តើលុយជាអ្វី?

Posted on

តើលុយជាអ្វី? តើអ្នកចាប់អារម្មណ៍ដាក់ពាក្យសុំប្រាក់កម្ចីខ្នាតតូចដែរឬទេ? សូមសាកល្បងប្រើកម្មវិធី Spean Luy ដើម្បីទទួលបានភាពងាយស្រួលនិងរហ័សក្នុងការខ្ចីប្រាក់ពី 50 រហូតដល់ 1,000 ដុល្លារ! អ្នកអាចទាញយកកម្មវិធីនៅទីនេះ សម្រាប់ពត៌មានបន្ថែមសូមទំនាក់ទំនងតាមរយៈហ្វេសប៊ុកឬតាមលេខទូរសព្ទរបស់យើងខ្ញុំ។ Smart 0969009292 Cellcard 077712053 Metfone 0882169742 តើនឹងមានអ្វីកើតឡើង ប្រសិនបើគ្មានរូបិយប័ណ្ណក្នុងជីវិតរបស់យើងទេ? កាលគ្រាមួយ មានបុរសម្នាក់មានប៊ិចនិងផ្លែម្នាស់មួយចំនួន តែគាត់ចង់បានផ្លែប៉ោមមួយទៅវិញ។ ដោយសារតែគាត់មិនមានលុយ គាត់ត្រូវស្វែងរកមនុស្សដែលអាចផ្លាស់ប្តូរប៊ិចរបស់គាត់ ទៅនឹងផ្លែប៉ោមនោះ។ ប្រសិនបើបុរសនោះជាអ្នក តើអ្នកនឹងធ្វើដូចម្តេច? តើអ្នកនឹងចូលទៅផ្សារ ដើម្បីផ្លាស់ប្តូរប៊ិចដើម្បីយកផ្លែប៉ោមមួយ ជាមួយអ្នកលក់ ឬ? ឬក៏ អ្នកបង្កើតវីដេអូរាំកំប្លែងនៅលើគេហទំព័រyoutubeសម្រាប់ជាជំនួយ? វិធីមួយណាក៏ដោយ យើងត្រូវការពេលវេលាដើម្បីស្វែងរកមនុស្សដែលត្រូវការមុខទំនិញរបស់យើង។ ដូច្នេះត្រលប់មកវិញ ចុះប្រសិនបើអ្នកមានលុយ? លុយ ផ្តល់ភាពងាយស្រួល ព្រោះវាអាចដើរតួជា “មធ្យោបាយនៃការផ្លាស់ប្តូរ”។

