លុយ

រវាងPaypalនិងCredit Card តើមួយណាជាជម្រើសល្អក្នុងបង់ថ្លៃទំនិញអនឡាញ?

រវាងPaypalនិងCredit Card តើមួយណាជាជម្រើសល្អក្នុងបង់ថ្លៃទំនិញអនឡាញ?

ដូចដែលបានដឹងហើយថា បច្ចេកវិទ្យាជាអាវុទ្ធមុខពីរ មានល្អមានអាក្រក់។ មិនខុសគ្នានោះទេ ការចែកចាយពត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនតាមរយៈអនឡាញអាចមានផលអវិជ្ជមានមួយចំនួន តែយ៉ាងណាមិញអស់បារម្មណ៌ជាមួយPaypal ព្រោះមានប្រពន្ធ័សន្តិសុខល្អក្នុងការការពារពត៌មានរបស់អ្នក។ ទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយ   យុវជនខ្មែរមួយចំនួនធំនៅតែមានចម្ងល់ថា តើរវាងPaypalនិងCredit Cardមួយណាល្អជាងក្នុងការបង់ថ្លៃទំនិញអនឡាញ?

ខាងក្រោមជាចំណុចដែលគួរដឹង៖

ក្រេឌីតកាត៖

 • មានសុវត្ថិភាព ព្រោះវាមានលេខកូដសម្ងាត់ផ្ទាល់ខ្លួន ម៉្យាងវិញទៀតអ្នកអាចបើកឬបិទកុងរបស់អ្នកបានយ៉ាងងាយពេលដែលមានការលួចឬបាត់បង់។
 • មានភាពងាយស្រួល ព្រោះអ្នកគ្រាន់តែឆូតកាតនិងមិនចាំបាច់កាន់សាច់ប្រាក់ទាំងដុំទៅទិញឥវ៉ាន់។
 • ស្របគ្នានេះដែរក៏វាគុណវិបិត្តដែរព្រោះ ករណីការចាញ់បោកតាមប្រពន្ធ័អ៊ីនធើណេតមានការកើតឡើងដែលអ្នកគួរប្រុងប្រយត្ន័។
 • អ្នកចាំបាច់ត្រូវការបញ្ចូលទិន្ននយ័ផ្ទាល់ខ្លួនច្រើនលើក ច្រើនសាររាល់ពេលបញ្ជាទិញ។

 

Paypal

 • អ្នកអាចទិញទំនិញបានស្ទើរតែគ្រប់ហាងទំនិញជុំវិញពិភពលោកជាពិសេស

ខាងសហគមន៍អឺុរ៉ុប។

 • អ្នកមិនចាំបាច់បញ្ចូលពត៌មានច្រើនដង គ្រាន់តែចុះឈ្មោះម្ដងជាការស្រេច។
 • អ្នកមិនចាំបាច់ខ្វល់ខ្វាយពីសុវត្ថិភាពហិរញ្ញវត្ថុរបស់អ្នកនោះទេ ព្រោះមានបច្ចេកវិទ្យាតឹងរឹុងដែលអាចការពារពត៌មានរបស់អ្នកបាន។
 • បើអ្នកចំណាយច្រើន អ្នកអាចសន្សំពិន្ទុដូរយករង្វាន់ផ្សេងៗ។
 • ស្របគ្នានេះដែរក៏មានចំណុចអវិជ្ជមានដូចជា អ្នកត្រូវឆែកនិងត្រួតពិនិត្យទំនិញច្រើនដងមុនសម្រេចចិត្តបង់ថ្លៃ។
 • អ្នកត្រូវមានការប្រុងប្រយត្ន័ខ្ពស់ក្នុងការទិញទំនិញ ចៀសវាងការចាញ់បោកគេ។
 • អ្នកត្រូវបង្កើតលេខសម្ងាត់ដែលវែង សម្រាប់គណនីផ្ទាល់ខ្លួន។
 • ក្នុងករណីអ្នកដូរទូរសព្ទ័ នោះពត៌មានទាំងនោះត្រូវលុបចោល។