ប្រាក់ផ្ទាល់ខ្លួន/គ្រួសារ

[:kh]ចំណុចសំខាន់ៗសម្រាប់អ្នកនៅក្នុងវ័យ២០ឆ្នាំគួ​រតែស្វែងយល់អំពីប្រាក់[:en]The most important things that people in their 20s Need To Know About Money[:]

[:kh]នៅពេលដែលឋិតក្នុងអាយុ២០ឆ្នាំ អ្នកលែងនៅក្មេងទៀតហើយ។ ប្រសិនបើអ្នកគិតថាអ្នកបានគ្រប់គ្រងប្រាក់របស់អ្នកបានយ៉ាងខ្សោយ អញ្ចឹងលែងមានអីបារម្ភទៀតហើយ។ តំណឹងល្អគឺវាគ្មានអីស្មុគស្មាញច្រើនក្នុងការគ្រប់គ្រងទេ។ ថ្ងៃនេះស្ពាននិងបង្ហាញអ្នកគ្រប់គ្រងប្រាក់របស់អ្នកក្នុងអាយុ២០ឆ្នាំ។ នេះគឺជាវិធីមួយចំនួនមាន:

 

  • ស្មោះត្រង់ជាមួយខ្លួនឯង​

ពេលណាដែលអ្នកធ្វើអ្វីមួយ អ្នកគួតែស្វែងយល់អំពីមូលហេតុដែលពិតប្រាកដនោះគឺជាខ្លួនអ្នកផ្ទាល់។ ទោះបីជា ឆ្ពោះទៅមុខទៀត (ទិញទូរសព័្ទ បោះទុនដោយប្រថុយប្រថាន) គួតែស្វែងយល់អំពីគំនិតរបស់ខ្លួនអ្នកជាមុនសិន។ ចំនុចមួយនេះណាស់ មិនមែនត្រឹមតែលុយទេ តែនៅក្នុងមួយជិវិតរបស់អ្នក។

 

  • របៀបរស់នៅ និង របស់ប្រើប្រាស់

ចំណាយលុយទៅលើរបស់ ដូចជា ខោអាវដែលស្អាត ឡានឡូយ មានស្រាផឹកល្អៗ។ល។ អ្នកមានអារម្មណ៏ល្អណាស់នៅពេលនោះ។ ប៉ុនតែយ៉ាងណាក៏ដោយ វាមិនភ្ជាប់ជាមួយនឹងតម្លៃអ្វីទេសម្រាប់ជីវិតរបស់អ្នក។ តំណើកំសាន្តតម្លៃ$300 ប្រហែលជាឲ្យអ្នកនូវគំនិតថ្មីៗដែលអាចជួយដល់ការងារអ្នកខាងមុខ។ អ្នកនឹងចូលរួមថ្ងៃចុងសប្តារណ៏ ហើយអ្នកនឹងបំភ្លេចស្បែកជើងម៉ាកឡូយៗដែលអ្នកទិញ។ ចូលរួមរីករាយនឹងជិវិតរបស់អ្នក តែធ្វើវាឲ្យបានត្រឹមត្រូវនិងមានតម្លៃ។

 

  • កុំគិតទៅលើរបស់ដែលមានគុណភាពខ្ពស់ខ្លាំងពេក

គុណភាពគឺគ្រាន់តែប្រៀបទៅនឹងរយៈពេលដែលរបស់ទាំងអស់នោះគង់វង់បានយូរប៉ុនណា។ គ្រាន់តែចាំទៅថា តម្លៃនិងម៉ាក​មិនអាចប្រាប់ពីគុណភាពគឺមិនអាចធានាបានទេ។

 

  • ស្វែងយល់អំពីពន្ធ

ដោយសារតែអ្នកមិនទាន់ជាបុគ្គលិកនៅឡើយ នេះប្រហែលជាមិនមែនជាអ្វីដែលគួរតែពិចារណាទេ។ វិធីដែរល្អមួយនោះគឺស្វែងរកមិត្តដែលយល់អំពីគណនីយ។ វានឹងធ្វើឲ្យជិវិតរបស់អ្នកងាយស្រួលជាងមុនដោយលុយកើនទៅៗ។