លោកអ្នកគួរមានប្រាក់ចំណូលប៉ុន្មាន ដើម្បីទិញផ្ទះបង់រំលស់ជាមួយធនាគារ?

 លោកអ្នកគួរមានប្រាក់ចំណូលប៉ុន្មាន ដើម្បីទិញផ្ទះបង់រំលស់ជាមួយធនាគារ?

 

លោកអ្នកដឹងទេថា ប្រាក់ចំណូលរបស់លោកអ្នកអាចទិញផ្ទះបង់រំលស់នៅក្នុងតម្លៃប៉ុន្មាន? ហើយលោកអ្នកនឹងមិនមានបញ្ហាហិរញ្ញវត្ថុពេលក្រោយនោះ?

មុនននឹងឈានដល់ចំនុចសំខាន់ៗនោះ ខាងយើងខ្ញុំសូមធ្វើការពន្យល់ពី ការបង់រំលស់ផ្ទះជាមួយធនាគារសិន។ ការបង់រំលស់ផ្ទះជាមួយធនាគារ គឺមានន័យថាអ្នកស្នើកម្ចីប្រាក់ពីធនាគារ ដើម្បីទិញគេហដ្ឋាន ហើយអ្នកបង់រំលស់ជាប្រចាំខែ ស្របទៅតាមថេរៈវេលា ដែលអ្នក និង ធនាគារយល់ព្រមជាមួយគ្នា។

 

១.កំណត់ពីប្រភេទគេហដ្ឋានដែលអ្នកចង់ទិញ
អ្នកត្រូវដឹងថា អ្នកចង់ទិញផ្ទះប្រភេទណា? ព្រោះផ្ទះមានតម្លៃប្រែប្រួលទៅតាមទីតាំង ទំហំ និង ប្រភេទផ្ទះ។ឧ.សម្រាប់ផ្ទះល្វែង ជាផ្ទះអាជីវកម្ម ឬ ផ្ទះសម្រាប់រស់នៅ។ មានន័យថាផ្ទះអាជីវកម្ម អ្នកអាចប្រកបអាជីវកម្មផង និង រស់នៅផង ដោយឡែកផ្ទះសម្រាប់រស់នៅ អ្នកបានត្រឹមរស់នៅ មិនអាចប្រកបអាជីវកម្មបាន ដោយសារនៅតំបន់ដែលអ្នកទិញនោះ មិនសូវមានសភាពអ៊ូអរ និងមានយានយន្ដឆ្លង់កាត់ផ្លូវមុខផ្ទះរបស់អ្នកឡើយ។ ម៉្យាងវិញទៀត ផ្ទះអាជីវកម្មមានតម្លៃថ្លៃជាង តម្លៃផ្ទះរស់នៅ។

 

២. តម្លៃ
តម្លៃផ្ទះ គឺមានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់លោកអ្នកដែល ធ្វើការបង់រំលស់ជាមួយធនាគារ ព្រោះថា ភាគីធនាគារផ្ដល់ប្រាក់កម្ចីដល់អ្នកយ៉ាងច្រើនបាន ៧០% ប៉ុណ្ណោះ។ ហើយម៉្យាងវិញទៀត មុននឹងធនាគារធ្វើការអនុម័តផ្ដល់ប្រាក់កម្ចីដល់អ្នក ខាងភ្នាក់
ងារធនាគារ ប្រាកដជាចង់ដឹងពីលំហូរចំណូលរបស់អ្នកជាក់ជាមិនខានឡើយ។ ឧ. លោកអ្នកទិញផ្ទះល្វែង មួយល្វែង តម្លៃ ៥០,០០០ ដុល្លារ ហើយលោកអ្នកខ្ចីធនាគារ ៣៥,០០០ ដុល្លារ ស្មើរនឹង ៧០% នៃតម្លៃផ្ទះ។ ខាងធនាគារផ្ដល់អត្រាការប្រាក់ដល់លោកអ្នក ៩% ក្នុងឆ្នាំ និង រយៈនៃការសង់រំលស់ ១៥ឆ្នាំ នោះលោកអ្នក នឹងបង់មួយខែ ៤៥៥ ដុល្លារ។ខាងក្រុមហ៊ុនស្ពាននឹងបង្ហាញលោកអ្នក អំពីការគណនាប្រាក់ចំណូលរបស់លោកអ្នកសម្រាប់ទិញគេហដ្ឋាននូវចំណុចបន្ទាប់។

 

ហេតុអ្វីបានជាអ្នកត្រូវធ្វើការប្រៀបធៀបអំពីអត្រាការប្រាក់ និង ស្វែងយល់ពី តម្រូវការឯកសាររបស់ធនាគា ឬ មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ មុននឹងអ្នកសម្រេចចិត្តដាក់ស្នើរកម្ចីនោះ?

