ការសន្

ការចំណាយខ្ជះខ្ជាយទាំង ៥ ដែលអ្នកគួរបញ្ឃប់ឥឡូវនេះ

៤. ចំណាយសម្រាប់ថ្ងៃឈប់សម្រាក
រៀងរាល់ចុងសប្ដាហ៍ ឬ ថ្ងៃសម្រាក មនុស្សម្នា តែងមានកន្លែងដែលនឹងដើរកំសាន្តសម្រាប់ ថ្ងៃសម្រាករបស់ពួកគេ ប៉ុន្តែសម្រាប់ការចំណាយនៃថ្ងៃឈប់សម្រាក អាស្រ័យលើកន្លែង អ្នកនឹងទៅកំសាន្តនោះ មានតម្លៃថ្លៃកម្រិតណា។ ដូចជាអ្នកចង់ធ្វើលំហាត់ប្រាណ សម្រាប់ថ្ងៃចុងសប្ដាហ៍របស់អ្នក ដោយអ្នកទៅលេងវាយកូនហ្គូល ។ សម្រាប់កីឡាប្រភេទនេះ អ្នកត្រូវចំណាយច្រើនជាងកីឡាផ្សេងៗ អ្នកគូរគិតពិចារណាសម្រាប់កីឡារផ្សេងដែលអ្នកអាចធ្វើលំហាត់ប្រាណបាន និងមានភាពសប្បាយរីករាយផងដែរ ។

៥. ថ្លៃអាហារ
បើអ្នកមិនមែនជាអ្នកចំអិនអាហារដែលមានឲជាតិរសឆ្ងាញទេ អ្នកអាចត្រូវចំណាយប្រាក់ សម្រាប់ទិញអាហារពីខាងក្រៅ ឬ អ្នកទៅញាំនៅខាងក្រៅផ្ទះជារៀងរាល់ថ្ងៃ។ ការដែលអ្នកញាំអាហារខាងក្រៅ មិនមែនជារឿងអាក្រក់ទេ ប៉ុន្តែអ្នកត្រូវចំណាយប្រាក់ច្រើនជាង បើអ្នកចំអិនអាហារញាំដោយខ្លូនឯងនោះ ។
អ្នកគួរតែជៀសវាងរឿងទាំង ៥ ខាងលើនេះ បើអ្នកមិនចង់មានបញ្ហាហិរញ្ញវត្ថុទេនោះ។

 

មានចំណាប់អារម្មណ៏ក្នុងការស្នើប្រាក់កំចីមែនទេ? អ្នកអាចរកនិងដាក់ពាក្យកម្ចីបានភ្លាមក្នុងរយៈពេលត្រឹមតែ២នាទីដោយឥតគិតថ្លៃ! សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម សូមចូលមើល https://spean-kh.com ឬ ក៏ផ្ញើរសារតាមហ្វេសប៊ុកhttps://www.facebook.com/speanluycoltd/