កម្ចី

៤ គន្លឹះដើម្បីជ្រើសរើសធនាគារ

ភាពងាយស្រួល៖ ប្រសិនបើអ្នកជាប់រវល់ខ្លាំង ឬមានទំនោរលើបច្ចេកវិទ្យាខ្ពស់ លោកអ្នកអាចស្វែងរក ធនាគារដែលផ្តល់ជូនអ្នកនូវការទូទាត់តាមប្រពន្ធ័អ៊ីនធឺណេត ដោយអនុញ្ញាតអោយអ្នកធ្វើការទូទាត់វិក័យ បត្រតាមទូរសព្ទ័ពីកន្លែងធ្វើការបស់អ្នក ដូចជាបង់ថ្លៃទឹកភ្លើង ឬក៏ផ្ទេរប្រាក់ទៅដៃគូរពាណិជ្ជកម្មរបស់អ្នក។ ហើយអ្នកគួរស្វែងរកធនគារដែលមានម៉ាស៊ីនATM ឬសាខាដែលនៅក្បែរកន្លែងធ្វើការ រឺផ្ទះរបស់អ្នក ដែលជួយ កាត់បន្ថយថ្លៃប្រើប្រាស់ម៉ាស៊ីនATMរបស់ធនាគារដទៃ រឺថ្លៃសាំងដែលអ្នកជិះទៅដល់ការិយា ល័យកណ្តាល។

ការលើកទឹកចិត្ត៖ ធនាគារភាគច្រើន ផ្តល់ជូននូវរង្វាន់លើកទឹកចិត្ត ចំពោះការគាំទ្ររបស់អ្នកសម្រាប់ ការប្រើប្រាស់ សេវាកម្មធនាគាររបស់គេដោយ ទទួលបានការបញ្ជុះថ្លៃរាល់ពេលប្រើប្រាស់កាត ធនាគារបស់អ្នកជាមួយ ក្រុមហ៊ុនដែលជាដៃគូរ ឬការចាប់ឆ្នោតផ្សងសំណាង ទទួលបានកាដូផ្សេងៗ ជាដើម។

 

សរុបមក​ការជ្រើសរើសធនាគារ អាស្រ័យទៅលើការសម្រេចចិត្តផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក។ ហើយនៅពេលដែល អ្នកជ្រើសធនាគារបានហើយ អ្នកត្រូវជ្រើសរើសប្រភេទគណនីដែលត្រូវជាមួយតម្រូវការរបស់អ្នក។

 

 

មានចំណាប់អារម្មណ៏ក្នុងការស្នើប្រាក់កម្ចីមែនទេ?អ្នកអាចរកនិងដាក់បានភ្លាមក្នុងរយៈពេលត្រឹមតែ២នាទីដោយឥតគិតថ្លៃ! សម្រាប់ពត៌មានបន្ថែម​សូមចូលមើលhttps://spean-kh.com ឬក៏ផ្ញើរសារ តាមហ្វេសប៊ុក https://www.facebook.com/speanluycoltd/