អាជីវកម្ម

៥ ចំណុចដើម្បីសន្សំពេលវេលា

៣. ធ្វើកិច្ចការសំខាន់មុនគេ
មនុស្សជាញឹកញាប់បាត់បង់ការងារដែលមានសារៈសំខាន់ ព្រោះពួកគេមិនបែងចែក ការងារណាដែលសំខាន់ ចាប់ផ្ដើមធ្វើមុនគេនោះទេ។ អ្នកចំណាយពេល ២នាទីដើម្បីធ្វើការរំលឹកថាអ្នកត្រូវធ្វើអ្វីមុនគេ ?

 

៤. ធ្វើកាលវិភាគការងារប្រចាំថ្ងៃ
បើអ្នកមិនមានកាលវិភាគទេ អ្នកមិនអាចកំណត់ថាអ្នកមានអ្វីដែលនឹងធ្វើសម្រាប់ថ្ងៃនេះ ឬ ថ្ងៃស្អែកនោះទេ ។ កាលវិភាគដ៏សាមញ្ញមួយនេះជួយអោយអ្នកគ្រប់គ្រង់ពេលវេលាអោយ មានប្រសិទ្ធភាព។

 

៥. ផ្ដល់ពេលអោយខ្លួនឯង៣០ ជារៀងរាល់ថ្ងៃ
ពេលវេលារបស់អ្នកជា របស់អ្នក អ្នកអាចសម្រេចចិត្តថា ប្រគល់អ្នកនរណាម្នាក់ ដូចជាជាមួយមិត្តភក្តិ គ្រួសារ របស់អ្នកជាដើម ប៉ុន្តែវាអាស្រ័យលើការប្រើប្រាស់របស់អ្នក។

ពេលវេលាមិនចាំនរណាម្នាក់ទេ ដូច្នេះអ្នកគួរចាយពេលរេលារបស់អ្នកមួយថ្ងៃៗ អោយមានតម្លៃបំផុតសម្រាប់ជីវិតរបស់អ្នក។

 

មានចំណាប់អារម្មណ៏ក្នុងការស្នើប្រាក់កំចីមែនទេ? អ្នកអាចរកនិងដាក់ពាក្យកម្ចីបានភ្លាមក្នុងរយៈពេលត្រឹមតែ២នាទីដោយឥតគិតថ្លៃ! សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម សូមចូលមើល https://spean-kh.com ឬ ក៏ផ្ញើរសារតាមហ្វេសប៊ុក https://www.facebook.com/speanluycoltd/