អាជីវកម្ម

ចំណុចដែលអ្នកគួរដឹង ដើម្បីសង្គ្រោះជំនួញពីការលិចលង់

ចំណុចដែលអ្នកគួរដឹង ដើម្បីសង្គ្រោះជំនួញពីការលិចលង់

ជាការពិតណាស់ ចាយលុយវាស្រួលជាងរកលុយ ជាពិសេសពេលនិយាយដល់មុខរបររកស៊ីវាកាន់តែលំបាក។ មានអាជីវករឬសហគ្រិនខ្មែរមិនតិចទេ ដែលជួបបរាជយ័ឬបោះបង់ចោលកណ្ដាលទី នៅពេលដែលអាជីវកម្មលែងទៅមុខ។ យ៉ាងណាមិញកុំអស់សង្ឃឹមអី អ្នកគួរណាតែងាកមកមើលចំណុចខ្វះខាតនិងព្យាយាមស្រោចស្រង់ឲអស់ពីសមត្ថភាព។ ចំណុចខាងក្រោមជាអ្វីដែលអ្នកគួរដឹង៖

 

១ ត្រូវដឹងឮពីកំហុស

អ្នកជំនួញជាច្រើនតែងចង់ទទួលបានការសរសើរពីអតិថិជនរបស់ខ្លួន ដែលជានិច្ចជាកាលជាការល្អ យ៉ាងណាមិញការស្វែងរកចំណុចអវិជ្ជមានពីអតិថិជនឬសេវាកម្មរបស់ខ្លួនគឺជាចំណុចដែលនាំអ្នកទៅរកភាពរីកចម្រើន និងពុំគួរមើលរំលង។

 

២ យកចិត្តទុកដាក់ចំពោះក្រុមការងារ

មិនថាអ្នកមានលុយរាប់លានដុល្លារ ឬសមត្ថភាពយ៉ាងណាក៏ដោយ បើសិនអ្នកមិនមានក្រុមងារឬបុគ្គលិកដែលចាំជួយការងារពីក្រោយទេ នោះក្រុមហ៊ុនរបស់អ្នកក៏មិនមានការរីកចម្រើនដែរ។ អាស្រយ័ហេតុនេះ​ អ្នកគួរចេះប្រើធនធានឲបានល្អ ចាត់ទុកពួកគេឲដូចជាកំណប់ទ្រព្យរបស់ក្រុមហ៊ុនដោយគោរពឲតម្លៃ លើកទឹកចិត្ត និងចែករំលែកឲបានច្រើនទៅកាន់ពួកគេ។

 

៣ អតិថិជនគឺជាស្ដេច

មិនខុសពីសុភាសិតខ្មែរដែលនិយាយតគ្នានោះទេ គឺអតិថិជនជាស្ដេច។ នេះគឺជាចំណុចដែលសហគ្រិនគ្រប់រូបត្រូវចងចាំ គ្រប់ផលិតផលឬសេវាកម្មដែលអ្នកដាក់លក់គឺចាំបាច់ស្របតាមតម្រូវការរបស់អតិថិជន មិនមែនស្របតាមចំណង់ចំណូលចិត្តនិងអារម្មណ៌របស់អ្នកនោះទេ។ ទុកអតិថិជនជាអាទិភាព ព្រមទាំងទទួលយករាល់ចំណុចល្អនិងអាក្រក់យកមកកែលម្អ។