កម្ចី

របៀបដែលកម្ចីឥណទានធ្វើការ

ត្រូវការកម្ចីសម្រាប់អាជីវកម្ម ឬក៏ចំណាយផ្ទាល់ខ្លួនប្រញាប់មែនទេ សូមទាញយកកម្មវិធីនេះពី Play Store និង App Store​​​ ដើម្បីទទួលបានកម្ចីរហ័សទាន់ចិត្ត សូមទាញយកកម្មវិធី ស្ពាន នៅទីនេះ!!!

លក្ខខណ្ឌនៃប្រាក់កម្ចីត្រូវបានយល់ព្រមដោយភាគីនីមួយៗនៅក្នុងប្រតិបត្តិការមុនពេលប្រាក់ឬអចលនទ្រព្យផ្លាស់ប្តូរ។ ប្រសិនបើអ្នកផ្តល់ប្រាក់កម្ចី(អាចជាធនាគារ)តម្រូវឱ្យមានទ្រព្យធានាដែលតម្រូវការនេះនឹងត្រូវបានបញ្ជាក់នៅក្នុងឯកសារប្រាក់កម្ចី។ ប្រាក់កម្ចីភាគច្រើនក៏មានបទប្បញ្ញត្តិទាក់ទងនឹងចំនួនអតិបរមានៃការប្រាក់  និងមានកិច្ចសន្យាដទៃទៀតដូចជារយៈពេលនៃការសងមុនត្រូវបានទាមទារ។កម្មវិធីស្ពាន អាចជួយលោកអ្នកសម្រាប់កម្ចីពី៥០ដុល្លា ដល់ ១,០០០ដុល្លាដោយមិនចាំបាច់ទាមទារឯកសាររញ៉រញៃច្រើនដើម្បីដោះស្រាយអាជីវកម្ម និងតម្រូវការរបស់អ្នកបានភ្លាមៗគ្រាន់ចំណាយពេល ១០ទៅ១៥នាទី ​ កុំភ្លេចទាញយកកម្មវិធីស្ពាន ដោយគ្រាន់តែចុចត្រង់នេះ។

ប្រាក់កម្ចីអាចត្រូវបានផ្តល់ដោយធនាគារ និងអ្នកផ្តល់ប្រាក់កម្ចីតាមអ៊ីនធឺណិត(វិធីកម្ចីបែបថ្មី ទំនើប និងមានសុវត្ថិភាពដូចជា កម្មវិធីស្ពាន)ហើយអាចត្រូវបានប្រើសម្រាប់តម្រូវការផ្សេងៗជាច្រើនដូចជាការជួសជុលផ្ទះ​ ការទូទាត់សម្រាប់ការងារផ្សេងៗ និងតម្រូវការជាក់ស្តែង។ ប្រាក់កម្ចីអាចបើកលទ្ធភាពថ្មីៗធ្វើឱ្យមានជីវិតបន្ថូរបន្ថយស្ថានភាពលំបាកហើយថែមទាំងជួយអ្នកជួសជុលហិរញ្ញវត្ថុរបស់អ្នកនៅពេលដែលអ្នកខ្វះខាតខ្លាំងប៉ុន្តែអ្នកក៏ត្រូវច្បាស់ថាអ្នកនឹងមានលទ្ធភាពក្នុងការសងវិញ៕