លុយ

ចំណុចខុសគ្នារវាងរូបិយប័ណ្ណ(Currency)និងរូបិយវត្ថុ(Money)

ចំណុចខុសគ្នារវាងរូបិយប័ណ្ណ(Currency)និងរូបិយវត្ថុ(Money)

មនុស្សភាគច្រើនតែងតែមានការភ័ន្ដច្រលំពិបាកក្នុងការប្រើប្រាស់ពាក្យនិងពិបាកក្នុងការយល់ច្បាស់ពីអត្ថន័យរបស់ទាំងពីរនេះណាស់ ហើយវាក៏មិនសូវងាយក្នុងការពន្យល់ប៉ុន្មានដែរ ប៉ុន្តែស្ពាននឹងលើកយក ចំនុចស្រួលៗដើម្បីអោយអ្នកងាយយល់ពីពាក្យទាំងពីរនេះ។

លុយគឺជាទ្រព្យសម្បត្តិអរូបីដែលមានន័យថាវាមិនអាចប៉ះពាល់បានទេវាមិនអាចមានក្លិនទេ។ ទោះជាយ៉ាងណាវាអាចត្រូវបានគេមើលឃើញនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌនៃលេខ។ លុយមានមុខងារ៣សំខាន់គឺ ជាមធ្យោបាយក្នុងការទូទាត់ ជាឯកតានៃរង្វាស់តម្លៃទំនិញ និងអាចរក្សានូវតម្លៃទំនិញឬសេវាទៅថ្ងៃ អនាគតបាន ។ កាលសម័យមុនការដោះដូរទំនិញនិងទំនិញ ប៉ុន្ដែឥលូវយកលុយទៅធ្វើជាឧបករណ៍ ក្នុងការដោះដូរជាមួយទំនិញជំនួសវិញ។

រូបិយប័ណ្ណជាប័ណ្ណសន្យាឬកាក់ដែលត្រូវបានបង្ហាញជាទម្រង់ប្រាក់។ រូបិយប័ណ្ណគឺជាអ្វីដែលនាំមកនូវ លុយសំរាប់ជីវិត។រូបិយប័ណ្ណជានិមិត្ដសញ្ញាសំគាល់នូវក្រដាសប្រាក់ ចំណែករូបិយវត្ថុវិញគឺយើងហៅ ថាលុយជាតូលេខដែលបញ្ជាក់ពីចំនួននៃរូបិយប័ណ្ណ។ឬម៉្យាងទៀតគេនិយាយអោយកាន់តែងាយ គេ អោយនិយមន័យថារូបិយវត្ថុគឺលុយដែលជារបស់ជាតិយើង ចំណែករូបិយប័ណ្ណគឺជាលុយដែល មិនមែនជាតិយើងឡើយ។ឧទាហរណ៍ លុយដុល្លា យេន ដុង បាតជារូបិយបណ្ណ ហើយលុយរៀល ជារូបិយវត្ថុជាតិ។

រូបិយប័ណ្ណនិងរូបិយរត្ថុជារឿយៗត្រូវបានប្រើជំនួសគ្នាទៅវិញទៅមកនៅក្នុងពិភពលោកសព្វថ្ងៃដោយសារតែគំនិតស្រដៀងគ្នារបស់ពួកគេ។ ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយពួកគេមិនមានភាពដូចគ្នានោះទេ។ លុយនឹងជា គំនិតអរូបីខណៈគ្រាន់តែជាតួរលេខ រូបិយប័ណ្ណគឺជាអ្វីដែលនាំលុយចូលទៅក្នុងជីវិតរស់នៅសព្វថ្ងៃ។

 

មានចំណាប់អារម្មណ៏ក្នុងការស្នើប្រាក់កម្ចីមែនទេ? អ្នកអាចរកនិងដាក់ពាក្យកម្ចីបានភ្លាមក្នុងរយៈពេល ត្រឹមតែ ២នាទីដោយឥតគិតថ្លៃ! សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម សូមចូលមើល https://spean-kh.com ឬ ក៏ផ្ញើរសារតាមហ្វេសប៊ុក https://www.facebook.com/speanluycoltd/