វីធីសាស្រ្តក្នុងការទទួលប្រាក់កម្ចី

វីធីសាស្រ្តក្នុងការទទួលប្រាក់កម្ចី

យុវជនខ្មែរខ្លះមានគំនិតបង្កើតថ្មី និងចូលចិត្តសាកល្បងក្នុងបណ្ដាក់ទុននានាដើម្បីទទួលបានបទពិសោធន៍និងការរីកចម្រើន។ យ៉ាងណាមិញ ហិរញ្ញវត្ថុគឺជាឧបសគ្គចម្បងសម្រាប់សហគ្រិនវយ័ក្មេងទាំងនោះ។ ខាងក្រោមនេះជាវិធីសាស្រ្តក្នុងការស្វែងរកប្រាក់កម្ចីនិងដើមទុនសម្រាប់មុខជំនួញ៖

 

១ ការផ្តល់ហិរញ្ញប្បទានដោយខ្លួនឯង

ប្រាក់សន្សំក្នុងកូនជ្រូកប្រចាំខែ ការលក់ទ្រព្យសម្បិត្តផ្ទាល់ខ្លួនអ្នក (ផ្ទះ ឡាន ម៉ូតូ គ្រឿងអលង្ការ) ប្រាក់សន្សំក្នុងគណនីប្រចាំ និងការស្នើសុំប្រាក់កម្ចីពីធនាគារសុទ្ធសឹងតែជាវិធីសាស្រ្តក្នុងការទទួលបានថវិការសម្រាប់ចាប់ផ្ដើមមុខជំនួញរបស់អ្នក។

 

២ មិត្តភក្តិឬគ្រួសារ

បើអ្នកមិនចង់ស្នើរប្រាក់កម្ចីពីធនាគារទេ ដោយសារការប្រាក់ខ្ពស់និងមានរយៈពេលវែងពេកឬខ្លីពេក នោះអ្នកអាចស្វែងរកជំនួយពីមិត្តជិតស្និទ្ធឬក្រុមគ្រួសារ និងខ្ចីប្រាក់ក្នុងចំនួនណាមួយ ដោយធ្វើក្រដាសស្នាមនិងកិច្ចសន្យាត្រឹមត្រូវជាមួយពួកគេដើម្បីបង្កើតទំនុកចិត្ត និងសន្យាសងតាមកាលកំណត់។ នេះជាជម្រើសល្អបំផុតព្រោះ មនុស្សទាំងនោះមានការយោគយល់ច្រើនដល់ពួកយើងថ្មីថ្មោង។

 

៣ វិនិយោគគិនទេវតា

បើអ្នកមិនមានប្រាក់គ្រប់គ្រាន់ឬទ្រព្យសម្បិត្តសម្រាប់លក់ ឬក៏មានបងប្អូនជាអ្នកមាននោះទេ។ យុវជនដែលមានគំនិតចង់វិនិយោគ អាចស្វែងរកជំនួញបានពីវិនិយោគគិនទេវតាដែលមានភាពជោគជយ័និងទ្រព្យសម្បត្តិហូរហារ ដែលពួកគេទាំងនោះរមែងផ្ដល់ឱកាសយ៉ាងទូលំទូលាយដល់យុវជនជំនាន់ក្រោយឲសាកល្បងដើរលើវិថីនេះ។

 

 

តើអ្នកចាំបាច់ត្រូវតែខ្ចីលុយដែរទេ?

តើអ្នកចាំបាច់ត្រូវតែខ្ចីលុយដែរទេ?

ជាទូទៅប្រជាជនកម្ពុជារមែងស្វែងរកសេវាប្រាក់កម្ចីឥណទានពីធនាគារឬស្ថាបន័ណាមួយដើម្បីយកមកបណ្ដាក់ទុនរកស៊ី ទិញផ្ទះសម្បែង ឬសម្រាប់ទិញយាន្ដជំនិះប្រចាំថ្ងៃ។ ដោយសារតែប្រទេសកាន់តែរីកចម្រើនទៅមុខ ហើយតម្រូវការរបស់មនុស្សក៏កាន់តែច្រើនឡើង អាស្រយ័ហេតុនេះហើយទើបជំរុញឲមនុស្សស្វែងរកប្រាក់កម្ចីសម្រាប់តម្រូវការផ្ទាល់ខ្លួន។ យ៉ាងណាមិញប្រាក់កម្ចីទាំងនេះអាចហុចជាផលវិជ្ជមាននិងអវិជ្ជមានដល់ខ្លួនអ្នកផ្ទាល់។

