ការចំនាយ

វិធីងាយៗដើម្បីជួយឲ្យមនុស្សវ័យជំទង់ត្រៀមសម្រាប់ចំណាយដែលមិនបានគ្រោងទុក

ទោះបីជាពេលខ្លះអ្នកមិនសូវខ្វល់ខ្វាយពីបញ្ហាប្រាក់នោះទេ ពីព្រោះជាទូទៅនៅប្រទេសកម្ពុជាយើង ភាគច្រើន ម្ដាយឪពុកតែងតែរ៉ាប់រងអ្វីទាំងអស់នៅពេលដែលអ្នកកំពុងរៀនសូត្រ។ ប៉ុន្តែវាមិនមែនកើតឡើងសម្រាប់មនុស្សរាល់គ្នាទេ ដូចច្នេះហើយអ្នកគួតែត្រៀមខ្លួនឲ្យហើយទៅសម្រាប់គ្រានោះ។

 

យើងរាល់គ្នាមិនអាចសុំប្រាក់ពីម្ដាយឪពុករបស់អ្នកគ្រប់ពេលវេលានោះទេ ប៉ុន្តែអ្នកគួរតែចាប់ផ្ដើមត្រៀមប្រាក់និងចំណាយវាដោយការប្រុងប្រយ័ត្នបំផុត ហើយបន្ទាប់មកអ្នកនិងគិតថាវាជារឿងមួយដែលស្រួលនៅពេលដែលបញ្ហាមកដល់ដោយមិនមានការត្រៀមចិត្តជាមុន។ ទម្លាប់មួយនេះនឹងបង្រៀនអ្នកអំពីការរៀបចំប្រាក់ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកនៅក្នុងថ្ងៃអនាគតជាមិនខាន។

 

មានចំណាប់អារម្មណ៏ក្នុងការស្នើប្រាក់កំចីមែនទេ? អ្នកអាចរកនិងដាក់បានភ្លាមក្នុងរយៈពេលត្រឹមតែ២នាទីដោយឥតគិតថ្លៃ! សម្រាប់ពណ៌មានបន្ថែម​សូមចូលមើលhttps://spean-kh.com ឬក៏ផ្ញើរសារតាមហ្វេសប៊ុក https://www.facebook.com/speanluycoltd/