ប្រាក់ផ្ទាល់ខ្លួន/គ្រួសារ

តម្លៃសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាប័ត្រនៅសាកលវិទ្យាល័យរដ្ឋនៅភ្នំពេញ​

ដូចជាគេបាននិយាយថា វាមិនសំខាន់ទៅលើតម្លៃសិក្សានោះទេ តែផ្ទុយទៅវិញ ពឹងទៅលើនិសិត្សខ្លួនឯងទេ។ ប្រសិនបើអ្នកខំប្រឹងរៀន នោះអ្នកប្រាកដជាទទួលបានលទ្ធផលល្អក្រោយពេលបញ្ចប់ការសិក្សា។

 

ប្រសិនបើអ្នកចង់ដឹងអំពីតម្លៃសាកលវិទ្យាល័យឯកជននៅភ្នំពេញទៀត សូមរងចាំនូវអត្ដបទបន្ទាប់របស់យើង។

 

មានចំណាប់អារម្មណ៏ក្នុងការស្នើប្រាក់កំចីមែនទេ? អ្នកអាចរកនិងដាក់បានភ្លាមក្នុងរយៈពេលត្រឹមតែ២នាទីដោយឥតគិតថ្លៃ! សម្រាប់ពណ៌មានបន្ថែមសូមទៅកាន់http://spean-kh.com ឬក៏ផ្ញើរសារតាមហ្វេសប៊ុកhttps://www.facebook.com/speanluycoltd/