 

១ ត្រូវសម្រេចចិត្តថាគួរខ្ចីឬមិនគួរខ្ចី

មុនពេលឈានទៅរកការសម្រេចចិត្តខ្ចីប្រាក់ពីធនាគារអ្នកគប្បីពិចារណាលើចំណុចមួយចំនួន និង សួរខ្លួនឯងថា៖

តើអ្នកពិតជាត្រូវការខ្ចីចាំបាច់ដែរឬទេ?

តើមានវិធីណាផ្សេងសម្រាប់ការចំណាយ ក្រៅពីស្វែងរកប្រាក់កម្ចីឬទេ?

តើអ្នកមានសមត្ថភាពក្នុងការសងនិងបង់ការប្រាក់នៃប្រាក់កម្ចីនេះឬទេ?

 

ពេលខ្លះមនុស្សមួយចំនួនសម្រេចចិត្តទទួលយកប្រាក់កម្ចីដើម្បីតែការចំណាយតាមចំណង់ចិត្តមួយគ្រា មិនបានគិតវែងឆ្ងាយថាតើពួកគាត់មានលទ្ធភាពបង់សំណង ឬមានវិធីណាផ្សេងក្នុងការទិញរបស់នោះដោយមិនចាំបាច់ត្រូវការប្រាក់កម្ចី ដូចជា ទិញរបស់មួយទឹកឬចាំដល់វាធ្លាក់ថ្លៃសិនសឹមទិញជាដើម។ ទម្លាប់សន្សំប្រាក់ដើម្បីទិញរបស់អ្វីមួយប្រហែលជាមិនសូវពេញនិយមសម្រាប់យុវជនខ្មែរមួយចំនួនទេ ប៉ុន្ដែនេះជាទម្លាប់ល្អដែលបង្រៀនឲអ្នកអត់ធ្មត់សន្សំសំចៃដើម្បីយកទៅទិញរបស់ដែលចង់បាន ជាជាងយកឈ្មោះទៅខ្ចីប្រាក់ធនាគារសម្រាប់ភាពហឺរហាររបស់ខ្លួន។

 

២ បើអ្នកសម្រេចចិត្តថាខ្ចី

ជ្រុលជាសម្រេចចិត្តថាខ្ចីហើយ ព្រោះទាល់ជម្រើស អ្នកក៏ចាំបាច់ត្រូវដឹងពីលទ្ធភាពរបស់ខ្លួនឯងដែរ ថាតើប្រាក់កម្ចីប៉ុន្មានដែលអ្នកមានលទ្ធភាពបង់ប្រាក់សំណងប្រចាំខែ? ការប្រមាណមើលពីអ្វីដែលអ្នកអាចធ្វើបានសម្រាប់កាត់កងបំណុល អាចជួយឲជៀសវាងពីការទទួលយកកម្ចីលើសកម្រិត បន្ទាប់មកជំពាក់គេវន្ដ័កតាមក្រោយ។ ក្រោយពីបានប្រាក់ដល់ដៃហើយ អ្នកចាំបាច់ត្រូវចេះចាយវាយឲត្រូវចំណុច និងតាមកំណត់ បើមិនដូច្នោះទេអាចនឹងឈានទៅរកការស្វែងរកប្រាក់កម្ចីបន្ថែមដែលជាបន្ទុកសម្រាប់អ្នកពេលក្រោយ។

 

 

 

 

សារៈសំខាន់នៃទ្រព្យធានា

សារៈសំខាន់នៃទ្រព្យធានា

តើអ្នកធ្លាប់ដឹងអំពីទ្រព្យបញ្ចាំដែរឬទេ?តើវាជាអ្វី?ហេតុអ្វីបានជាវាមានសារសំខាន់?ស្ពាននឹងលើកយកអត្ថបទដែលនិយាយពីទ្រព្យបញ្ចាំសម្រាប់ការស្នើកម្ចីអោយអ្នកបានយល់កាន់តែច្បាស់នូវកថាខណ្ឌខាងក្រោមនេះ៖

តើអ្វីទៅជាទ្រព្យធានាឬទ្រព្យបញ្ចាំនៃកម្ចី?តើទ្រព្យធានាមានសារសំខាន់ដូចម្ដេចខ្លះ?

