ការចំនាយ

[:kh]តើធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីបែងចែករវាងតម្រូវការចាំបាច់និងតម្រូវការដែលអ្នកចង់បានបានទៅ?[:en]How to separate your WANTs and your NEEDs?[:]

[:kh]តើអ្នកដែលឆ្ងល់ទេថាអ្នកបានចំណាយលុយរបស់អ្នកអស់យ៉ាងច្រើនតែមិនដឹងថាលុយទាំងនោះបានទៅទីណា។ ប្រសិនបើអ្នកធ្លាប់គិតដូចនេះ កុំបារម្មណ៏ ពីព្រោះអ្នកមិនមែនជាមែនជួបបញ្ហានេះតែម្នាក់ឯងនោះទេ។

 

ដោយសារតែប្រជាជនខ្មែរជួបនៅបញ្ហានេះច្រើន​ ជាពិសេសនោះគឺក្មេងវ័យជំទង់តែម្ដង អញ្ចឹងហើយថ្ងៃនេះស្ពាននិងប្រាប់ពីវិធី បែងចែករវាង តម្រូវការដែលអ្នកចង់បាននិងតម្រូវការដែលចាំបាច់។

 

គន្លឹះនោះគឺអ្នកត្រូវដឹងអំពីតម្រូវការដែលអ្នកចង់បាន និងតម្រូវការដែលចាំបាច់របស់អ្នក។ វាស្តាប់ទៅរៀងស្រួលមែន តែវាក៏អាចជាពិបាកក្នុងការសម្រេចចិត្តថាតើអ្វីជាតម្រូវការចាំបាច់ ហើយមួយណាជាតម្រូវការដែលអ្នកចង់បាន របស់អ្នកឲ្យពិតប្រាកដ។

 

នេះគឺជាវិធីដើម្បីសម្រេចចិត្តបានដូចជា:

 

  • វាពិតជាសំខាន់ណាស់ក្នុងការសួរខ្លួនឯងថា តើអ្វីទៅជាតម្រូវការណាដែល​ចាំបាច់ហើយអ្វីទៅជាតម្រូវការដែលអ្នកចង់បាន ហើយវាទាំងពីរនេះខុសគ្នាត្រង់ណា?​ តើខ្ញុំអាចនឹងស្លាប់បានទេបើគ្មានរបស់ទាំងនេះ?​