គន្លឹះក្នុងការគ្រប់គ្រងដើម្បីឲដំណើរប្រតិបត្តិការមានភាពរលូន

គន្លឹះក្នុងការគ្រប់គ្រងដើម្បីឲដំណើរប្រតិបត្តិការមានភាពរលូន

ដំណើរការអាជីវកម្មផ្ទាល់ខ្លួនផ្ដល់ឱកាសឲអ្នកសាកល្បងនូវបទពិសោធនានាយ៉ាងមានសេរីភាព។ អ្នកអាចប្រើឱកាសនេះដើម្បីដឹកនាំក្រុមហ៊ុនតាមរបៀបដែលអ្នកចង់បានហើយបង្វិលចង្កូតឧស្សាហកម្មតាមទិសដៅថ្មីដែលអ្នកគិតថាល្អ។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ មុននឹងឈានដល់សេរីភាពនេះគឺចាំបាច់តម្រូវឲម្ចាស់អាជីវកម្មបង្កើតវិន័យខ្ពស់។

សូម្បីតែគំនិតជំនួញដ៏អស្ចារ្យបំផុតក៏អាចនឹងបរាជ័យដែរ បើស្ថាបនិកមិនបានបង្កើតផែនការអាជីវកម្ម បញ្ជីថវិកា ការតាមដានវឌ្ឍនភាព និងវាយតម្លៃជាទៀងទាត់។ នៅពេលអ្នកចំណាយពេលវេលាដើម្បីរៀបចំផែនការនិងតារាងពេលវេលាច្បាស់លាស់ជា

មុន នោះអាជីវកម្មរបស់អ្នកនឹងស្ថិតក្នុងស្ថានភាពមួយដែលមានការរីកចម្រើនព្រមទាំងឈានទៅរកការពង្រីកងម៉ាកយីហោរបស់ខ្លួន។

 

ការចាប់ផ្តើម

នៅពេលអាជីវកម្មរបស់អ្នកចាប់ផ្ដើមផ្លែផ្កាតំបូងចេញពីគំនិត រហូតឈានដល់ដំណើរការ នោះអ្វីដែលឧបករណ៍ដែលសំខាន់ជាងគេបង្អស់គឺផែនការអាជីវកម្ម។ វាគឺជាឧបករណ៍ដ៏សំខាន់សម្រាប់ស្ថាបនិកអាជីវកម្មថ្មីថ្មោងនិងលើកដំបូង ហើយវាក៏ជាកាតព្វកិច្ចដែលស្ថាបនិកត្រូវធ្វើតាំងពីតំបូងនិងបន្ដជានិរន្ដន៍។

ផែនការអាជីវកម្មតម្រូវឱ្យអ្នកគិតអំពីឱកាសទីផ្សារ របៀបដែលអ្នកផ្តល់សេវាកម្មទៅកាន់អតិថិជន បញ្ហាប្រឈមឬដៃគូប្រកួតប្រជែង និងផែនការហិរញ្ញវត្ថុរបស់អ្នក។ ប្រសិនបើអ្នកមិនដឹងថាត្រូវចាប់ផ្តើមពីទីណាទេ នោះអ្នកអាចទាញយកគំរូប្លង់ធុរកិច្ចជាច្រើនដែលអាចរកបាននៅតាមអនឡាញដើម្បីជាពន្លឺក្នុងការសរសេរ។

ផែនការអាជីវកម្មក៏អនុញ្ញាតឲអ្នកកំណត់ទិសដៅប្រាកដនិយមមួយ ដោយផ្អែកលើការស្រាវជ្រាវពីក្រុមហ៊ុនដទៃទៀតដែលមានទំហំនិងឧស្សាហកម្មដូចគ្នា។ សំលេងលើកទឹកចិត្តភាគច្រើននឹងប្រាប់អ្នកឲកំណត់គោលដៅខ្ពស់ដើម្បីសម្រេចភាពជោគជយ័ ប៉ុន្តែតាមពិតទៅអ្នកគួរតែចាប់ផ្តើមជាមួយគោលដៅសាមញ្ញដែលងាយសម្រេច ដើម្បីធានាថាអ្នកអាចរៀបចំនិងបំពេញតាមសេចក្តីប្រាថ្នារបស់ខ្លួនបាន។ ផែនការអាជីវកម្មគួរតែUpdateឲបានទៀងទាត់ ដូច្នេះអ្នកអាចពង្រីកគោលដៅបន្ថែមបាន ប្រសិនបើអ្នកទទួលបានជោគជ័យតាំងពីដំបូង។

 