ទ្រព្យបញ្ចាំសំដៅលើអចលនទ្រព្យរបស់អ្នក(វាអាចជាប្លង់ផ្ទះ ប្លង់ដី) ដែលអ្នកនឹងយកទៅដាក់ធ្វើជាទ្រព្យធានានៅគ្រឹះស្ថានធនាគារឬមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ដើម្បីបង្ហាញពីឆន្ទៈរបស់អ្នកក្នុងការសងប្រាក់កម្ចីត្រលប់ទៅវិញ។ វាជាភស្តុតាងដែលធ្វើអោយគ្រឹះស្ថានធនាគារឬមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុមានទំនុកចិត្តក្នុងការផ្ដល់កម្ចីជូនអ្នក។ ក្នុងករណីអ្នកមិនមានលទ្ធភាពសងប្រាក់ គ្រឹះស្ថានធនាគារឬមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុមានសិទ្ធិស្នើទៅតុលាការអោយដាក់លក់ឡៃឡុងនូវទ្រព្យធានានេះ ដើម្បីទូទាត់ថ្លៃប្រាក់ដែលបានជំពាក់។

កាលដែលអ្នកមានទ្រព្យធានានេះ មិនមែនមានន័យថាអ្នកអាចស្នើបាន១០០%នៃតម្លៃទ្រព្យធានាឡើយ ជាធម្មតាអ្នកអាចស្នើបាននៅចន្លោះ ៦០%ទៅ៧៥% ប៉ុណ្ណោះ អាស្រ័យលើការវាយតម្លៃរបស់ភ្នាក់ងារធនាគារឬមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនៅពេលគាត់ចុះទៅសិក្សា។ឧទាហរណ៍ ប្រសិនបើអ្នកចង់ទិញផ្ទះតម្លៃ៥០,០០០ដុល្លា អ្នកយកប្លង់ផ្ទះនោះទៅដាក់ជាទ្រព្យធានា ដើម្បីធ្វើការបង់រំលោះជាមួយមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុហ្វឺសហ្វាយនែន។ មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុហ្វឺស ហ្វាយនែនអាចផ្ដល់កម្ចីអោយអ្នកបាន៧៥%នៃតម្លៃផ្ទះ ពោលគឺអ្នកអាចស្នើបាន៣៧,៥០០ដុល្លាតែប៉ុណ្ណោះ​ ដូចនេះ អ្នកត្រូវមានប្រាក់ខ្លួនឯងចំនួន១២,៥០០ដុល្លាទៀតដើម្បីបង់ខ្លួនឯង។

សរុបសេចក្ដីមក ទ្រព្យធានាបានជួយអ្នកអោយស្នើកម្ចីបានងាយ ប្រសិនបើអ្នកចង់ស្នើកម្ចីក្នុងចំនួនមួយដែលតិចជាងតម្លៃនៃទ្រព្យធានានេះ ហើយជាទូទៅអ្នកមិនអាចទទួលបានកម្ចីឡើយ បើអ្នកចង់ស្នើកម្ចីច្រើនជាងតម្លៃនៃទ្រព្យធានារបស់អ្នក។

 

មានចំណាប់អារម្មណ៏ក្នុងការស្នើប្រាក់កម្ចីមែនទេ? អ្នកអាចរកនិងដាក់ពាក្យស្នើកម្ចីបានភ្លាមក្នុងរយៈពេលត្រឹមតែ២នាទីដោយឥតគិតថ្លៃ! សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម​សូមចូលមើលhttps://spean-kh.com ឬក៏ផ្ញើរសារតាមហ្វេសប៊ុក https://www.facebook.com/speanluycoltd/ ឬក៏ទូរស័ព្ទមកកាន់ 010758311/089264729

គន្លឹះក្នុងការដាក់ពាក្យស្នើកម្ចីប្រើប្រាស់ផ្ទាល់ខ្លួនអោយទទួលបានជោគជ័យ

គន្លឹះក្នុងការដាក់ពាក្យស្នើកម្ចីប្រើប្រាស់ផ្ទាល់ខ្លួនអោយទទួលបានជោគជ័យ

នៅពេលអ្នកដាក់ពាក្យស្នើកម្ចី អ្នកតែងប្រាថ្នាអោយធនាគារឬមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុយល់ព្រមក្នុងការផ្តល់កម្ចីអោយអ្នក ប៉ុន្តែពេលខ្លះអ្នកមិនបានទទួលដំណឹងឆ្លើយអ្វីសោះពីធនាគារឬមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនោះ។ ស្ពាននឹងលើកយក ៤ចំណុចដែលអាចអោយអ្នកដឹងថាការដាក់ស្នើកម្ចីរបស់អ្នកទទួលបានជោគជ័យឬយ៉ាងណា?

