ប្រាក់ផ្ទាល់ខ្លួន/គ្រួសារ

ហេតុអ្វីបានជាពួកយើងត្រូវបង់ពន្ធ?តើមានអ្វីកើតឡើងនៅពេលដែលអ្នកមិនបង់ពន្ធនៅប្រទេសកម្ពុជា?

ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយនៅតែមានប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនដែលមិនបានបង់ពន្ធនៅប្រទេសកម្ពុជា។ នៅពេលដែលអ្នកមិនបង់ពន្ធវាក្លាយទៅជាឧក្រិដ្ឋកម្ម ហើយអាជីវកម្មរបស់អ្នកនឹងរឹបអូសទាំងស្រុងបន្ទាប់ពីអ្នកប្រមូលពន្ធបានស្វែងរកឃើញ មិនត្រឹមតែប៉ុនោះអ្នកនឹងត្រូវបានផាកពិន័យជាប្រាក់យ៉ាងច្រើន។ យោងទៅតាមច្បាប់សារពើពន្ធរបស់ប្រទេសកម្ពុជា ឧទាហរណ៏ថាក្នុង១០០% អ្នកបង់ជូនរដ្ឋត្រឹមតែ៥០% បើរដ្ឋចាប់បានពីការគេចវេសនេះ នោះអ្នកនឹងត្រួវសងលើសដើម ហើយត្រូវថែម២៥% លើ៥០%ដែលអ្នកមិនបានបង់ និងការប្រាក់ប្រចាំខែ២% បន្ថែមទៀត ហើយករណីអត់ព្រមបង់គឺឡើងថ្លៃថែម៤០%ទៀត។

 

សរុបសេចក្ដីមកប្រជាជនកម្ពុជាភាគច្រើនមិនចូលចិត្តបង់ពន្ធទេ។ នេះគឺជាបញ្ហាដែលធំមួយនៅក្នុងប្រទេសរបស់យើងហើយវាមានគ្រោះថ្នាក់សម្រាប់ពួកគេក៏ដូជាប្រទេសខ្លាំងណាស់។ តែយ៉ាងណាក៏ដោយពួកគេរំពឹងថារដ្ឋាភិបាលនឹងផ្គត់ផ្គង់ពួកគេនូវសេវាកម្មសាធារណៈ។ រដ្ឋាភិបាលបានផ្ដល់យើងនូវសេវាកម្មសាធារណៈដូចជា ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដូចជាផ្លូវថ្នល់ សាលារៀន យោធា ប៉ូលីស អ្នកពន្លត់អគ្គីភ័យនិងជាច្រើនទៀត។ ដូចនេះហើយប្រសិនបើអ្នកមិនបង់ពន្ធនោះទេ នោះរដ្ឋាភិបាលមិនអាចគ្រប់គ្រងប្រទេសបាននោះទេ។

 

មានចំណាប់អារម្មណ៏ក្នុងការស្នើប្រាក់កំចីមែនទេ? អ្នកអាចរកនិងដាក់បានភ្លាមក្នុងរយៈពេលត្រឹមតែ២នាទីដោយឥតគិតថ្លៃ! សម្រាប់ពណ៌មានបន្ថែម​សូមចូលមើលhttps://spean-kh.com ឬក៏ផ្ញើរសារតាមហ្វេសប៊ុក https://www.facebook.com/speanluycoltd/