ព័ត៌មាន

SECC រំពឹង​ថា SME នឹង​ឡើង​ផ្សារ​ហ៊ុន​ឆ្នាំ​ក្រោយ SMEs get support to go public

SECC រំពឹង​ថា SME នឹង​ឡើង​ផ្សារ​ហ៊ុន​ឆ្នាំ​ក្រោយ

(English in Next Page)

 

ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី 25 សីហា 2017: គណៈកម្មការ​មូល​បត្រ​កម្ពុជា (SECC) នៅ​ថ្ងៃ​នេះ​បាន​ចាប់​ផ្តើម​ដំណើរការ​កម្មវិធី​បណ្តុះ​បណ្តាល​ថ្មី​មួយ​ដើម្បី​អភិវឌ្ឍ​សមត្ថភាព​របស់​សហគ្រាស​ខ្នាត​តូច​និង​មធ្យម (SME) នៅ​កម្ពុជា​ទាក់ទង​នឹង​ការ​ពង្រឹង​គំនិត​អាជីវកម្ម និង​ការ​រៀបចំ​អភិបាលកិច្ច​អាជីវកម្ម ជា​អ្វី​ដែល​គេ​រំពឹង​ថា​នឹង​បើក​ផ្លូវ​ឲ្យ​មាន SME អាច​ឡើង​ផ្សារ​ហ៊ុន​នៅ​ឆ្នាំ​ក្រោយ​។

លោក ស៊ូ សុជាតិ ប្រធាន SECC បាន​ឲ្យ​ដឹង​កាល​ពី​ម្សិលមិញ​ថា «​កម្មវិធី​ល្អ​ឥត​ខ្ចោះ​» មាន​គោល​បំណង​អភិវឌ្ឍ​សមត្ថភាព និង​ចំណេះដឹង​អ្នក​ចូលរួម​ដោយ​ណែនាំ​ស្ដីពី​ការ​បង្កើត​ក្រុមហ៊ុន​ស្ដង់ដារ ការ​រៀបចំ​របាយការណ៍​ហិរញ្ញវត្ថុ​ត្រឹម​ត្រូវ និង​ការ​ទទួល​ហិរញ្ញប្បទាន​ដែល​រួម​ចំណែក​ដល់​កំណើន​អាជីវកម្ម​។

 

សម្រាប់ការអានបន្ថែម សូមចុច ទីនេះ

(ដកស្រង់ពី Post Khmer)