កាតឥណទាន

ភាពខុសគ្នារវាងកាតឥណទាន និង កាតឥណពន្ធ

ភាពខុសគ្នារវាងកាតឥណទាន និង កាតឥណពន្ធ

កាតឥណទាននិងកាតឥណពន្ធទើបតែមានការពេញនិយមប្រើប្រាស់ក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងទសវត្សឆ្នាំ២០០០នេះទេ។ ដូចនេះហើយប្រជាជនខ្មែរមួយចំនួនមិនទាន់បានស្គាល់ថាវាជាអ្វី អោយប្រាកដផងហើយ ការប្រើប្រាស់និងលក្ខណៈខុសគ្នាត្រង់ណាខ្លះរវាងកាតទាំងពីរនេះ។ថ្ងៃនេះស្ពាននឹងលើកយកអត្ថបទមួយ ដែលបង្ហាញពីលក្ខណៈនិងការប្រើប្រាស់កាត ទាំងនេះ ជូនប្រិយមិត្តអ្នកអានទុកជាចំណេះដឹងបន្ថែម៖

កាតឥណទាននិងកាតឥណពន្ធគឺជាកាតដែលយើងយកមកទូទាត់ការចំណាយដោយមិនចាំបាច់យកប្រាក់កាសច្រើនដាក់តាមខ្លួនឡើយ។

កាតឥណពន្ធគឺត្រូវបានភ្ជាប់ទៅគណនីធនាគាររបស់អ្នក (ជាទូទៅគឺគណនីពិនិត្យ) ហើយប្រាក់ត្រូវបាន កាត់យក (ដកប្រាក់) ពីគណនីភ្លាមៗនៅពេលដែលប្រតិបត្តិការបានកើតឡើង។ កាតឥណពន្ធមិនគិតថ្លៃ សេវាពេលពិនិត្យមើលគណនី នៅធនាគារឬឥណទានសហជីពឡើយ។ វាក៏អាចប្រើប្រាស់ដើម្បីដកសាច់ ប្រាក់ពីម៉ាស៊ីន ATM បានងាយស្រួលផងដែរ។ ដើម្បីស្នើបើកកាតឥណពន្ធបានអ្នកគ្រាន់តែដាក់ប្រាក់បញ្ញើ ក្នុងបរិមាណកំណត់ណាមួយនូវធនាគារណាដែលអ្នកពេញចិត្ត ហើយស្នើអោយធនាគារនោះអោយចេញ កាតឥណពន្ធអោយអ្នកយកទៅប្រើប្រាស់។ ការចំណាយរបស់អ្នកមិនត្រូវបានកំណត់នោះទេ វាអាស្រ័យ លើចំនួនទឹកប្រាក់ដែលអ្នកមានក្នុងគណនីធនាគារប៉ុណ្ណោះ។

កាតឥណទានខុសគ្នា។ វាត្រូវបានផ្តល់ជូនឥណទានមានកំណត់ពីទំហំប្រាក់ដែលអាចប្រើប្រាស់បាន (ពោលគឺប្រាក់កម្ចីមួយ) ដែលគ្មានការប្រាក់ប្រសិនបើវិក្កយបត្រកាតឥណទានប្រចាំខែ ត្រូវបានបង់ ឱ្យទាន់ពេលវេលា។ ជំនួសឱ្យការភ្ជាប់ទៅគណនីធនាគារផ្ទាល់ខ្លួនកាតឥណទានត្រូវបានភ្ជាប់ទៅធនាគារ ឬគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុដែលបានចេញ កាតអោយអ្នក។ កាតឥណទានមានអត្ថប្រយោជន៍នៃកម្មវិធីរង្វាន់ ប៉ុន្ដែកាតបែបនេះជាញឹកញាប់តម្រូវឱ្យបង់ថ្លៃប្រចាំឆ្នាំដើម្បីប្រើប្រាស់។ ការទទួលខុសត្រូវផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុគឺ ជាកត្តាដ៏សំខាន់មួយក្នុងការប្រើប្រាស់កាតឥណទាន។ វាជាការ ងាយស្រួលក្នុងការចំណាយច្រើន ហើយបន្ទាប់មកទទួលបានកប់នៅក្នុងបំណុលកាតឥណទានលើសលប់នៅក្នុងអត្រាការប្រាក់ខ្ពស់ណាស់។ដូច្នេះនៅពេលដែលអ្នកប្រើកាតឥណទានអ្នកកំពុងតែជំពាក់បំណុលធនាគារដែលចេញកាត អោយអ្នក ប្រើហើយ។

 

មានចំណាប់អារម្មណ៍ក្នុងការស្នើប្រាក់កម្ចីមែនទេ?អ្នកអាចរកនិងដាក់ពាក្យបានភ្លាមក្នុងរយៈពេលត្រឹមតែ២នាទីដោយឥតគិតថ្លៃ! សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមសូមចូលមើល https://spean-kh.com ឬក៏ផ្ញើសារតាម ហ្វេសប៊ុក https://www.facebook.com/ ឬទូរស័ព្ទមកកាន់010 758 311/ 089 264 729