កម្ចី

របៀបរត់ឯកសារដែលតម្រូវសម្រាប់ការខ្ចីឥណទាន

ត្រូវការកម្ចីសម្រាប់អាជីវកម្ម ឬក៏ចំណាយផ្ទាល់ខ្លួនប្រញាប់មែនទេ សូមទាញយកកម្មវិធីនេះពី Play Store និង App Store​​​ ដើម្បីទទួលបានកម្ចីរហ័សទាន់ចិត្ត សូមទាញយកកម្មវិធី ស្ពាន នៅទីនេះ!!!

ពីម្សិលមិញយើងបានសិក្សាយល់ដឹងអពីឯកសារ មួយចំនួនដែលខាងធនាគារត្រូវការដើម្បីធ្វើកម្ចី។​​ថ្ងៃនេះយើងនឹងប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាពីលក្ខខណ្ឌដែលធនាគារ និងអតិជនត្រូវមានការព្រមព្រៀងគ្នាដើម្បីទទួលបានកម្ចីក្នុងការទិញផ្ទះ ឬក៏អចលនៈទ្រព្យផ្សេងៗ។

តើ​អតិថិជន​អាច​ទទួលបាន​ឥណទាន​នៅទីណា និង​យ៉ាងដូចម្តេច?

នៅតាមធនាគារខ្លះអតិថិជន​អាច​ទទួលបាន​ឥណទាន៧០ភាគរយ​នៃ​តំលៃ​លំនៅដ្ឋាន​សរុប​របស់​ពួកគេពោលគឺ​អតិថិជន​ត្រូវមាន​ប្រាក់៣០ភាគរយ នៃ​តំលៃ​លំនៅដ្ឋាន​របស់ខ្លួ និងខ្លះទៀតអាចទាបជាងនេះឬក៏ខ្ពស់ជាងនេះអាស្រ័យទៅលើគោលការណ៍របស់ធនាគារនិមួយៗ។

ចំណែក​ការ​រត់ការ​ឯកសារ​ជាមួយ​អាជ្ញាធរ​មូលដ្ឋាន អតិថិជន​អាច​រត់​ឯកសារ​ដោយ​ខ្លួនឯង ប៉ុន្តែ​អាចមាន​ជំនួយ​ពី​បុគ្គលិក​ធនាគារ ប្រសិនជា​អតិថិជន​ស្នើសុំ​ឲ្យ​ជួយ ព្រោះ​បុគ្គលិកអាចជា​អ្នក​បានធ្វើការ​ជិត​ស្និ​ទ្ឋ និង​ដឹង​ពី​និតិ​វិធី​ដែល​ត្រូវធ្វើ​ជាមួយ​អាជ្ញាធរ​មូលដ្ឋាន។  

រីឯ​ទំហំ​ឥណទាន គឺ​អាស្រ័យ​លើ​តំលៃ​លំនៅដ្ឋាន​ដែល​អតិថិជន​បាន​ទិញ និង​មាន​រយៈពេល​សង​ត្រលប់តាមរយៈកាលនៃការកំណត់ណាមួយ។ចំនែក​អត្រា​ការប្រាក់​ស្ថិតក្នុង​រង្វង់​ចាប់ពី១១.៥០ដល់១២ភាគរយ​ក្នុង​មួយឆ្នាំ៕

តែបើលោកអ្នកមិនចង់ចំណាយពេលសម្រាប់រត់ឯកសារទាំងនោះ កម្មវិធីស្ពាន អាចជួយលោកអ្នកបានគ្រាន់ចំណាយពេល ១០ទៅ១៥នាទី ​សម្រាប់កម្ចីពី៥០ដុល្លា ដល់ ១,០០០ដុល្លាដើម្បីដោះស្រាយអាជីវកម្ម និងតម្រូវការរបស់អ្នកបានភ្លាមៗ កុំភ្លេចទាញយកកម្មវិធីស្ពាន ដោយគ្រាន់តែចុចត្រង់នេះ។