អ្នកមិនចាំបាច់ជួលអ្នកឯកទេសខាងរចនាគេហទំព័រ ដូចជាក្រុមហ៊ុន SquareSpace ឬក៏ WordPress ដើម្បីបង្កើតវាសម្រាប់អ្នកឡើយ អ្នកអាចបង្កើតវាបានដោយខ្លួនឯង ដោយគ្រាន់តែចុះឈ្មោះបង្កើតគណនី។

នៅពេលអ្នកចាប់ផ្ដើមអាជីវកម្ម ការផ្សព្វផ្សាយតាមបណ្ដាញអ៊ីនធឺណេត វានឹងជួយអោយអាជីវកម្មរបស់អ្នកកាន់តែរីកចម្រើន។ អ្នកអភិវឌ្ឍគេហទំព័រអាចរចនាគេហទំព័ររបស់អ្នក ដោយបង្ហាញពីផលិតផលនិងសេវា អោយមានភាពទាក់ទាញ ដល់អ្នកដែលបានចូលមើលគេហទំព័ររបស់ក្រុមហ៊ុនអ្នក។ បន្ថែមពីនេះទៅទៀត អ្នកអាចជួលអ្នកឯកទេស SEO ដើម្បីអោយអតិថិជនមើលឃើញវត្តមានអ្នក នៅលើប្រព័ន្ធអ៊ីនធើណេតកាន់តែច្រើនឡើង។

ការបង្កើតនូវគេហទំព័រ ហាក់ដូចជាមានភាពស្មុគស្មាញជាង ការបង្កើតហ្វេសប៊ុកឬអ៊ីនស្តាក្រាម ប៉ុន្តែ វាជួយអោយអាជីវកម្មរបស់អ្នករីកចម្រើន ខុសពីការបង្កើតហ្វេសប៊ុក ឬ អ៊ីនស្តាក្រាម។ ក្រុមហ៊ុនដែលទទួលបានជោគជ័យភាគច្រើន មានគេហទំព័រខ្លួនឯង។ កាលដែលក្រុមហ៊ុនមានគេហទំព័រខ្លួនឯងនេះ វាបង្កនូវភាពងាយស្រួលក្នុងការទាក់ទង ធ្វើអោយអតិថិជននិងវិនិយោគិន មានអារម្មណ៍ល្អចំពោះអាជីវកម្មខ្លួន។

មានចំណាប់អារម្មណ៏ក្នុងការស្នើប្រាក់កំចីមែនទេ? អ្នកអាចរកនិងដាក់ពាក្យកម្ចីបានភ្លាមក្នុងរយៈពេលត្រឹមតែ២នាទីដោយឥតគិតថ្លៃ! សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម សូមចូលមើល https://spean-kh.comឬ ក៏ផ្ញើរសារតាមហ្វេសប៊ុក https://www.facebook.com/speanluycoltd/ ឬក៏ទូរស័ព្ទមកកាន់ 010758311/089264729

ឥណទានទឹកស្អាតនិងអនាម័យ

ឥណទានទឹកស្អាតនិងអនាម័យ

នេះគឺជាអត្ថបទពិសេស ដែលពួកយើងបានសម្ភាសន៏ជាមួយនឹង ដៃគូសហការធនាគាររបស់យើង ក្នុងបំណងណែនាំអំពីស្ថាប័នរបស់ពួកគេ។

តើអ្នកកំពុងជួបនឹងបញ្ហាកង្វះទឹកប្រើប្រាស់ឬខ្វះខាតថវិកាក្នុងការសាងសង់បង្គន់អនាម័យដែរឬទេ? ក្រៅពីសេវាឥណទានចម្រើនផល ឥណទានសហគ្រិន ឥណទានកសិកម្ម និងឥណទានអភិវឌ្ឍឬឥណទានក្រុមធានា ដែលស្ពានបានរៀបរាប់នៅអត្ថបទមុនរួចមកហើយនោះ មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុចម្រើនក៏នៅមានសេវាឥណទានទឹកស្អាតនិងអនាម័យមួយទៀតដែលផ្ដល់ជូនចំពោះអតិថិជនដែលមានតម្រូវការលើសេវានេះផងដែរ។អ្នកអាចស្វែងយល់ពីឥណទានទឹកស្អាតនិងអនាម័យរបស់មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុចម្រើនបាននៅខាងក្រោមនេះ៖

 

” ឥណទានទឹកស្អាតនិងអនាម័យត្រូវបានបែងចែកជាពីរ៖
ឥណទានទឹកស្អាតនិងអនាម័យក្រុមធានា អ្នកអាចស្នើកម្ចីជាក្រុមក្នុងបរិមាណទំហំទឹកប្រាក់ចាប់ពី ១០០,០០០រៀល ដល់ ២,០០០,០០០រៀល ក្នុងអត្រាការប្រាក់១.៥% រយៈពេល៣ខែ ទៅ១២ខែ។
ចំណែកឯឥណទានទឹកស្អាតនិងអនាម័យឯកត្តជន អ្នកអាចស្នើបានចំនួន៤០០,០០០រៀល ដល់ ៦,០០០,០០០រៀល រយៈពេល៣ខែដល់២៤ខែ ក្នុងអត្រាការប្រាក់១.៥%។

