ធានារ៉ាប់រង

តើខ្ញុំត្រូវការធានារ៉ាប់រងនៅពេលណា?

ធានារ៉ាប់រងប្រហែលជាមិនសូវនិយមសម្រាប់ប្រជាជនខ្មែរនោះទេ។ យ៉ាងណាមិញក្នុងដំណាក់កាល​ ៣​ ធំៗទាំងបីនេះអ្នកគួរពិចារណាសម្រេចចិត្តប្រើប្រាស់សេវាធានារ៉ាប់រង ដើម្បីធានាបាននូវទំនុកចិត្តនិងទំនុកបម្រុងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុជូនដល់មនុស្សជាទីស្រលាញ់របស់អ្នក។

១.​ នៅពេលអ្នកមានគ្រួសារ

នៅពេលអ្នករៀបការមានគ្រួសារវាអាចជារឿងចាំបាច់ដែលអ្នកគួរប្រើសេវាធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិត ប្រសិនបើដៃគូរបស់អ្នកសង្ឃឹមលើការរកចំណូលរបស់អ្នកសម្រាប់ផ្គត់ផ្គង់ជីវភាព។ ក្នុងករណីដែលអ្នកមានគ្រោះថ្នាក់ជាយថាហេតុ ដូចជាពិការភាពឬស្លាប់នោះ អ្នកពិតជាមិនចង់ឃើញមនុស្សជាទីស្រលាញ់របស់អ្នក រស់នៅដោយគ្មានទីពឹងពំនាក់នោះទេ។

២.​​ នៅពេលអ្នកមានកូន

កូនៗពឹងផ្អែកទាំងស្រុងទៅលើឱពុកម្ដាយរបស់ពួកគេខាងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ ដែលគ្របដណ្ដប់លើតាំងពីការហូបចុក សំលៀកបំពាក់ និងការសិក្សាជាដើម។ ឪពុកម្ដាយគួរប្រើប្រាស់សេវាធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិត​ ដើម្បីធានាអនាគតរបស់កូនៗ​ ក្នុងករណីអពមង្គលណាមួយកើតមានឡើងលើឱពុកម្ដាយ។

៣​.នៅពេលអ្នកចូលនិវត្ថន៍

ពេលដែលអ្នកដល់ពេលចូលនិវត្ដន៍ នៅផ្ទះមើលកូនមើលចៅ នោះអ្នកប្រាកដណាស់ថា ត្រូវការធានារ៉ាប់រងដើម្បីធានាពីសុខភាព និង ជម្ងឺឈឺថ្កាត់នានាដែលនឹងជួបប្រទះពេលចាស់ជរា។ ធានារ៉ាប់រងអាចជួយសម្រាលបន្ទុកកូន ឬ ក្រុមគ្រួសាររបស់អ្នកបានមួយចំណែក ដោយសារក្រុមហ៊ុននឹងចេញមុខមើលថែរាល់ការចំណាយដែលបានកត់ត្រាទុកក្នុងកុងត្រា។