ហេតុអ្វីបានជាអ្នកត្រូវធ្វើការប្រៀបធៀបអំពីអត្រាការប្រាក់ និង ស្វែងយល់ពី តម្រូវការឯកសាររបស់ធនាគា ឬ មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ មុននឹងអ្នកសម្រេចចិត្តដាក់ស្នើរកម្ចីនោះ?

តើលោកអ្នក នឹងចំណេញប្រាក់ច្រើនប៉ុណ្ណា បើលោកអ្នកធ្វើការខ្ចីប្រាក់ពី ធនាគារ ឬ មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុដែលមានអត្រាការប្រាក់ទាប?

 

វិស័យហិរញ្ញវត្ថុនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា មានការរីនចំរើនយ៉ាងខ្លាំង។ ជាក់ស្ដែង ធនាគារ ឬ មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ រីកដូចផ្សឹត ដែលឈានដល់មានការប្រកួតប្រជែងគ្នាយ៉ាងខ្លាំងអំពី អត្រាការប្រាក់ ឬ ក៏ដូចជាធ្វើការប្រម៉ូលសិន ពីលក្ខខណ្ឌ និង ឯកសារងាយស្រួលជាដើម។

 

 

១. ចំនេញអត្រាការប្រាក់
បើលោកអ្នកធ្វើការស្នើរកម្ចីប្រាក់ពីធនាគារ (ក) ចំនួនទឹកប្រាក់ ១០,០០០ ដុល្លារ ហើយធនាគារ (ក) បានផ្ដល់អត្រាការប្រាក់ដល់អ្នក ១.៥% ក្នុងមួយខែ។ ដោយឡែក ធនាគារផ្សេងទៀត មានអត្រាការប្រាក់ ១.៤% ឬ ១.៤៥% ក្នុងមួយខែ។ តែមានធនាគា (ខ) ផ្ដល់អត្រាការប្រាក់ ១.១% សម្រាប់ចំនួនកម្ចីដូចគ្នានឹង ធនាគារ (ក) បានផ្ដល់អោយអ្នក។ លោកអ្នកសាកស្រមៃមើល បើលោកអ្នកធ្វើការស្នើរកម្ចីជាមួយធនាគារ (ខ) តើលោកអ្នកចំនេញប្រាក់មួយខែបានប៉ុន្មាន? ពិតណាស់លោកអ្នក នឹងចំនេញបានមួយខែ ៤០ ដុល្លារ ហើយបើលោកអ្នកយកប្រាក់ដែលចំនេញនោះ មកវិនិយោគ ឬ យកមកបញ្ចូលលើទុនអាជីវកម្មរបស់អ្នក លោកអ្នកនឹងចំណេញទ្វេដងមិនខាន។

 

២. ចំណេញពេលវេលា
សម្រាប់លក្ខខណ្ឌ នឹង ឯកសារតម្រូវ របស់ធនាគារ ឬ មីក្រូហរិញ្ញវត្ថុ នៅកម្ពុជាពិតជាមិនដូចគ្នានោះទេ។ ហេតុនេះហើយ លោកអ្នកត្រូវស្វែងរកធនាគារណាដែលមានលក្ខខណ្ឌ ឯកសារងាយស្រួល មិនស្មុគ្រស្មាញ ស្របទៅតាមលក្ខខណ្ឌរបស់លោកអ្នក ជៀសវាងអោយលោកអ្នកខាតពេល ដាក់សំណើរកម្ចី ទាំងដែលមិនទាន់យល់ច្បាស់ពីលក្ខខណ្ឌរបស់ស្ថាប័ននោះនៅឡើយ ហើយមិនទទួលបានការអនុម័តទៀតផង។

២ សំនួរដែលអ្នកគួរសួរខ្លួនឯង មុននឹងសម្រេចដាក់ពាក្យកម្ចីមកកាន់ធនាគារ

២ សំនួរដែលអ្នកគួរសួរខ្លួនឯង មុននឹងសម្រេចដាក់ពាក្យកម្ចីមកកាន់ធនាគារ

 

