លុយ

ហេតុអ្វីបានជានរណាៗក៏ចាយប្រាក់ដុល្លារ?

ហេតុអ្វីបានជានរណាៗក៏ចាយប្រាក់ដុល្លារ?

 

តើអ្នកមានដឹងទេថា ហេតុអ្វីបានជាប្រាក់ដុល្លារ ត្រូវបានចរាចរស្ទើរតែទូទាំងពិភពលោក ? មិនថា ប្រទេសណាទេ ក៏មានប្រាក់ដុល្លារចរាចរក្នុងប្រទេសពួកគេដែរ មិនថា តិច ឬ ច្រើននោះទេ។

 

ធ្លាប់តែលឺគេថា អោយតែមានប្រាក់ដុល្លារ ទៅដល់ណា ក៏មិនដាច់ពោះស្លាប់ដែរ….?

 

ចង់ដឹងទេថា វាមានអ្វីដែលជា អាថ៍កំបាំងពីក្រោយ នៃការធ្វើអោយប្រាក់ដុល្លារមានប្រជាប្រិយភាពជាងប្រាក់ផ្សេងៗនោះ?

 

ហេតុអ្វីបានជាប្រាក់ដុល្លារ ត្រូវបានចរាចរស្ទើរតែទូទាំងពិភពលោក? សូម្បីតែប្រទេសកម្ពុជា ដែលមានរូបិយវត្ថុជាប្រាក់រៀល  ហេតុអ្វីទំនិញ និង សេវាកម្មស្ទើរគ្រប់ប្រភេទ តម្លៃគិតជាប្រាក់ដុល្លារទៅវិញ?

 

ចាប់តាំងពីសង្រ្គាមលោកលើកទី២បានបញ្ចប់ទៅ ធ្វើអោយប្រាក់ដុល្លារបានក្លាយជារូបិយវត្ថុបម្រុងដ៏សំខាន់បំផុតរបស់ពិភពលោក។

ហើយដុល្លារអាមេរិកត្រូវបានប្រើជាឯកតារូបិយប័ណ្ណស្តង់ដារក្នុងទីផ្សារអន្ដរជាតិសម្រាប់ទំនិញដូចជាមាសនិងប្រេងសាំង ។

 

ប្រទេសមួយចំនួនប្រើប្រាស់ប្រាក់ដុល្លារសម្រាប់ទិញទំនិញ យកមកលក់ក្នុងស្រុក ដែលធ្វើអោយទំនិញក្នុងប្រទេសនោះ ដាក់តម្លៃ ជាដុល្លារ ។ ជាហេតុធ្វើអោយប្រជាពលរដ្ឋប្រទេសនោះ ចាយលុយដុល្លារច្រើនជាង រូបិយប័ណ្ណជាតិខ្លួន។

ឧទាហរណ៍ ប្រទេសកម្ពុជា ដែលយើងមើលឃើញស្រាប់ហើយថា ស្ទើរតែគ្រប់មុខទំនិញ និង ថ្លៃសេវាកម្មផ្សេងៗ គិតជាលុយដុល្លារ ដូច្នេះប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរចូលចិត្តចាយប្រាក់ដុល្លារជាង ប្រាក់រៀល ដោយមិនបាច់គិតពីអត្រាប្ដូរប្រាក់ឡើងចុះ រាល់ពេលទិញទំនិញ ដូចប្រាក់រៀលនោះទេ ។

 

សម្រាប់ការចរាចប្រាក់ដុល្លារក៏មានការទាក់ទងនឹង គោលណយោបាយរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំប្រទេសនីមួយៗដែរ ដើម្បីបង្កើនបានជាប្រយោជន៍ជាតិ និង ការអភិវឌ្ឍន៍ ។