អាជីវកម្ម

ហេតុអ្វីអ្នកគួរតែដឹងអំពីចំណុចខ្លាំង និង ចំណុចខ្សោយរបស់អ្នក

 

៣. ពង្រឹកចំណុចខ្លាំងរបស់អ្នកអោយកាន់តែខ្លាំង
ជាទូទៅមនុស្សយើង ប្រើដៃស្ដាំច្រើនជាដៃឆ្វេង ដែលធ្វើអោយដៃស្ដាំខ្លាំងជាងដៃឆ្វេង បើកាលណាអ្នកប្រើប្រាស់ចំណុចខ្លាំងរបស់អ្នកកាន់ច្រើនប៉ុណ្ណា ចំណុចខ្លាំងរបស់អ្នកកាន់ខ្លាំងឡើងៗថែមទៀត។ ឧ. អ្នកមានចំណុចខ្លាំងរបស់ខាងផ្នែក ទំនាក់ទំនង នោះការងារ ឬ ក៏អាជីវកម្មដែលសាកសមនឹងអ្នក វាទាក់ទងនឹងការផ្ដល់សេវាកម្មដល់អតិថិជនជាដើម។ បើអាចទាញយកចំណុចខ្លាំងរបស់អ្នកមកប្រើប្រាស់បាន វាកាន់តែធ្វើអោយអ្នកខ្លាំង ថែមទាំងមានគំនិតឆ្នៃប្រឌិតថ្មីបន្ថែមទៀត។

 

ដូច្នេះដើម្បីសម្រេចជោគជ័យអ្វីមួយ អ្នកត្រូវចាប់ផ្ដើមធ្វើអ្វីដែលអ្នកមានជំនាញ នឹង ខ្លាំងពូកែសម្រាប់កិច្ចការនោះ នោះអ្នកងាយនឹងទទួលបានជោកជ័យ ជាងដែលអ្នកធ្វើអ្វីទាំងដែលខ្លួនមិនយល់ច្បាស់ពីវាផងនោះ ៕

 

ដូច្នេះចំនេះដឹងភ្នែកចិត្តសាស្ត្រ មិនថាក្នុងកិច្ចវិស័យអាជីវកម្មប៉ុណ្ណោះទេ ដែលអ្នកត្រូវយកវាមកប្រើនោះ សូម្បីក្នុងជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃក៏ត្រូវការវាដូចគ្នាដែរ៕

មានចំណាប់អារម្មណ៏ក្នុងការស្នើប្រាក់កំចីមែនទេ? អ្នកអាចរកនិងដាក់បានភ្លាមក្នុងរយៈពេលត្រឹមតែ២នាទីដោយឥតគិតថ្លៃ! សម្រាប់ពណ៌មានបន្ថែម សូមចូលមើល https://spean-kh.com ឬក៏ផ្ញើរសារតាមហ្វេសប៊ុក  https://www.facebook.com/speanluycoltd/