ថវិកាសម្រាប់អាជីវកម្ម

ទាំងនៅក្នុងថវិកានិងគោលដៅ, ម្ចាស់អាជីវកម្មត្រូវមានភាពប្រាកដនិយមចាប់តាំងពីដើម។ ការរៀបចំផែនការជាក់ស្តែងអាចជាឧបសគ្គព្រោះអ្នកត្រូវប៉ាន់ប្រមាណអំពីការលក់ក្នុងមួយឆ្នាំក៏ដូចជាតម្លៃដែលត្រូវការដើម្បីធ្វើវិនិយោគក្នុងការលក់ទាំងនោះ។ មិនខុសពីផែនការអាជីវកម្មទេ អ្នកអាចចាប់ផ្ដើមជាមួយគំរូលើអ៊ីនធឺណិតដែលនឹងជួយអ្នកប៉ាន់ប្រមាណអំពីចំណាយនិងចំណូលសម្រាប់មុខជំនួញនេះ។

ដើម្បីចាប់ផ្តើមអ្នកគួរតែកំណត់គោលដៅនៃការលក់ ប្រាក់ចំណូលឆៅដែលអ្នកប៉ុនប៉ង។ នៅពេលដែលទទួលបានតួរលេខហើយ នោះអ្នកគួរតែប៉ាន់ស្មាននូវប្រាក់ចំណេញឬប្រាក់ចំណូលដែលក្រុមហ៊ុនរបស់អ្នកនឹងទទួលបានបន្ទាប់ពីបែងចែកលើការចំណាយនានា។ នៅពេលអ្នកដឹងថាអ្នកចង់ដាក់ប្រាក់ប៉ុន្មានដើម្បីការសន្សំ នោះអ្នកក៏អាចរកឃើញការចំណាយផ្សេងៗដូចជា ថ្លៃជួល សេវាអ៊ីនធឺណេតជាដើម ការចំណាយអថេរដូចជាសារពើភ័ណ្ឌដែលអ្នកមានដើម្បីស្តុកនិងការចំណាយសម្រាប់ប្រាក់ខែបុគ្គលិក។ អ្នកប្រហែលជាត្រូវកែប្រែប្រាក់ចំណេញខ្លះបន្ទាប់ពីបានបូកសរុបការចំណាយទាំងអស់ ប៉ុន្តែថវិកាទាំងនោះក៏ចាំបាច់ឲមានតុល្យភាពក្នុងបែងចែកដែរ។

 

 

ធ្វើឱ្យវាកើតឡើង

យុទ្ធសាស្ត្រអាជីវកម្មមិនបញ្ឈប់នៅត្រឹមតែផែនការប្រចាំឆ្នាំប៉ុណ្ណោះទេ។ ម្ចាស់ជំនួញគួរតែឆ្លាក់ចេញនូវបញ្ជីការងារដែលត្រូវធ្វើប្រចាំថ្ងៃ។ សកម្មភាពនីមួយៗដែលអ្នកដាក់ចេញដើម្បីជោគជយ័គួរតែជួយឲអ្នកខិតទៅជិតគោលដៅសរុបប្រចាំឆ្នាំ។

បញ្ជីការងារត្រូវធ្វើអាចមានដូចជាការងារប្រចាំថ្ងៃ ការខិតខំប្រឹងប្រែងប្រចាំសប្តាហ៍ឬប្រចាំខែ។ ប៉ុន្តែប្រសិនបើអ្នកកំណត់គោលដៅរយៈពេលវែងអ្នកគួរតែបំបែកវាទៅជាចំនុចតូចៗដែលងាយនឹងសម្រេចបាន ដូច្នេះអ្នកមិនមានសម្ពាធពេកដោយសារការងារនោះទេ។ អ្នកអាចកំណត់អាទិភាពសម្រាប់ការងារទាំងនេះបានដើម្បីប្រាកដថាអ្នកអនុវត្តតាម៖ ចាប់ផ្តើមជាមួយនឹងការងារដែលពិបាកនិងមានភាពប្រកួតប្រជែងនៅពេលចាប់ផ្ដើមថ្ងៃថ្មីឬនៅពេលដែលអ្នកសកម្មខ្លាំង បន្ទាប់មកប្តូរទៅកាន់ភារកិច្ចដែលងាយស្រួលធ្វើនៅពេលជិតដល់ម៉ោងសម្រាក។

ក្នុងនាមជាសហគ្រិននិងស្ថាបនិកដែលព្យាយាមបែកមែកសាខានៅក្នុងមុខជំនួញ ពួកគេគួរតែបន្តត្រួតពិនិត្យការរីកចម្រើនផ្ទាល់ខ្លួន ដើម្បីបង្កើនអាជីវកម្មនិងភាពជាអ្នកដឹកនាំផ្ទាល់។ អ្នកដឹកនាំដែលមានជំនាញគ្រប់គ្រងយ៉ាងរឹងមាំនឹងបង្កើតបរិយាកាសធុរកិច្ចឲកាន់តែរីកចម្រើននិងក្លាយទៅជាគំរូដ៏ល្អមួយសម្រាប់បុគ្គលិករបស់ពួកគេ។