 

 

” តើឥណទានទឹកស្អាតនិងអនាម័យផ្ដល់កម្ចីដល់អតិថិជននូវសេវាអ្វីខ្លះ?
ឥណទានទឹកស្អាតនិងអនាម័យត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងគោលបំណងលើកស្ទួយកម្រិតជីវភាពប្រជាជនអោយកាន់តែប្រសើរឡើង ដោយផ្ដល់នូវឥណទានសម្រាប់៖
– តបណ្ដាញទឹក
– ទិញធុងចម្រោះទឹក
– ទិញធុងស្ដុកទឹក អាងស្ដុកទឹក និងពាងទឹក
– ទិញម៉ូទ័រ និងម៉ាស៊ីនបូមទឹក
– សាងសង់បង្គន់អនាម័យឬបន្ទប់ទឹក
– សាងសង់អណ្ដូងទឹកគ្រប់ប្រភេទ
– សម្រាប់ស្ដារនិងជួសជុលប្រភពទឹកឡើងវិញជាដើម។

 

 

តើអ្នកកំពុងមានតម្រូវការឥណទានទឹកស្អាតនិងអនាម័យមែនទេ? ចុះឈ្មោះស្នើកម្ចីតាមរយៈស្ពានឥលូវនេះដើម្បីទទួលបានការពិភាក្សាពីលក្ខខណ្ឌក្នុងការស្នើកម្ចី ដោយឥតគិតថ្លៃ សេវារហ័សទាន់ចិត្ត ព្រមទាំងទទួលបានឱកាសក្នុងការឈ្នះរង្វាន់ទឹកប្រាក់១០០$ប្រចាំខែទៀតផង។

មានចំណាប់អារម្មណ៏ក្នុងការស្នើប្រាក់កម្ចីមែនទេ? អ្នកអាចរកនិងដាក់ពាក្យស្នើកម្ចីបានភ្លាមក្នុងរយៈពេលត្រឹមតែ២នាទីដោយឥតគិតថ្លៃ! សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមសូមចូលមើលhttps://spean-kh.com ឬក៏ផ្ញើរសារតាមហ្វេសប៊ុក https://www.facebook.com/speanluycoltd/ ឬក៏ទូរស័ព្ទមកកាន់ 010758311/089264729

ស្វែងយល់ពីប្រភេទឥណទាននៅមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុចម្រើន

ស្វែងយល់ពីប្រភេទឥណទាននៅគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ចម្រើន

នេះគឺជាអត្ថបទពិសេស ដែលពួកយើងបានសម្ភាសន៏ជាមួយនឹង ដៃគូសហការផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុរបស់យើង ក្នុងបំណងណែនាំអំពីស្ថាប័នរបស់ពួកគេ។

តើអ្នកតែងតែមានចម្ងល់ពីចំនួនទឹកប្រាក់កម្ចី អត្រាការប្រាក់ រយៈពេលនៃការសងត្រលប់ទៅស្ថាប័នធនាគារ និងមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុវិញមែនទេ? តើអ្នកបានដឹងហើយឬនៅថាគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុចម្រើនទើបតែក្លាយជាដៃគូសហការជាមួយស្ពានក្នុងរយៈពេលថ្មីៗនេះ។ ឥឡូវ ស្ពានសួមធ្វើការណែនាំដល់អ្នកនូវផលិតផល និងសេវាកម្ម ដែលចម្រើនបានផ្ដល់អោយអតិថិជនខ្លួន។

 

១.ឥណទានចម្រើន
ជាប្រភេទកម្ចីឯកត្តជន សម្រាប់ប្រជាជនក្រីក្រត្រូវការដើមទុនខ្នាតតូច ។ ផលិតផលនេះផ្ដល់ភាពងាយស្រួលដល់ដៃគូ ដែលមានបញ្ហាប្រឈមក្នុងការដាក់ទ្រព្យបញ្ចាំ។ អ្នកអាចស្នើបានចាប់ពី១០០,០០០រៀលដល់៤,០០០,០០០រៀល (២៥$ ដល់ ១,០០០$) រយៈពេលចាប់ពី៣ខែរហូតដល់១៨ខែ ក្នុងអត្រាការប្រាក់១.៥%ប៉ុណ្ណោះ។ 

 

២.ឥណទានសហគ្រិន
ជាប្រភេទកម្ចីឯកត្តជន ដែលមានទិសដៅសំខាន់សម្រាប់គាំពារដល់ដៃគូ ដើម្បីបង្កើតឬពង្រីក អាជីវកម្មខា្នតតូចឬមធ្យម ហើយអ្នកអាចទទួលកម្ចីបានរហូតដល់៥,០០០$ ឬ ២០,០០០,០០០លានរៀល ក្នុងអត្រាការប្រាក់១.៤% ទៅ១.៥% រយៈពេលពី៣ខែដល់៣៦ខែ