ប្រាក់ផ្ទាល់ខ្លួន/គ្រួសារ

[:kh]ចំណុចសំខាន់ៗសម្រាប់អ្នកនៅក្នុងវ័យ២០ឆ្នាំគួ​រតែស្វែងយល់អំពីប្រាក់[:en]The most important things that people in their 20s Need To Know About Money[:]

  • បោះទុនទៅលើខ្លួនឯង​

ប្រសិនបើអ្នកចង់បោះទុនមួយចំនួននៅក្នុងវ័យ២០ឆ្នាំ អ្នកគួតែបោះទុនទៅលើខ្លួនឯងជាមុនសិន។ នេះគឺជាឥទ្ធិពលយ៉ាងធំក្រៃលែងនៅក្នុងជិវិតរបស់អ្នក មិនមែនគ្រាន់តែ​​បានប្រាក់មកវិញមកនោះទេ។ រៀនអ្វីដែលថ្មី អានឲ្យបានច្រើន និងមានសញ្ញាបត្តិបន្ថែម។

 

  • កុំខ្លាចក្នុងការប្រព្រឹត្តកំហុស

កំហុសគ្រាន់តែជាអ្វីដែលយើងពីវានោះទេ។ ដោយគ្រាន់តែរក្សាទុកជំហ៊ានតំបូងតិចសិន​ នោះអ្នកនឹងបាននូវបទពិសោធន៏ដែលល្អៗនិងទំនុកចិត្តដើម្បីគ្រងប្រាក់របស់អ្នក។

 

  • ចាប់ផ្ដើមធ្វើវា​

យកឈ្នះនូវភាពពន្យាពេលរបស់អ្នក​ឲ្យបាន។ វាអាចទៅរួចបាន មើលកាល១០ឆ្នាំមុន ដូចជាមនុស្សចាស់ភាគច្រើន ពួកគាត់និយាយថា “ខ្ញុំសង្ឃឹមថាខ្ញុំនឹងអាចចាប់ផ្ដើមលឿនជាងនេះ តែខ្ញុំបានបាត់បង់វាទៅហើយ” ។ លោកតាខ្ញុំបានប្រាប់ថាគាត់មិនខ្លាចនឹងស្លាប់ទេ តែគាត់ខ្លាចថាគាត់មិនអាចរស់នៅបានគ្រប់គ្រាន់ឬក៏អត់។ វាដូចគ្នាជាមួយនឹងប្រាក់របស់អ្នកដែរ។ កាន់តែឆាប់ចាប់ផ្ដើមកាន់តែល្អ។

 

យោបល់ដែលល្អនោះគឺអ្នកគួរតែវិនិយោគទៅលើអ្វីដែលមានតម្លៃសម្រាប់អ្នកក្នុងថ្ងៃអនាគត។ បន្ទាប់មកអ្នកនឹងអាចគ្រប់គ្រងប្រាក់របស់អ្នកបានយ៉ាងងាយៗហើយវាគ្មានអ្វីគួរបារម្ភទៀតឡើយ។ 

 

មានចំណាប់អារម្មណ៏ក្នុងការស្នើប្រាក់កំចីមែនទេ? អ្នកអាចរកនិងដាក់បានភ្លាមក្នុងរយៈពេលត្រឹមតែ២នាទីដោយឥតគិតថ្លៃ! សម្រាប់ពណ៌មានបន្ថែម​សូមចូលមើលhttp://spean-kh.com ឬក៏ផ្ញើរសារតាមហ្វេសប៊ុក https://www.facebook.com/speanluycoltd/  [:en]At the age of 20s, we are no longer younger. If you think you manage your money very poorly, then you have come to the right place. The good new is managing your money doesn’t have to be complicated. Today Spean will show you how to manage your own money while in age of 20s. Here are the things that you should consider. 

 

  • Be honest with yourself

 Whenever you do something, always ask yourself first. Even if you go ahead with whatever it was (buying a new phone, investing in a speculative fund) understanding your own mind first. This one’s huge, not just in finance, but in life.

 

  • Lifestyle vs. Things

Spending money on things like fancy clothes, fancy cars, endless drinking, etc. feels good in the moment. However, it does not add any value to your life.​ A $300 vacation might give you new idea that help your career. You will always cherish that weekend vacation, but you will forget the fancy and expensive shoe you bought. Enjoy your life when you can but do it wisely.

 

  • Don’t skimp on things of quality

Keep in mind that quality is defined by how long it remains useful. Just keep in mind that while price and brand can indicate quality, they aren’t guarantees.

 

  • Understand taxes

Since you aren’t employed now, this may not be a big concern today.  However, once you start working, you are going to want to know how much tax you. One better way to find your friends who know accounting. It will make your life easier as the years and money, pile up.