ធ្វើឱ្យអាជីវកម្មខ្នាតតូចរបស់អ្នកអោយចូលក្នុងទីផ្សារប្រកួតប្រជែង

ធ្វើឱ្យអាជីវកម្មខ្នាតតូចរបស់អ្នកអោយចូលក្នុងទីផ្សរប្រកួតប្រជែង

អាជីវកម្មខ្នាតតូចទាំងអស់ចាប់ផ្តើមដោយស្រដៀងគ្នា ជាមួយនឹងតម្រូវការ   នៃការបង្កើនចរាចរណ៍វេបសាយ ដើម្បីទាក់ទាញអតិថិជនអោយកាន់តែច្រើន។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ដើម្បីបង្កើនចំនួនអតិថិជនទាំងនៅលើអ៊ីនធឺណិត និងដោយផ្ទាល់ អ្នកចាំបាច់ត្រូវការអភិវឌ្ឍ ប្រ៊េន និងវេទិការបស់អ្នកដើម្បីបង្កភាពងាយស្រួលដល់អតិថិជនក្នុងការស្វែងរកអាជីវកម្មរបស់អ្នក និងចង់បន្តត្រឡប់មកវិញម្ដងទៀត។

ពេលខ្លះមនុស្សទូទៅមិនមែនគ្រាន់តែចូលទៅកាន់ក្រុមហ៊ុនសម្រាប់ជាវផលិតផលនោះទេ ប៉ុន្ដែពួកគេក៏កំពុងស្វែងយល់ពីបទពិសោធន៍ក្នុងការទិញផងដែរ។ អាជីវកម្មដែលអាចកំណត់អត្តសញ្ញាណអតិថិជនរបស់ខ្លួន​ និងតម្រូវការដែលពួកគេចង់បាននោះនឹងអាចធ្វើឱ្យប្រ៊េនរបស់ពួកគេមានការប្រកួតប្រជែងបានកាន់តែទូលំទូលាយព្រមទាំងទទួលបានអតិថិជនកាន់តែច្រើននិងការលក់ក្នុងរយៈពេលវែង។

 

ស្វែងរកនិងកំណត់គោលដៅអតិថិជនរបស់អ្នក

មុនពេលដែលអ្នកអាចប្រមូលបានអតិថិជនដែលចាប់អារម្មណ៍ចង់ចូលទៅកាន់វេបសាយឬហាងរបស់យើង អ្នកត្រូវស្វែងយល់ជាមុនសិនថាមនុស្សបែបណាដែលអ្នកចង់ទាក់ទាញ? ហេតុអ្វីបានជាពួកគេជ្រើសយកអាជីវកម្មរបស់អ្នកជាងអ្នកដទៃ?វិធីល្អបំផុតដើម្បីធ្វើបែបនេះគឺចងក្រងសំណួរសួរទៅកាន់ពួកគេ។

កត់ត្រាទុកការឆ្លើយតបរបស់អតិថិជនអ្នកនីមួយៗហើយប្រៀបធៀបភាពស្រដៀងគ្នា និងភាពខុសគ្នារវាងអ្វីដែលនាំពួកគេចាប់អារម្មណ៍លើអាជីវកម្មរបស់អ្នក។ នៅពេលចាប់ផ្តើម អ្នកត្រូវកត់សំគាល់ប្រជាសាស្ត្រដែលគួរចែករំលែកដូចជា – មនុស្សចាស់ ក្មេង និស្សិត ជនបរទេស​ ។ល។ នោះអ្នកអាចរកវិធីដើម្បីអំពាវនាវដោយផ្ទាល់ទៅក្រុមមនុស្សទាំងនោះ។ឧទាហរណ៍៖ អ្នកអតិថិជនវ័យចាស់អាចចូលហាងរបស់អ្នកដោយសារតែពួកគេឃើញសញ្ញាតាមចិញ្ចើមថ្នល់ហើយបានឮការនិយាយតគ្នា ខណៈដែលអតិថិជនវ័យក្មេងរកឃើញអ្នកតាមរយៈInstagram។ ការយល់ដឹងពីគោលដៅ និងប្រភេទអតិថិជនក៏ជួយអ្នកក្នុងការកំណត់ថាតើអ្នកគួរតែផ្តល់សេវាកម្មទូទៅជាភាសាខ្មែ រឬអង់គ្លេស ឬទាំងពីរជម្រើសតែម្តង។

 

បង្កើតបណ្តាញឱ្យបានច្រើនសម្រាប់ទំនាក់ទំនង

ទោះបីជាអតិថិជនរបស់អ្នកគ្រាន់តែតាមដានអាជីវកម្មរបស់អ្នកនៅលើFacebookក៏ដោយ តែវាមានសារៈសំខាន់ណាស់ដើម្បីឱ្យមានផ្លូវបើកចំហជាច្រើនដល់ក្រុមហ៊ុនរបស់អ្នកតាមដែលអាចធ្វើទៅបាន។

