អាជីវកម្ម

[:kh]តើភាសាអាចជួយឲ្យអ្នកកើនប្រាក់ខែបានដែរឬទេ?[:en]Can language help you get higher salary?[:]

ត្រលប់ទៅសំនួរវិញ ប្រសិនបើអ្នកគិតថាភាសាអាចជួយឲ្យអ្នកកើនប្រាក់ចំណូលរបស់អ្នកបាននោះ។ ចម្លើយគឺអាស្រ័យទៅលើភាសាណាដែលអ្នកនិយាយនៅកន្លែងធ្វើការរបស់អ្នកទេ។ អ្នកមិនអាចនិយាយភាសាបារាំងទេប្រសិនបើអ្នកធ្វើការក្នុងក្រុមហ៊ុនដែលនិយាភាសាចិន។ ដើម្បីដឹងថាភាសាបរទេសណាទៅដែលកំពុងត្រូវការខ្លាំងនៅប្រទេសកម្ពុជាយើង សូមរងចាំអត្តបទបន្ទាប់របស់យើង។

 

អ្នកមិនចាំបាច់ខ្លាចនិយាយឬក៏សរសេរភាសាបរបរទេសខុសនោះទេ ពួកគេមានការគោរពអ្នកណាស់នៅពេលដែលអ្នកព្យាយាមនិយាយភាសារបស់ពួកគេ។ យ៉ាងណាមិញ នៅប្រទេសកម្ពុជាយើងមិនមានភាសាទី២នោះទេ ប៉ុន្តែភាសាបរទេសដែលនិយមប្រើជាងគេនោះគឺភាសាអង់គ្លេស។

 

មានចំណាប់អារម្មណ៏ក្នុងការស្នើប្រាក់កំចីមែនទេ? អ្នកអាចរកនិងដាក់បានភ្លាមក្នុងរយះពេលត្រឹមតែ២នាទីដោយឥតគិតថ្លៃ! សម្រាប់ពណ៌មានបន្ថែម​សូមចូលមើលhttp://spean-kh.com ឬក៏ផ្ញើរសារតាមហ្វេសប៊ុក https://www.facebook.com/speanluycoltd/ [:en]Languages are highly demand especially in developing country like Cambodia, so learning new language is really important in the working place. If you master with your skill, but you only speak Khmer then it’s going to be a problem because in woking places you can not only use Khmer language and most expats in our country do not speak Khmer well unfortunately.

 

Skill is the main thing with your career, but language is a big plus. It can help you to find job easily.

 

Most people in Cambodia can communicate in English, but if you master in the language of the company that you are working for, you will have a high chance to get a higher position. For example, most Japanese companies in Cambodia communicate in English in there working place, but if you master their local language the chance of getting higher position is higher.