ជារៀងរាល់សប្តាហ៍ ស្ពានបានទទួលការហៅចូលតាមទូរស័ព្ទ និងសារជាច្រើន រាប់រយ ដែលទាក់ទងមកសាកសួរពត៌មាន ទាក់ទងនឹងប្រាក់កម្ចី ព្រមទាំង ដាក់ពាក្យស្នើសុំកម្ចីទៅកាន់ធនាគារដែលជាដៃគូររបស់យើង។

 

តាមរយៈព័ត៌មានដែលបានពីការទទួលទូរស័ព្ទ និងសារទាំងនេះ យើងសង្ដេតឃើញថា ចំនួនប្រជាជនកម្ពុជាដែលមានបំណងចង់ស្នើសុំកម្ចី ហាក់ដូចជា មានការកើនឡើងខ្លាំង។ អ្នកខ្លះ ស្នើសុំកម្ចី ជាមួយគោលបំណងច្បាស់លាស់ដូចជា ដើម្បីយកទៅពង្រើកអាជីវកម្មជាដើម ចំណែកឯអ្នកមួយចំនួនទៀត មានគំនិតចង់ខ្ចីប្រាក់
តែមិនមានគោលបំនងច្បាស់លាស់ទេថា នឹងយកទៅធ្វើអ្វីអោយពិតប្រាកដ ដែលជា ហេតុនាំអោយគេជួបវិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុនៅពេលក្រាយ។

 

ដូចច្នះហើយ ដើម្បីជួយដល់អ្នកដែលជួបនឹងបញ្ហានេះ ស្ពានចង់ធ្វើការចែករំលែកជាមួយអ្នកនូវ ចំនុចមួយចំនួនដែលអ្នកគួរពិចារណាមុននឹងអ្នកសម្រេចចិត្តយកកម្ចី។

តើកម្ចីល្អនិងកម្ចីអាក្រក់មានដូចជាអ្វីខ្លះទៅនៅប្រទេសកម្ពុជា?

មុននឹងអ្នកសម្រេចចិត្តខ្ចីប្រាក់ វាពិតជាមានសារៈសំខាន់ណាស់ក្នុងការស្វែងយលអំពីភាពខុសគ្នារវាងកម្ចីល្អនិងកម្ចីអាក្រក់។ ប្រសិនបើអ្នកផ្ដោតទៅការដែលមិនចង់ជំពាក់បំណុល អ្នកគួតែដឹងជាមុនថា តើកម្ចីប្រភេទកម្ចីម្ដេចខ្លះជាកម្ចីល្អហើយម្ដេចខ្លះទៀតជាកម្ចីអាក្រក់។ ទាំងនេះគឺជាវិធីក្នុងការបែងចែកអំពីភាពខុសគ្នារវាងវាទាំងពីរ។

 

កម្ចីល្អ

កម្ចីល្អសំដៅទៅលើការវិនិយោគដែលធ្វើឲ្យប្រាក់ចំណូលរបស់អ្នកកើនឡើងនៅក្នុងរយៈពេលវែងខាងមុខ នេះមានន័យថាអ្នកខ្ចីប្រាក់ដើម្បីបង្កើតប្រាក់។ហើយវាមិនគួមានផលអវិជ្ជមានទៅលើហិរញ្ញវត្ថុរបស់អ្នកនោះទេ។ កម្ចីល្អមានដូចជា៖

 

  • ការអប់រំ: ការខ្ចីប្រាក់ដើម្បីបន្តការសិក្សាពីព្រោះការអប់រំគឺជាឧទាហរណ៏ដ៏ល្អបំផុតសម្រាប់នៃកម្ចីល្អ។ វាបានអនុញ្ញាត្តិឲ្យអ្នកទទូលបានអាជីពសម្រាប់ការងារនាថ្ងៃអនាគតរបស់អ្នក។

 

  • ពង្រីកអាជីវកម្ម: ការរកប្រាក់ចំណូលគែជាអត្ថប្រយោជន៏ចំបងរបស់ម្ចាស់អាជីវកម្ម។ វាគឺជាកម្ចីដែលធ្វើឲ្យយកទៅបង្កើននូវអាជីវកម្មរបស់អ្នកឲ្យកាន់តែប្រសើរ។ ហើយប្រសិនបើអាជីវកម្មរបស់អ្នកមានតំណើរការល្អថែមទៀត ប្រាក់ដែលអ្នកបានទទួលនឹងលើសពីប្រាក់កម្ចីដែលអ្នកបានខ្ចីពីធនាគារ។ 