នៅពេលអ្នកបើកទូលាយនៃទំនាក់ទំនង អ្នកចាំបាច់ត្រូវតែឆ្លើយតបទៅនឹងសារដែលអ្នកទទួលបាន។ អ្នកគួរតែឧស្សាហ៍ពិនិត្យអ៊ីម៉ែលនិងហ្វេសប៊ុករបស់ក្រុមហ៊ុនយ៉ាងហោចណាស់មួយដងក្នុងមួយថ្ងៃឬប្រាកដប្រជាជាងនេះទៀត។ ប្រសិនបើអ្នកមិនអាចឆ្លើយសំណួររបស់អតិថិជនបានភ្លាមៗ ឬរហស័ អ្នកគួរតែប្រាប់ដំណឹងដល់ពួកគេថាអ្នកកំពុងព្យាយាមឆ្លើយតប។

អតិថិជនមានអារម្មណ៍ថាពួកគេសំខាន់នៅពេលពួកគេទទួលបានការឆ្លើយតបពីក្រុមហ៊ុនហើយពួកគេនឹងបង្ហាញភាពស្មោះត្រង់ចំពោះក្រុមហ៊ុនណាដែលឆ្លើយតបឆាប់រហ័សចំពោះតម្រូវការតែមួយគត់របស់ពួកគេ។

 

ចាក់ដោតអារម្មណ៍របស់អតិថិជនរបស់អ្នក

វិធីដ៏ល្អមួយដើម្បីទទួលបានចំណាប់អារម្មណ៍ និងការគោរពពីអតិថិជនរបស់អ្នកគឺ ការទាញយកចំណាប់អារម្មណ៍របស់ពួកគេហើយភ្ជាប់ពួកគេទៅក្រុមហ៊ុនរបស់អ្នក។

វាត្រូវការពេលវេលាខ្លះដើម្បី តភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងទាំងនេះ ប៉ុន្តែក្រុមហ៊ុនតូចមួយអាចចាប់ផ្តើមដោយអំពាវនាវដោយប្រើចំណាប់អារម្មណ៍ផ្សេងៗនៅក្នុង បណ្តាញសង្គមរបស់ខ្លួន។ ការសរសេររឿងរ៉ាវវិជ្ជមាន និងរឿងសប្បាយអាចមានអំណោយផលច្រើនទៅលើFacebook និងInstagram Newsfeed។ អ្នកគួរតែចំណាយពេលខ្លះដើម្បីបង្ហោះរឿងដែលឡូយៗ និងរឿងដែលជួយបំផុសគំនិតអំពីជំនួញ

របស់អ្នក នោះបុគ្គលិក ឬអតិថិជន ព្រមនឹងអ្នកអានមួយចំនួននឹងចែករំលែកបន្ត។

ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមគឺជាវិធីមួយផ្សេងទៀតដើម្បីតភ្ជាប់ជាមួយអតិថិជនថ្មីរបស់អ្នក។ឧទាហរណ៍៖ ហាងសត្វចិញ្ចឹមមួយ បង្ហោះរូបថតរបស់កូនឆ្កែដែលពួកគេចិញ្ចឹមម្តងទៀត ហើយម្ចាស់ឆ្កែថ្មីដែលទិញទៅនឹងមានភាពរំភើបរីករាយចំពោះភាពល្បីល្បាញរបស់ឆ្កែគេ។ ការប្រាស្រយ័ទាក់ទងជាមួយអតិថិជន អាចជាការផ្តល់ព័ត៌មាន និងការផ្តល់អត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងៗអំពីដំណើរការអាជីវកម្មរបស់អ្នក ឬការចូលរួមជាមួយអតិថិជន ដោយការចែករំលែកការកំសាន្តផ្សេងៗ។

គន្លឺះមានប្រសិទ្ធភាពក្នុងការទាក់ទាញអតិថិជនកាន់តែច្រើនសម្រាប់អាជីវកម្មខ្នាតតូចរបស់អ្នក

អត្ថបទព័ត៌មានរបស់ PPCBank:
“គន្លឺះមានប្រសិទ្ធភាពក្នុងការទាក់ទាញអតិថិជនកាន់តែច្រើនសម្រាប់អាជីវកម្មខ្នាតតូចរបស់អ្នក”

បញ្ហាប្រឈមធំបំផុតរបស់អ្នកគឺ ការស្វែងរក និងចាប់យកអតិថិជនសម្រាប់អាជីវកម្មខ្នាតតូចរបស់អ្នក

ហ្កេមសម្រាប់ អាជីវកម្មខ្នាតតូចតែងតែមានភាពប្រែប្រួលាជីវកម្មនឹងមានការរីកចំរើនក្នុងរយៈពេលពីរបីខែ ប៉ុណ្ណោះ បន្ទាប់មកអតិថិជនបានបញ្ឈប់ការគាំទ្រវិញដោយគ្មានហេតុផលច្បាស់លាស់។ នៅពេលអតិថិជនឈប់គាំទ្រដូចនេះ រឿងចុងក្រោយដែលសហគ្រិនគួរធ្វើគឺ គ្មានអ្វីក្រៅពីនៅស្ងៀមតែប៉ុណ្ណោះ។ មិនមានរូបមន្តងាយស្រួលសម្រាប់ភាពជោគជ័យក្នុងអាជីវកម្មខ្នាតតូចនោះទេប៉ុន្តែមានមធ្យោបាយជាច្រើនដើម្បីបំផុសគំនិតឱ្យទទួលបានអតិថិជនថ្មីៗ និងរៀនបន្ថែមអំពីក្រុមហ៊ុនព្រមទាំងមនុស្សដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយក្រុមហ៊ុនអ្នក។

