ការចំនាយ

គន្លឹះជួយអ្នកក្នុងការសម្រចចិត្តទិញផ្ទះ

ទាក់ទងភ្នាក់ងារអចលនទ្រព្យ

       បន្ទាប់ពីបានកំណត់ទីតាំងរួចមក អ្នកគួរស្វែងរកភ្នាក់ងារអចលនទ្រព្យអោយជួយអ្នកក្នុងការរកទីតាំងនិងតម្លៃដែលអ្នកមានលទ្ធភាពក្នុងការទិញ ព្រោះពួកគាត់មានព័ត៌មានទាក់ទងនឹងអចលនទ្រព្យនេះស្រាប់ហើយមានច្រើនទៀតផង។គាត់នឹងជួយបង្ហាញនូវអ្វីដែលអ្នកចង់ដឹង ហើយជួយអោយអ្នកមានទទួលបាននូវជម្រើសជាច្រើនដោយមិនចាំបាច់ចំណាយពេលស្វែងរកដោយខ្លួនឯងឡើយ។

ស្នើកម្ចីបង់រំលោះជាមួយធនាគារឬមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ

ប្រសិនបើអ្នកមិនមានលទ្ធភាពគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការទិញទេ អ្នកគួរទៅពិភាក្សាជាមួយគ្រឹះស្ថានធនាគារឬមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុដើម្បីស្នើកម្ចីធ្វើការបង់រំលោះផ្ទះដែលអ្នកចង់ទិញ។ការធ្វើការរំលោះជាមួយគ្រឹះស្ថានធនាគារឬមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនឹងធ្វើអោយអ្នកចំណេញជាងការបង់រំលោះជាមួយម្ចាស់ផ្ទះឬបុរីផ្ទាល់ព្រោះរំលោះជាមួយបុរីការប្រាក់ខ្ពស់ជាងគ្រឹះស្ថានធនាគារឬមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ។

មិនដឹងគួរជ្រើសរើសការរំលោះជាមួយគ្រឹះស្ថានធនាគារឬមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុណាដែលសាកសមសម្រាប់អ្នកមែនទេ? តោះទំនាក់ទំនងមកស្ពាន ស្ពាននឹងជួយអោយណែនាំគ្រឹះស្ថានធនាគារឬមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុណាល្អសមស្របស្រាប់លក្ខខណ្ឌរបស់អ្នក។ ចុះឈ្មោះជាមួយស្ពានអ្នកនឹងទទួលបានការប្រឹក្សាពីការកម្ចីរបស់អ្នកដោយឥតគិតថ្លៃ ហើយបន្ទាប់ការចុះឈ្មោះស្នើកម្ចីបានជោគជ័យអ្នកក៏មានឱកាសទទួលបានការឈ្នះរង្វាន់ទឹកប្រាក់១០០$ប្រចាំខែផងដែរ។

 

មានចំណាប់អារម្មណ៏ក្នុងការស្នើប្រាក់កម្ចីមែនទេ? អ្នកអាចរកនិងដាក់ពាក្យស្នើកម្ចីបានភ្លាមក្នុងរយៈពេលត្រឹមតែ២នាទីដោយឥតគិតថ្លៃ! សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម​សូមចូលមើលhttps://spean-kh.com ឬក៏ផ្ញើរសារតាមហ្វេសប៊ុក https://www.facebook.com/speanluycoltd/