ដើម្បីដឹងថាកម្ចីរបស់អ្នកដែលបានដាក់ស្នើនឹងទទួលបានជោគជ័យឬអត់អ្នកត្រូវពិនិត្យមើលតាមចំណុចខាងក្រោមនេះ៖

១.លទ្ធភាពក្នុងការសងទៅវិញ

អ្នកត្រូវដឹងអោយច្បាស់ពីចំណូលចំណាយរបស់អ្នកក្នុងមួយខែៗ។​ ប្រសិនបើអ្នកខ្ចីធនាគារ អ្នកត្រូវសាកសួរគាត់អោយច្បាស់ថាអ្នកក្នុងមួយខែអ្នកត្រូវសងទៅគាត់វិញប៉ុន្មានដែរ?បន្ទាប់មកអ្នកធ្វើការប៉ាន់ស្មានការចំណាយរបស់អ្នក សមាមាត្រនឹងចំណូលទេ?ក្នុងមួយខែអ្នកអាចសល់ប្រាក់បានប៉ុន្មានបន្ទាប់ពីការចាយវាយ?ប្រាក់ដែលនៅសល់គ្រប់គ្រាន់សមល្មមក្នុងការបង់ទេ បើសល់ច្រើនជាងប្រាក់ត្រូវបង់ការស្នើអាចនឹងជោគជ័យ ប៉ុន្ដែ បើតិចជាងប្រាក់ត្រូវបង់ អ្នកប្រហែលជាមិនអាចខ្ចីនោះទេ ?ចំណុចទាំងនេះអាចអោយអ្នកបានដឹងថាធនាគារឬមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុអាចអោយអ្នកខ្ចីឬទេ?

២.ប្រវត្តិកម្ចី

អ្នកធ្លាប់បានស្នើកម្ចីនៅស្ថាប័នធនាគារឬមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុណាពីមុនមក?ការបង់ប្រាក់ទៅអោយស្ថាប័ននោះបានទៀងទាត់ដែរឬទែ? ខណៈពេលដែលអ្នកចង់ស្នើកម្ចីនេះ តើអ្នកកំពុងជំពាក់នៅស្ថាប័នណា ឬចងការប្រាក់ឯកជនណាដែរឬទេ?ប្រសិនបើអ្នកមាន នោះភាគរយនៃការកម្ចីរបស់ដែលអាចទទួលបានកាន់តែតិច ដោយសារតាមគោលនយោបាយរបស់ធនាគារកណ្ដាលមិនអនុញ្ញាតអោយធនាគារពាណិជ្ជឬមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុផ្ដល់កម្ចីជូនអតិថិជនដែលជាប់ប់ំណុលច្រើននោះទេ។

របស់ ៤ យ៉ាងដែលអ្នកមិនគួរខ្ចីលុយដើម្បីវា 

ការខ្ចីលុយមិនមែនសុទ្ធតែជារឿងអាក្រក់នោះទេ ឱ្យតែអ្នកមានផែនការច្បាស់លាស់ និងចេះវិនិយោគកែច្នៃយ៉ាងណា ដើម្បីបង្វែរលុយដែលអ្នកខ្ចី ទៅជាដើមទុនសម្រាប់លូតលាស់ទៅមុខ។ ផ្ទុយទៅវិញ សម្រាប់មនុស្សមួយចំនួនតូច ពួកគេបានប្រើប្រាស់ប្រាក់កម្ចី មិនថាតិចឬច្រើន គ្រាន់តែបំពេញបំណងឬតណ្ហារបស់ខ្លួនប៉ុណ្ណោះ ដោយមិនបានគិតគូរវែងឆ្ងាយ។ ដូចនេះ ស្ពានសូមលើកពី របស់របរ ៤ យ៉ាងដែលអ្នកគួរជៀសវាងខ្ចីលុយ ដើម្បីគ្រាន់តែបានរបស់ទាំងនេះ។   