ត្រូវដឹងអំពីភាពទៀងទាត់របស់អ្នក

អាជីវកម្មតែងតែត្រូវស្វែងរកអតិថិជនថ្មីដើម្បីណែនាំផលិតផល និងសេវាកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុនពួកគេ ប៉ុន្តែជារឿយៗពួកគេ ក៏មានអតិថិជនដែលគាំទ្រពួកគេយ៉ាងពេញទំហឹងរួចមកហើយដែរ។ អតិថិជនទាំងនោះអាចផ្តល់នូវការយល់ដឹងដើម្បីជួយអ្នកក្នុងការរីកចម្រើន។ សហគ្រិនអាជីវកម្មខ្នាតតូចអាចរៀនបានច្រើនអំពីក្រុមហ៊ុនរបស់ពួកគេដោយសួរទៅអតិថិជនថាហេតុអ្វីបានជាពួកគេពេញចិត្ត និងប្រើប្រាស់ផលិតផលឬសេវាកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុនខ្លួន។អ្នកត្រូវធ្វើការស្វែងយល់ថា តើពួកគេជានរណា ហើយមើលទៅថាតើមានភាពស្រដៀងគ្នាក្នុងចំណោមអតិថិជនដែលធ្លាប់គាំទ្រផលិតផល ឬសេវាកម្មរបស់លោកអ្នកកន្លងមកដែលអាចជួយអ្នករកអតិថិជនថ្មីបានដែរឬទេ។ អ្នកអាចរៀនអ្វីមួយអំពីការត្អូញត្អែរ ឬការព្រួយបារម្ភរបស់អតិថិជន អំពីអាជីវកម្មរបស់អ្នកដែលអាចជួយអ្នករកដំណោះស្រាយ បញ្ហា ដើម្បីទាក់ចិត្តរបស់អតិថិជន អោយបានមុនពេលពួកគេទៅជ្រើសយកការប្រើប្រាស់ផលិតផល ឬសេវាកម្មនៅកន្លែងផ្សេងទៀត។

រក្សាបុគ្គលិករបស់អ្នកឱ្យបានរឹងមាំ និងស្មោះត្រង់

ម្ចាស់អាជីវកម្មខ្នាតតូចអាចធ្វើអី្វគ្រប់យ៉ាង ប៉ុន្តែពួកគេមិនអាចធ្វើវាបានទាំងអស់នោះទេ។ ដើម្បីធានាថាអាជីវកម្មទទួលបានជោគជ័យសហគ្រិនត្រូវជួលនិយោជិក ដែលមានការតាំងចិត្តតាំងតែពីដើមដំបូងហើយត្រូវប្រាកដដែរថាពួកគេ មានអារម្មណ៍សប្បាយរីករាយក្នុងការធ្វើការ ដរាបណាពួកគេនៅជាបុគ្គលិកធ្វើការក្នុងក្រុមហ៊ុននេះ។ នៅក្នុងឧស្សាហកម្មសេវាកម្មពួកគេមានទំនាក់ទំនងជាមួយអតិថិជនជានិច្ចហើយពួកគេថែមទាំងមានគំនិតអំពីរបៀបទទួលបានអតិថិជនបន្ថែម ឬហេតុអ្វីអតិថិជនមិនអាចត្រឡប់មកវិញមានន័យថាអតិថិជនឈប់ប្រើប្រាស់សេវាកម្មរបស់ពួកគេតទៀត។ ទោះបីជាអាជីវកម្មនៅក្រៅវិស័យឧស្សាហកម្មសេវាកម្មក៏ដោយ ក៏បុគ្គលិកក្រុមហ៊ុនគួរតែមានអារម្មណ៍ពេញចិត្ត និងរីករាយក្នុងការបំពេញការងាររបស់ គេផងដែរ។ បុគ្គលិកនឹងមិនធ្វើការល្អទេប្រសិនបើពួកគេខកចិត្តនឹងបទពិសោធន៍ការងារ។ អ្នកអាចសាកសួរបុគ្គលិកអំពីទស្សនៈរបស់ពួកគេចំពោះអ្វីដែលពួកគេគិតថាអាចបង្កើនអតិថិជនថ្មីបាន ហើយពិនិត្យមើលដើម្បីឱ្យប្រាកដថាពួកគេបានធ្វើការចូលរួមក្នុងភាពជោគជ័យរបស់អាជីវកម្មរបស់អ្នកផងដែរ។

តើការធ្វើពាណិជ្ជកម្មតាមរយៈបច្ចេកវិទ្យាអេឡិចត្រូនិចពិតជាមានប្រសិទ្ធិភាពចំពោះអាជីវកម្មរបស់អ្នក ឬយ៉ាងណា?

