អាជីវកម្ម

កំហុស៣យ៉ាងដែលម្ចាស់អាជីវកម្មខ្នាតតូចជួបប្រទះ

 

៣. គ្មានផែនការណ៍ចំណាយ និង ចំណូលច្បាស់លាស់
ការគ្មានផែនការចំណាយ និង ចំណូលច្បាស់ច្បាស់លាស់ងាយធ្វើអោយអាជីវកម្មរបស់អ្នក ចំណាយ ច្រើនជាងចំណូល។ បើអ្នកមិនមានផែនការពីចំនាយអោយបានច្បាស់ទេ អ្នកនឹងចំនាយទិញនេះ ទិញនោះ ដោយមានគោលបំណងជាក់លាក់ ធ្វើអោយអាជីវកម្មរបស់ចំនាយច្រើន គ្មានប្រសិទ្ធភាព និង ចំណូលបានតិច។ ដូច្នេះអ្នកត្រូវមានផែនការណ៍ចំណាយ ដោយរាយមុខចំណាយលើក្រដាស និង ដឹងពីតម្លៃដែលត្រូវចំនាយ។

 

ដូចនេះ អ្នកត្រូវរៀនសូត្រ ពី កំហុសទាំងបីនេះ រួចចាប់ផ្ដើមកែលំអរឡើងវិញ នៃកំហុសទាំងបីដែលខាងស្ពានបានចែងរំលែកដល់លោកអ្នក៕

ដូច្នេះចំនេះដឹងភ្នែកចិត្តសាស្ត្រ មិនថាក្នុងកិច្ចវិស័យអាជីវកម្មប៉ុណ្ណោះទេ ដែលអ្នកត្រូវយកវាមកប្រើនោះ សូម្បីក្នុងជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃក៏ត្រូវការវាដូចគ្នាដែរ៕

មានចំណាប់អារម្មណ៏ក្នុងការស្នើប្រាក់កំចីមែនទេ? អ្នកអាចរកនិងដាក់បានភ្លាមក្នុងរយៈពេលត្រឹមតែ២នាទីដោយឥតគិតថ្លៃ! សម្រាប់ពណ៌មានបន្ថែម សូមចូលមើល https://spean-kh.com ឬក៏ផ្ញើរសារតាមហ្វេសប៊ុក  https://www.facebook.com/speanluycoltd/