ប្រភេទកម្ចី

Posted on

លក្ខខណ្ឌនិងហេតុផលផ្សេងៗគ្នាអាចជាកត្តាធ្វើឲ្យមានការកំណត់ភាពខុសគ្នានៃប្រាក់កម្ចី​​  និងប៉ះពាល់ដល់ការចំណាយ  និងលក្ខខណ្ឌរបស់វា។ សុវត្ថិភាពនិងអសុវត្ថិភាពនៃប្រាក់កម្ចី (Secured vs. Unsecured Loan) ឥណទានអាចត្រូវបានធានាឬមិនធានា(សុវត្ថិភាពឬអសុវត្ថិភាព)។ កម្ចីទិញផ្ទះនិងប្រាក់កម្ចីទិញរថយន្តត្រូវបានធានាជាប្រាក់កម្ចីដែលមានសុវត្ថិភាពព្រោះវាត្រូវបានគាំទ្រឬធានាបានដោយវត្ថុបញ្ចាំ។ ប្រាក់កម្ចីដូចជាប័ណ្ណឥណទាន  និងប្រាក់កម្ចីដោយប្រើហត្ថលេខាមិនត្រូវបានធានា  ឬមិនគាំទ្រដោយវត្ថុបញ្ចាំ។ ប្រាក់កម្ចីមិនមានសុវត្ថិភាពជាទូទៅមានអត្រាការប្រាក់ខ្ពស់ជាងប្រាក់កម្ចីមានសុវត្ថិភាព​​​​  ខណៈដែលវាមានហានិភ័យខ្ពស់សម្រាប់អ្នកផ្តល់ប្រាក់កម្ចី។ ជាមួយនឹងប្រាក់កម្ចីមានសុវតិ្ថភាពអ្នកអោយខ្ចីអាចសងបំណុលវត្ថុបញ្ចាំក្នុងករណីដែលមានការខាតបង់។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយអត្រាតម្លៃខុសគ្នាអាស្រ័យទៅលើកត្តាជាច្រើន។  កម្ចីបែបបង្វិល​  និងកម្ចីមានរយៈពេល (Revolving vs. Term) ប្រាក់កម្ចីក៏អាចត្រូវបានពិពណ៌នាថាជាิបែបបង្វិល ឬមានរយៈពេលកំណត់។ ការបង្វិល  សំដៅលើប្រាក់កម្ចីដែលអាចត្រូវបានចំណាយសង  និងចំណាយម្តងទៀត  ខណៈពេលកម្ចីមានរយៈពេលសំដៅលើប្រាក់កម្ចីដែលបង់ក្នុងបំណុលប្រចាំខែស្មើគ្នាក្នុងរយៈពេលកំណត់។ ប័ណ្ណឥណទាន ជាឥណទានដែលមិនមានការធានា  និងមានលខ្ខណៈបែបបង្វិល។ ចំណែកឯឥណទានផ្ទះវិញ  ជាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធឥណទាន (HELOC) និងមានលខ្ខណៈបែបបង្វិល។ ផ្ទុយទៅវិញប្រាក់កម្ចីរថយន្ត  គឺជាប្រាក់កម្ចីមានមានសុវត្ថិភាព  និងអាចជាប្រាក់កម្ចីមានរយៈពេលកំណត់ហើយប្រាក់កម្ចីហត្ថលេខា  គឺមិនមានការធានា  និងប្រាក់កម្ចីមានរយៈពេលកំណត់៕ តើអ្នកចាប់អារម្មណ៍ដាក់ពាក្យសុំប្រាក់កម្ចីខ្នាតតូចដែរឬទេ? សូមសាកល្បងប្រើកម្មវិធី Spean Luy ដើម្បីទទួលបានភាពងាយស្រួលនិងរហ័សក្នុងការខ្ចីប្រាក់ពី 50 រហូតដល់ 1000 ដុល្លារ! អ្នកអាចទាញយកកម្មវិធីនៅទីនេះ សម្រាប់ពត៌មានបន្ថែមសូមទំនាក់ទំនងតាមរយៈហ្វេសប៊ុកឬតាមលេខទូរសព្ទរបស់យើងខ្ញុំ។ Smart 0969009292 Cellcard 077712053 […]