អត្ថបទព័ត៌មានរបស់ធនាគារភ្នំពេញ ពាណិជ្ជ

 

តើការធ្វើពាណិជ្ជកម្មតាមរយៈបច្ចេកវិទ្យាអេឡិចត្រូនិចពិតជាមានប្រសិទ្ធិភាពចំពោះអាជីវកម្មរបស់អ្នក  ឬយ៉ាងណា?

 

តើពាណិជ្ជកម្មតាមបច្ចេកវិទ្យាអេឡិចត្រូនិចគឺជាអ្វី?ហើយហេតុអ្វីបានជាវាមានសារសំខាន់សម្រាប់អាជីវកម្មខ្នាតតូចរបស់អ្នក? ការធ្វើពាណិជ្ជកម្មតាមបច្ចេកវិទ្យាអេឡិចត្រូនិចគឺជា ការទិញ ព្រមទាំងលក់នូវទំនិញ និងសេវាកម្មតាមរយៈប្រព័ន្ធអ៊ីនធើណេត។ វាអាចជា អាជីវកម្មនឹងអាជីវកម្ម អាជីវកម្មនឹងអតិថិជន ហើយក៏ អាចតាមរយៈ អតិថិជននឹងអតិថិជន ឬអតិថិជនជាមួយនឺងអាជីវកម្ម។

ពាណិជ្ជកម្មតាមរយៈបច្ចេកវិទ្យាអេឡិចត្រូនិចគឺជាមូលដា្ឋនដំបូងដែលត្រួវបានប្រើដើម្បីទិញ លក់ទំនិញ និងសេវាតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធើណេត។ តាមរយៈការព្យាករណ៍ពីGoogle ថវិកា ការធ្វើពាណិជ្ជកម្មតាមរយៈ បច្ចេកវិទ្យាអេឡិចត្រូនិចនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ នឹងកើនដល់ ពីររយពាន់លានដុល្លាអាមេរិច។ ប្រសិន បើប្រទេសកម្ពុជានៅតែមិនទាន់មានការរួម បញ្ចូលគ្នារវាងការទូទាត់តាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធើណេត ឬតាមរយៈ គ្រឿងអេឡិចត្រូនិច ហើយនិង ផ្ទេរប្រាក់ជាលក្ខណៈអន្តរជាតិ ដែលមានន័យថាអាចផ្ទេរប្រាក់ ទៅកាន់ ប្រទេសក្រៅបាន និងមានលក្ខណៈងាយស្រួលដូចដែលប្រទេសសឹង្ហបុរីបានអនុវត្តកន្លងមក នោះក្រុមហ៊ុន រាប់រយដែលរួមមានក្រុមហ៊ុនសំលៀកបំពាក់ Little Fashion និង Book Me Bus ដែលបាន ស្វែងរកប្រាក់ ចំណេញតាមរយៈការលក់តាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធើណេតនេះហើយក៏បានផ្ដល់ឱកាសដល់ការធ្វើពាណិជ្ជកម្មតាមអេឡិចត្រូនិចនេះអោយកាន់តែរីកចម្រើនផងដែរ។

អាជីវកម្មភាគច្រើនអាចលក់ផលិតផលរបស់គេតាមរយៈប្រព័ន្ធអ៊ីនធើណេត ប៉ុន្តែប្រសិន​បើចង់អោយ ទទួលបានអត្ថប្រយោជន៏កាន់តែច្រើនពីការធ្វើពាណិជ្ជកម្មនេះ ចំណុចសំខាន់ នោះគឺអ្នកត្រូវដឹងអោយ ច្បាស់ពីផលិតផលរបស់អ្នក ហើយធ្វើការសម្រេចចិត្តថា វាសក្ដិសម នឹងលក់តាមអ៊ីនធើណេតដែរឬទេ ហើយត្រូវលក់ដោយរបៀបណា?

ការប្រើប្រាស់ហ្វេសប៊ុកដើម្បីជួយជំរុញអាជីវកម្មរបស់អ្នក

ការប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមហ្វេសប៊ុកនៅប្រទេសកម្ពុជាមានលក្ខណៈពេញនិយមយ៉ាងខ្លាំងសម្រាប់ប្រជាជនខ្មែរ  ដោយមិនគ្រាន់តែប្រើប្រាស់វាដើម្បីការចែករំលែកការកំសាន្ដជាមួយមិត្តភក្ដិ និងក្រុម គ្រួសារប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែពួកគេក៏បានប្រើវាក្នុងអត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងៗច្រើនយ៉ាងទៀតជា​ពិសេសការ បង្កើតគេហទំព័រហ្វេសប៊ុកសម្រាប់ផ្សព្វផ្សាយអាជីវកម្មរបស់ពួកគេតែម្ដង។ តើអ្នកធ្លាប់ដឹងទេថា អ្នក អាចធ្វើអ្វីខ្លះទៀតនៅលើគេហទំព័រហ្វេសប៊ុកនេះដើម្បីបង្កើនអតិថិជន​និងពង្រឹង​អាជីវកម្ម របស់អ្នក? 