 

  • ផ្ទះឬអចលនទ្រព្យ:  អចលនទ្រព្យត្រូវបានគេប្រើដើម្បីបង្កើតប្រាក់ចំណូល។ មិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះទេ អ្នកអាចធ្វើអាជីវកម្មទៅលើវិស័យអចលនទ្រព្យបានភងដែរ។ ហេតុនេះហើយបានជាកម្ចីទិញផ្ទះក៏ត្រួវចាត់ទុកថាជាបំណុលដ៏ល្អ។ 

 

ទាំងនេះគឺជាឧទាហរណ៏នៃបំណុលល្អ។ ប៉ុន្តែវិធីដែលងាយស្រួលក្នុងការគិតគឺថាបំណុលល្អគឺជាបំណុលដែលអ្នកខ្ចីពីធនាគារហើយយកទៅប្រើក្នុងការវិនិយោគ។ ឧទាហរណ៏៖ បំណុលដែលអ្នកបានខ្ចី ដើម្បីយកវិនិយោគទុននោះទេ វាមិនត្រឹមតែជំពាក់លុយធនាគារតិចទេ វាព្រមទាំងបានបង្កើតប្រាក់ចំណូលថែមទៀត។

រស់នៅជាមួយបំណុល, ធ្វើយ៉ាងម៉េចទើបធ្វើឲ្យជីវិតរបស់អ្នករស់នៅបានដោយស្រួលទៅ?

បំណុលគឺជាបញ្ហាដែលអ្នកអាចដោះស្រាយបានហើយនឹងឆ្លងកាត់វាជាប្រាកដ។ ជីវិតមានភាពសាមញ្ញនៅពេលដែលអ្នកជំពាក់បំណុលតិចតួច ឧទាហរណ៏ថាអ្នកជំពាក់ចំណុលតែ១(កម្ចីទិញផ្ទះ)។ អ្នកគិតថាអ្នកផ្ដល់ការអប់រំនិងការរៀនសូត្ររបស់កូនអ្នកក្នុងឲ្យបានកាន់តែប្រសើរ និងខ្លួនឯងនៅពេលចូលនិវត្តន៏។ រួមជាមួយនឹងការព្រួយបារម្ភផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ ពិបាកចិត្តរឿងបំណុលតែងតែនាំឲ្យអ្នកមានជំងឺធ្លាក់ទឹកចិត្ត។ ខាងក្រោមនេះគឺជាវិធីសាមញ្ញមួយចំនួនដើម្បីជួយអ្នកក្នុងការកាត់បន្ថយភាពតានតឹងពីក្នុងការរស់នៅជាមួយបំណុល។ 

 

  • ជៀសវាងពីការជំពាក់បំណុលតាមដែលអ្នកអាចធ្វើទៅបាន

 ដោយសារតែអ្នកកំពុងជំពាក់បំណុលរួចស្រាប់ទៅហើយ អ្នកមិនគួរជំពាក់បំណុលណាផ្សេងទៀតនោះទេ។ ពួកយើងយល់ថាវាមិនងាយស្រួលទេក្នុងការទិញផ្ទះនិងចិញ្ចឹមកូនរបស់អ្នកដោយមិនចាំបាច់ខ្ចីលុយពីធនាគារក្នុងពេលតែមួយ។ ដូច្នេះអ្នកគួតែសន្សំប្រាក់របស់អ្នកហើយទិញតែអ្វីដែលអ្នកមានសមតិភាពទិញទៅបានហើយ។

 

  • សន្សំសំចៃនូវអ្វីដែលអ្នកត្រូវការនិងលុបចោលការចំណាយដែលមិនចាំបាច់

មនុស្សគ្រប់តែងតែត្រូវការវត្ថុបន្ថែមិនចេះចប់។  ភាពខុសគ្នារវាងអ្នកដែលមានលុយនិងអ្នកជំពាក់ចំណុលច្រើនតែជាបញ្ហានៃពេលវេលា។ ការរក្សាប្រាក់ទុកនិងការរងចាំពីបីដើម្បីសន្សំសម្រាប់ទិញរបស់ដែលអ្នកចង់បានប្រសើរជាងការខ្ចីប្រាក់ពីអ្នកផ្សេងដើម្បីមកទិញវា។​