១. ការទិញរបស់ប្រើប្រាស់ ដែលតូចតាចនិងមិនចាំបាច់  

សូមកុំខ្ចីលុយអ្នកដទៃ ដើម្បីតែទិញរបស់តូចតាច។ ឧទាហរណ៍ អ្នកចង់ទិញសៀវភៅប្រលោមលោកមួយក្បាល ដែលមានតម្លៃ ២០ ដុល្លារ តែអ្នកមិនទាន់មានលុយគ្រប់។ ដូចនេះ អ្នកគួរចាំសន្សំលុយបន្តិចម្ដងៗឱ្យគ្រប់សិន សឹមទិញសៀវភៅនោះ ព្រោះវាមិនមែនជារបស់ចាំបាច់ខ្លាំង សម្រាប់ការងារប្រចាំថ្ងៃរបស់អ្នកឡើយ។  

២. ដំណើរកំសាន្តសម្រាកលំហែកាយ 

សូមចងចាំថា អ្នកមិនគួរជំពាក់លុយគេ ដើម្បីដំណើរកំសាន្តរបស់អ្នកនោះទេ។ អ្នកមិនគួរខ្ចីលុយគេ ព្រោះតែអ្នកចង់ទៅលេងក្រៅប្រទេស ឬដើរលេងនៅកន្លែងថ្លៃៗ។ ផ្ទុយទៅវិញ អ្នកអាចងាកមកទិញកញ្ចប់ដើរកំសាន្ត ជាលក្ខណៈក្នុងស្រុកនិងមានតម្លៃសមរម្យ សមទៅនឹងលទ្ធភាពរបស់អ្នក។  

៣. របស់របរប្រេនៗ 

ជាការពិតណាស់ អ្នកណាមិនចង់ស៊ីវីល័យ ទាន់សម័យនិយមនឹងគេ។ ប៉ុន្តែអ្នកមានដែលធ្លាប់គិតទេថា ការដែលអ្នកចំណាយលុយច្រើនៗ ទៅលើរបស់ក្រៅខ្លួន ដើម្បីដើរឱ្យទាន់គេ ជារឿងខ្ជះខ្ជាយ? អ្នកអាចសន្សំលុយជាជាងខ្ចីលុយគេ នៅពេលអ្នកទិញរបស់របរដូចជា សំលៀកបំពាក់ ស្បែកជើង ទូរស័ព្ទដៃ ដែលសមស្របទៅនឹងសមត្ថភាពហិរញ្ញវត្ថុរបស់អ្នក។ ដូចនេះ អ្នកគួរឈប់ទិញរបស់របរប្រេនៗណា ដែលមិនចាំបាច់សម្រាប់អ្នកទៀត ដើម្បីសន្សំលុយកាក់ខ្លះៗ។ 

៤. ល្បែងស៊ីសង 

អ្នកទាំងអស់គ្នាប្រហែលជាធ្លាប់លឺ ឬក៏បានជួបប្រទះដោយផ្ទាល់ នូវមនុស្សដែលជំពាក់លុយគេវ័ណ្ឌក ដោយសារតែល្បែងស៊ីសង។ អ្នកត្រូវជៀសវាងឱ្យឆ្ងាយពីអំពើអបាយមុខនេះ ព្រោះមិនត្រឹមតែអ្នកអាចអស់ប្រាក់កាក់ពីខ្លួន ជំពាក់គេរុំទិសនោះទេ អ្នកក៏អាចជាប់ពន្ធធនាគារផងដែរ។ សូមអ្នកកុំឱ្យ “សប្បាយមួយភ្លែត ទុក្ខមួយជីវិត” ដោយសារបញ្ហាល្បែងស៊ីសងនេះ។  

មានចំណាប់អារម្មណ៍ក្នុងការស្នើប្រាក់កម្ចីមែនទេ? អ្នកអាចរកនិងដាក់ពាក្យកម្ចីបានភ្លាម ក្នុងរយៈពេលត្រឹមតែ ២ នាទី ដោយឥតគិតថ្លៃ! សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម សូមចូលមើល  https://spean-kh.com​ ឬ ក៏ផ្ញើសារតាមហ្វេសប៊ុក  https://www.facebook.com/speanluycoltd/  ឬក៏ទូរស័ព្ទមកកាន់ 010758311 / 089264729