អាជីវកម្មអាចប្រើប្រាស់វិធីសាស្ត្រផ្សេងៗតាមរយៈហ្វេសប៊ុកនេះដើម្បីអោយក្រុមហ៊ុនគេកាន់តែរីកចម្រើនទៅមុខជាដរាប។ អ្នកអាចធ្វើការផ្សព្វផ្សាយពីក្រុមហ៊ុនរបស់អ្នកតាមរយៈការផ្តល់ព័ត៌មានពីក្រុមហ៊ុន របស់អ្នកទៅកាន់អតិថិជនដូចជា កម្មវិធីប្រម៉ូសិនដល់អតិថិជន ដំណោះស្រាយនូវបញ្ហារបស់អតិថិជន ការលើកទឹកចិត្តពួក គាត់អោយអញ្ជើញមកក្រុមហ៊ុនរបស់អ្នក ផ្ដល់អោយអតិថិជនអ្នកនូវការណែនាំ ក្នុងការប្រើប្រាស់ផលិតផល ការណែនាំផ្សេងៗទៀតដែលមានប្រយោជន៍ដល់ពួកគេ និងការធ្វើអោយ​អតិថិជនចុចគាំទ្រ ឬបញ្ចេញមតិយោបល់ចំពោះការបង្ហោះរបស់អ្នកទៀតផង ហើយនឹងអនុញ្ញាត​អោយអតិថិជនអាចទាញយកកម្មវិធីដែលអាចចូលមើល ឬប្រើប្រាស់សេវាកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុនអ្នកបាន​កាន់​តែងាយស្រួល។ 

អ្នកមិនចាំបាច់កំណត់ពីខ្លួនអ្នកទៅតាមប្រភេទក្នុងការបង្ហោះណាមួយឡើយ។ ឧទាហរណ៍ ចំពោះការ ផ្សព្វផ្សាយរបស់ក្រុមហ៊ុន ប្រោនកាហ្វេ « Brown Coffee » ដែលបានបង្ហោះកាលពីថ្មីៗនេះ ដែលបាន បង្ហាញពីការប្រូម៉ូសិនផលិតផលថ្មីដើម្បីលក់ក្នុងឱកាសថ្ងៃឈប់សំរាក ដើម្បីជាការទាក់ទាញដល់ អតិថិជនខ្លួនអោយមកសាកល្បងនូវរសជាតិថ្មី។ ការបង្ហោះនេះមានទាំងរូបភាព និងការណែនាំពីការ ប្រូម៉ូសិនទាំងជាភាសាខ្មែរនិងភាសាអង់គ្លេស ដើម្បីផ្ដល់ភាពងាយស្រួលដល់អតិថិជនរបស់ខ្លួន ទំាង ភ្ញៀវជាតិនិងអន្តរជាតិ។  

ខាងក្រោមនេះជារូបភាពគំរូនៃការបង្ហោះរបស់ Brown Coffeeអំពីការប្រូម៉ូសិនផលិតផលថ្មីរបស់ខ្លួន។ 

 

ហើយនេះគឺជាការបង្ហោះដើម្បីអោយអតិថិជនបានស្គាល់ពីក្រុមហ៊ុនកាន់តែច្បាស់។ 

 

រូបភាពនិងអត្ថន័យដែលអ្នកបង្ហាញពីការបង្ហោះ វាពិតជាមានសារសំខាន់ណាស់ដើម្បីទាក់ទាញការ ចាប់អារម្មណ៍ពី​អតិថិជន។   

ក្រុមហ៊ុន ហ្វេសប៊ុក បានបញ្ចប់នូវការពិសោធន៍នាដើមឆ្នំានេះ អំពីការបង្ហាញនូវ «ទំព័រនៃការរុករក»​ដែលអ្នកអាចស្វែងរកព័ត៌មានក្រុមហ៊ុនបានយ៉ាងងាយស្រួល ដូច្នេះឥលូវនៅពេលក្រុមហ៊ុនអ្នកចង់ បង្ហោះព័ត៌មានអ្វីវានឹងបង្ហាញនៅទៅអ្នកដែលបានចុចតាមដានរាល់ការបង្ហោះរបស់អ្នក។ ប្រសិនបើការបង្ហោះទទួលបានការគំាទ្រច្រើន ហ្វេសប៊ុកនឹងបង្ហាញវាទៅអ្នកទៅកាន់អ្នកដទៃជាច្រើន ទៀតដែលចូលចិត្តចុចគាំទ្រចំពោះការបង្ហោះតាមរយៈហ្វេសប៊ុក។ 