របៀបដែលកម្ចីឥណទានធ្វើការ

Posted on

លក្ខខណ្ឌនៃប្រាក់កម្ចីត្រូវបានយល់ព្រមដោយភាគីនីមួយៗនៅក្នុងប្រតិបត្តិការមុនពេលប្រាក់ឬអចលនទ្រព្យផ្លាស់ប្តូរ។ ប្រសិនបើអ្នកផ្តល់ប្រាក់កម្ចី(អាចជាធនាគារ)តម្រូវឱ្យមានទ្រព្យធានាដែលតម្រូវការនេះនឹងត្រូវបានបញ្ជាក់នៅក្នុងឯកសារប្រាក់កម្ចី។ ប្រាក់កម្ចីភាគច្រើនក៏មានបទប្បញ្ញត្តិទាក់ទងនឹងចំនួនអតិបរមានៃការប្រាក់  និងមានកិច្ចសន្យាដទៃទៀតដូចជារយៈពេលនៃការសងមុនត្រូវបានទាមទារ។កម្មវិធីស្ពាន អាចជួយលោកអ្នកសម្រាប់កម្ចីពី៥០ដុល្លា ដល់ ១,០០០ដុល្លាដោយមិនចាំបាច់ទាមទារឯកសាររញ៉រញៃច្រើនដើម្បីដោះស្រាយអាជីវកម្ម និងតម្រូវការរបស់អ្នកបានភ្លាមៗគ្រាន់ចំណាយពេល ១០ទៅ១៥នាទី ​ ប្រាក់កម្ចីអាចត្រូវបានផ្តល់ដោយធនាគារ និងអ្នកផ្តល់ប្រាក់កម្ចីតាមអ៊ីនធឺណិត(វិធីកម្ចីបែបថ្មី ទំនើប និងមានសុវត្ថិភាពដូចជា កម្មវិធីស្ពាន)ហើយអាចត្រូវបានប្រើសម្រាប់តម្រូវការផ្សេងៗជាច្រើនដូចជាការជួសជុលផ្ទះ​ ការទូទាត់សម្រាប់ការងារផ្សេងៗ និងតម្រូវការជាក់ស្តែង។ ប្រាក់កម្ចីអាចបើកលទ្ធភាពថ្មីៗធ្វើឱ្យមានជីវិតបន្ថូរបន្ថយស្ថានភាពលំបាកហើយថែមទាំងជួយអ្នកជួសជុលហិរញ្ញវត្ថុរបស់អ្នកនៅពេលដែលអ្នកខ្វះខាតខ្លាំងប៉ុន្តែអ្នកក៏ត្រូវច្បាស់ថាអ្នកនឹងមានលទ្ធភាពក្នុងការសងវិញ៕ តើអ្នកចាប់អារម្មណ៍ដាក់ពាក្យសុំប្រាក់កម្ចីខ្នាតតូចដែរឬទេ? សូមសាកល្បងប្រើកម្មវិធី Spean Luy ដើម្បីទទួលបានភាពងាយស្រួលនិងរហ័សក្នុងការខ្ចីប្រាក់ពី 50 រហូតដល់ 1000 ដុល្លារ! អ្នកអាចទាញយកកម្មវិធីនៅទីនេះ សម្រាប់ពត៌មានបន្ថែមសូមទំនាក់ទំនងតាមរយៈហ្វេសប៊ុកឬតាមលេខទូរសព្ទរបស់យើងខ្ញុំ។ Smart 0969009292 Cellcard 077712053 Metfone 0882169742

តើអ្វីជាប្រាក់កម្ចីឥណទាន?

