ការសន្

៤ ចំណុចដើម្បីបង្កើនចំណូល

៣. បើកគណនីសន្សំជាមួយអត្រាការប្រាក់ខ្ពស់
អ្នកទទួលបានអត្រាការប្រាក់ខ្ពស់ពីការសន្សំជាមួយធនាគា ឬ មីក្រូដែលមានអត្រាប្រាក់ខ្ពស់ ។ ការសន្សំយកការប្រាក់ គ្រាន់តែផ្នែកមួយនៃបង្កើនចំណូលរបស់អ្នកប៉ុណ្ណោះ ហើយអ្នកអាចដកប្រាក់របស់អ្នកមកវិញក្នុងពេលណាមួយដែល មានចំណត់ក្នុងគោលកាណ៍ និង ការចរចារវាងអ្នកជាមួយ មីក្រូ ឬ ធនាគារជាដើម។

 

៤. បង្កើនតម្លៃ
ការបង្កើតតម្លៃរបស់អ្នកទៅលើទំនិញរបស់អ្នក អាចធ្វើអោយមានការថយចុះនៃការលក់ ប៉ុន្តែមុននឹងអ្នកតម្លើងតម្លៃអ្នកត្រូវធ្វើការតេស្ដសាកល្បងជាមុនសិន។ ការបង្កើនតម្លៃអាចធ្វើអោយអាជីវកម្មរបស់អ្នកទទួលបានការចំនេញច្រើនជាងមុន ប៉ុន្តែអ្នកក៏ត្រូវមានការប្រុងប្រយ័ត្នពី គុណភាព និង សេវាកម្មរបស់ទំនិញរបស់អ្នកដូចគ្នា។

ដូច្នេះ ការបង្កើនចំណូលទោះបីមិនមែនជារឿងងាយ តែនរណាក៏អាចធ្វើបានដូចគ្នាចឹងដែរ។

 

មានចំណាប់អារម្មណ៏ក្នុងការស្នើប្រាក់កំចីមែនទេ? អ្នកអាចរកនិងដាក់ពាក្យកម្ចីបានភ្លាមក្នុងរយៈពេលត្រឹមតែ២នាទីដោយឥតគិតថ្លៃ! សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម សូមចូលមើល https://spean-kh.com ឬ ក៏ផ្ញើរសារតាមហ្វេសប៊ុក https://www.facebook.com/speanluycoltd/