អាជីវកម្ម

សារៈសំខាន់នៃហិរញ្ញវត្ថុក្នុងអាជីវកម្ម

៣. វដ្តនៃអាជីវកម្ម
មិនថាអាជីវកម្មរបស់អ្នក មានដំណើរការយ៉ាងណានោះទេ អ្នកត្រូវត្រៀមខ្លួនជានិច្ចជាមួយបញ្ហានៅថ្ងៃខាងមុខ។ អ្នកមិនអាចទស្សន៍ទាយពីសេដ្ឋកិច្ចនៃប្រទេសមួយបានច្បាស់លាស់នោះទេ ជូនកាលមានធ្លាក់ មានឡើង។ អ្នកគួរមានហិរញ្ញវត្ថុបម្រុងទុកពេលអាជីវកម្មរបស់អ្នកធ្លាក់ចុះ ដើម្បីជៀសវាងការក្ស័យធុន។

 

ការរីកចំរើន
ការជោគជ័យនៃអាជីវកម្មអាចនឹងធ្វើអោយអ្នកមានអាជីវកម្មច្រើនទៀត ដូចជាអ្នកពង្រីកសាខា និងអ្នកបង្កើតអាជីវកម្មបន្ថែមទៀត ដែលជាហេតុដែលអ្នកត្រូវការមានដើមទុន អ្នកវិនិយោគមកបណ្ដាក់ទុនលើអាជីវកម្មរបស់អ្នក។ ប៉ុន្តែចំណូលអាចនឹងមានភាពខុសគ្នា ហើយអ្នកត្រូវមានភាពឆ្លាតវៃក្នុងការគ្រប់គ្រងចំណូលពីប្រភពផ្សេងៗគ្នា។
ដូច្នេះ ហិរញ្ញវត្ថុមានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់អាជីវកម្មរបស់អ្នក ធ្វើអោយអ្នកយល់ពីចំណូល ចំណាយ បំណុលជាដើម និងការចាប់ផ្ដើមអាជីវកម្មត្រូវមានដើមទុន។

 

មានចំណាប់អារម្មណ៏ក្នុងការស្នើប្រាក់កំចីមែនទេ? អ្នកអាចរកនិងដាក់ពាក្យកម្ចីបានភ្លាមក្នុងរយៈពេលត្រឹមតែ២នាទីដោយឥតគិតថ្លៃ! សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម សូមចូលមើល https://spean-kh.com ឬ ក៏ផ្ញើរសារតាមហ្វេសប៊ុក https://www.facebook.com/speanluycoltd/