ប៉ុន្តែប្រសិនបើអ្នកចង់អោយមានមនុស្សជាច្រើនបានឃើញាការបង្ហោះរបស់អ្នក អ្នកត្រូវចំណាយប្រាក់ របស់អ្នកទៅលើការ boost «ប៊ូស» ដែលមានន័យថាអ្នកអាចកំណត់អោយមានមនុស្សប៉ុន្មាននាក់ដែល នឹងបានឃើញការបង្ហោះនេះ។  

ហ្វេសប៊ុក ផ្ដល់នូវរបៀបផ្សេងៗក្នុងការ boost ដែលជួយអោយអ្នកមានភាពងាយស្រួលក្នុងការសម្រេច ចិត្តថា អ្នកណាខ្លះអាចឃើញការបង្ហោះនេះ ហើយលក្ខណៈដែលអ្នកឃើញត្រូវឆ្លើយតបនឹងការបង្ហោះ នេះផងដែរ។ អ្នកអាចកំណត់អតិថិជន ទៅតាមក្រុមមនុស្សដោយផ្អែកលើលក្ខណៈប្រជាសាស្ត្រដូចជា អាយុ ភេទជាដើម។ 

ហ្វេសប៊ុក អនុញ្ញាតិអោយអ្នកធ្វើការសាកល្បងនូវការបង្កើតអ្វីដែលថ្មីៗ ហើយធ្វើការបង្ហាញទៅ អតិថិជនខុសៗគ្នា។ ដូចនេះអ្នកអាចស្វែងយល់ពីការរបៀបដែលអតិថិជនឆ្លើយតបទៅនឹងការ ផ្សព្វផ្សាយផលិតផលថ្មីៗផងដែរ។  ប្រសិនបើការបង្ហោះទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍ពីយុវវ័យ អ្នកក៏ អាចអភិវឌ្ឍគោលបំណងនៃការបង្ហោះនោះចំពោះអតិថិជនផ្សេងទៀត។ ឬអ្នកអាចសម្រេចចិត្តថាសាក ល្បងការបង្ហោះមួយទៀតដើម្បីទាក់ទាញនូវអតិថិជនដែលមានវ័យកណ្ដាល។ 

ការផ្សព្វផ្សាយនៅលើបណ្ដាញហ្វេសប៊ុកមិនមែនមិនអស់លុយនោះទេ អ្នកត្រូវចំណាយប្រាក់ក្នុងការធ្វើ ការផ្សព្វផ្សាយ ប៉ុន្តែអ្នកមិនចាំបាច់ត្រូវចំណាយប្រាក់ច្រើនពេកនោះទេដើម្បីទទួលបានលទ្ធផលគាប់ ចិត្តនោះទេ។ អ្នកត្រូវចំណាយពេលដើម្បីបង្កើតការបង្ហោះដែលគួរអោយទាក់ទាញ និងស្របតាម អតិថិជនដែលជាគោលដៅរបស់អ្នកអោយមានប្រសិទ្ធិភាពខ្ពស់។ ហើយប្រសិនបើអ្នកត្រៀមខ្លួនរួចរាល់ ក្នុងការវិនិយោគដើម្បីអោយអាជីវកម្មអ្នកកាន់តែរីកចម្រើន អ្នកអាចជួលបុគ្គលិកដើម្បីជួយគ្រប់គ្រង គេហទំព័រហ្វេសប៊ុករបស់អ្នកតែម្ដង។ 

ឥទ្ធិពលក្នុងការផ្សព្វផ្សាយតាមរយៈហ្វេសប៊ុកអាចអោយអាជីវកម្មរបស់អ្នកកាន់តែរីកលូតលាស់ទៅមុខដោយមានការប្រកួតប្រជែងតាមរយៈការបង្ហោះ និងការចែករំលែកនៅក្នុងទម្រង់បណ្ដាញសង្គមដែល អ្នកបានរៀបចំរួចរាល់។ ទំនោរនៃការប្រើបណ្ដាញសង្គមតែងតែមានការផ្លាស់ប្តូរ ដូច្នេះហ្វេសប៊ុក មិនមែនជាការផ្សព្វផ្សាយតែមួយមុខគត់របស់អ្នកឡើយ។ ប៉ុន្តែសព្វថ្ងៃនេះ ហ្វេសប៊ុក គឺជាការ ផ្សព្វផ្សាយមួយដែលមានប្រសិទ្ធិភាពបំផុត ដែលអ្នកអាចទាក់ទាញអតិថិជនថ្មីសម្រាប់អាជីវកម្មរបស់ អ្នកបានយ៉ាងងាយស្រួល។ 

មានចំណាប់អារម្មណ៍ក្នុងការស្នើប្រាក់កម្ចីមែនទេ? អ្នកអាចរកនិងដាក់ពាក្យកម្ចីបានភ្លាម ក្នុងរយៈពេលត្រឹមតែ ២ នាទី ដោយឥតគិតថ្លៃ! សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម សូមចូលមើល  https://spean-kh.com​ ឬ ក៏ផ្ញើសារតាមហ្វេសប៊ុក  https://www.facebook.com/speanluycoltd/  ឬក៏ទូរស័ព្ទមកកាន់ 010758311 / 089264729