អាជីវកម្ម

កំហុសទាំង7 ដែលមហាសេដ្ឋីមិនដែលធ្វើជាលើកទី២

កំហុសទាំង7 ដែលមហាសេដ្ឋីមិនដែលធ្វើជាលើកទី២

 

អ្នកជោគជ័យ តែងតែរៀនកំហុសរបស់ខ្លួនឯង ដែលធ្វើអោយមានដឹងពីចំណុចខ្វះខាតរបស់ខ្លួនឯង និងរកវិធីដើម្បីស្រាយ។ ការបង្កើតកំហុសមិនមែនជារឿងអាក្រក់ទេ តែអ្វីដែលអាក្រក់នោះគឺ អ្នកធ្វើអោយមានកំហុសលើរឿងដដែលៗទៅវិញទេ។
កំហុសទាំង១០ខាងក្រោមនេះជារឿងដែលមហាសេដ្ឋីមិនធ្វើជាលើកទី២ទេ៖

 

១. ខ្វាល់ពីមនុស្សដែលមិនចូលចិត្តពួកគេ
ការច្រណែន ពិតជាកើតមានបើមានភាពលេចធ្នូខ្លាំង ដែលបណ្ដាលអោយមនុស្សដែលមានចិត្តចង្អៀតចង្អល់ មិនចូលចិត្តដោយហេតុរបស់ពួកគេផ្សេងៗគ្នា។ ម៉្យាងទៀត មានមនុស្សមួយចំនួនដែលមិនចូលចិត្ត ទង្វើ ឬ អ្វីដែលបានធ្វើ ប៉ុន្តែអ្នកអាចធ្វើតាមការមិនពេញចិត្តរបស់ពួកគេបាន ឬ អ្នកអាចធ្វើជាមិនដឹងមិនលឺក៏បាន។

 

២. ការសម្រេចចិត្តដោយប្រើអារម្មណ៍
ពេលខ្លះអ្នកត្រូវការប្រើអារម្មណ៍សម្រាប់ធ្វើការវិនិច្ឆ័យអ្វីមួយ ប៉ុន្តែកាលដែលអ្នកប្រើអារម្មណ៍ក្នុងសម្រេចកិច្ចជាមួយដៃគូសហការរបស់អ្នក ឬ ជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃជាងប្រើការពិចារណាដោយ ពិចារញ្ញាណណោះ អាចធ្វើអោយអ្នកមានការសោកស្ដាយនៅពេលក្រោយ។

 

៣. មិនស្មោះត្រង់ចំពោះខ្លួនឯង
ការស្មោះត្រង់ចំពោះខ្លួនឯង មានន័យថាមិនត្រូវស្ដីបន្ទោយនរណា ឬ ខ្លួនឯងដែលធ្វើអ្វីមួយមិនបានសម្រេចនោះទេ។ ការដែលអ្នកស្មោះត្រង់ចំណុច គឺអ្នកត្រូវមានទំនួលខុសត្រូវលើភាពស្មោះត្រង់របស់ខ្លួនឯង។