ធានារ៉ាប់រង

ហេតុអ្វីអ្នកចាំបាច់មានធានារ៉ាប់រងរថយន្ដ?

ហេតុអ្វីអ្នកចាំបាច់មានធានារ៉ាប់រងរថយន្ដ?

វាជាការល្អប្រសើរមួយសម្រាប់អ្នកនិងគ្រួសារសម្រាប់កាន់កាប់ធានារ៉ាប់រងរថយន្ដដែលជានិច្ចជាកាលអាចជួយសម្រួលបញ្ហាអ្នកបាន ម៉្យាងវិញទៀតអត្រានៃអ្នកកាន់កាប់ធានារ៉ាប់រងនៅកម្ពុជាមានច្រើនគួរសម អាស្រយ័ហេតុនេះទើបស្ពានលើកយកអត្ថបទនិយាយពីធានារ៉ាប់រងមកនិយាយ៖

 

១ ជួយបន្ថយបន្ទុកហិរញ្ញវត្ថុអ្នក

ជាការពិតណាស់ដែលអ្នកត្រូវបង់ថ្លៃកញ្ចប់សេវាកម្មធានារ៉ាប់រងជារៀងរាល់ខែ សម្រាប់ជាទីពឹងពាក់ពេលមានឧបទ្វេវហេតុណាមួយកើតឡើងចំពោះអ្នកនិងរថយន្ដរបស់អ្នក។ ឧទាហរណ៍ បើអ្នកជួបប្រទះនឹងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ ហើយបង្ករបួសស្នាមនិងការខូចខាតចំពោះរថយន្ដ នោះអ្នកប្រាកដជាចេញអ្នកត្រូវចេញប្រាក់ហោប៉ៅផ្ទាល់ខ្លួននិងចូលខ្លួនដោះស្រាយតាមច្បាប់ យ៉ាងណាមិញបើអ្នកមានធានារ៉ាប់រងនោះក្រុមហ៊ុននឹងចេញមុខដោះស្រាយជំនួសមួយស្អាត។

 

២ ជួយការពាររថយន្តរបស់អ្នក

ក្នុងករណីណាមួយដែលរថយន្តរបស់អ្នកត្រូវបានបំផ្លេចបំផ្លាញដោយការប៉ះពារ ឬ ឆេះខូចខាតដោយអចេតនា នោះក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងនឹងចេញមុខដោះស្រាយថែមទាំងធានាយករថយន្តរបស់អ្នកទៅជួសជុលតាមទំហំខូចខាត។

 

៣ ជួយការពារអ្នក

ជួនកាលពេលអ្នកជួបគ្រោះថ្នាក់ដោយចៃដន្យកំឡុងពេលបើកបរ រួចបញ្ជូនទៅមន្ទីរពេទ្យនោះ ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងអាចនឹងជួយចេញថ្លៃខូចខាត និងថ្លៃសេវាកម្មមន្ទីរពេទ្យតាមលក្ខខណ្ឌដែលបានចែងក្នុងកិច្ចសន្យា។