Posted on

នៅពេលដែលនិយាយពីប្រាក់កម្ចី ឬភាសាបច្ចេកទេសហៅថា “ឥណទាន” ត្រូវបានស្គាល់ដោយសង្គមមនុស្សជាទូទៅ ប៉ុន្តែនៅតែមានមនុស្សមួយចំនួននៅមិនទាន់ដឹងទេថាវាជាអ្វីនៅឡើយ។​​ ក្នុងអត្ថបទនេះនឹងប្រាប់អ្នកអានទាំងគ្នាអ្វីទៅជាកម្ចីឥណទាន។ ប្រាក់កម្ចី គឺជាប្រាក់ ឬទ្រព្យសម្បត្តិផ្សេងទៀតដែលបានផ្តល់ទៅឱ្យភាគីផ្សេងទៀត ដើម្បីសងប្រាក់នាពេលអនាគតជាមួយនឹងប្រាក់កម្ចី ឬជាការបង់ថ្លៃហិរញ្ញវត្ថុផ្សេងទៀត។ ប្រាក់កម្ចីឥណទានអាចមានចំនួនទឹកប្រាក់ជាក់ស្តែងមួយដងឬអាចមានជាបន្ទាត់ឥណទានបើកចំហររហូតដល់ចំនួនកំណត់ ឬកម្រិតប្រាក់កក់ជាក់លាក់។ ប្រភពឥណទានអាចមកពីបុគ្គល សាជីវកម្ម សាប័នហិរញ្ញវត្ថុ​  និងរដ្ឋាភិបាល។ ពួកគេផ្តល់នូវមធ្យោបាយដើម្បីបង្កើនការផ្គត់ផ្គង់លុយសរុបនៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចព្រមទាំងបើកការប្រកួតប្រជែង និងពង្រីកប្រតិបត្តិការអាជីវកម្ម។ ការប្រាក់ និងប្រាក់កម្ចីគឺជាប្រភពប្រាក់ចំណូលសំខាន់សម្រាប់គ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុជាច្រើនដូចជាធនាគារនិងអ្នកលក់រាយមួយចំនួនតាមរយៈការប្រើប្រាស់ឥណទាន។​ ប្រាក់កម្ចីពិតជាមានប្រយោជន៍សម្រាប់ការយកមកធ្វើពាណិជ្ជកម្ម​​​អាជីវកម្មដែលមានទិសដៅច្បាស់លាស់​  ប៉ុន្តែ  វាពិតជាមានផលមិនល្អ  នៅពេលដែលអ្នកស្នើរសុំកម្ចីមិនមានគោលដៅច្បាស់លាស់ខ្ចីសម្រាប់មកហ៊ឺហាសប្បាយតែមួយពេលនោះវានឹងមានផ្តល់ផលមិនល្អ  វាអាចធ្វើឲ្យអ្នកជំពាក់បំណុលដោះមិនរួច៕ តើអ្នកចាប់អារម្មណ៍ដាក់ពាក្យសុំប្រាក់កម្ចីខ្នាតតូចដែរឬទេ? សូមសាកល្បងប្រើកម្មវិធី Spean Luy ដើម្បីទទួលបានភាពងាយស្រួលនិងរហ័សក្នុងការខ្ចីប្រាក់ពី 50 រហូតដល់ 1000 ដុល្លារ! អ្នកអាចទាញយកកម្មវិធីនៅទីនេះ https://bit.ly/2V8JKz0 សម្រាប់ពត៌មានបន្ថែមសូមទំនាក់ទំនងតាមរយៈហ្វេសប៊ុកឬតាមលេខទូរសព្ទរបស់យើងខ្ញុំ។ https://www.facebook.com/speanluycoltd/ Smart 0969009292 Cellcard 077712053 Metfone 0882169742

តើមានអ្វីកើតឡើងប្រសិនបើខ្ញុំមិនអាចសង?

Posted on

តើអ្នកចាប់អារម្មណ៍ដាក់ពាក្យសុំប្រាក់កម្ចីខ្នាតតូចដែរឬទេ? សូមសាកល្បងប្រើកម្មវិធី Spean Luy ដើម្បីទទួលបានភាពងាយស្រួលនិងរហ័សក្នុងការខ្ចីប្រាក់ពី 50 រហូតដល់ 1000 ដុល្លារ! អ្នកអាចទាញយកកម្មវិធីនៅទីនេះ សម្រាប់ពត៌មានបន្ថែមសូមទំនាក់ទំនងតាមរយៈហ្វេសប៊ុកឬតាមលេខទូរសព្ទរបស់យើងខ្ញុំ។ Smart 0969009292 Cellcard 077712053 Metfone 0882169742 តើមានអ្វីកើតឡើងប្រសិនបើខ្ញុំមិនអាចសង? ប្រជាជនខ្ចីប្រាក់ពីព្រោះពួកគេដឹងថាពួកគេអាចសង ប៉ុន្តែជាអកុសលមួយចំនួនមិនអាចសង។ វាត្រូវបានគេហៅថាលំនាំដើម។ តើមានអ្វីនឹងកើតឡើងប្រសិនបើអ្នកមិនអាចសង? ជាដំបូងធនាគារនឹងព្យាយាមដើម្បីទាក់ទងអ្នកប្រសិនបើអ្នកមិនបានសង។ បើអ្នកនៅតែមិនអើពើ មន្ត្រីធនាគារប្រហែលចុះទៅកន្លែងរបស់អ្នកដើម្បីនិយាយជាមួយអ្នកដោយផ្ទាល់។ វិធីល្អបំផុតគឺអ្នកគួរពិភាក្សាជាមួយគាត់និងព្យាយាមសងការប្រាក់មួយចំនួនសិន។ វាគឺគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងណាស់ក្នុងការខ្ចីលុយពីធនាគារមួយផ្សេងទៀតដើម្បីទូទាត់សងឥណទានឬបំណុល។ ហេតុអ្វី?