ដៃគូរសហការ

បទសម្ភាសន៍ជាមួយដៃគូរបស់យើង 4 – ធនាគារ AMK Interview with our partner 4 – AMK Microfinance

ថ្មីៗនេះ អ្នកទើបនឹងបានសហការជាមួយស្ពាន។ តើអ្នកគិតថាស្ពានអាចជួយលើកកម្ពស់ការផ្ដល់សេវាអេអឹមខេយ៉ាងដូចម្តេចដែរ?

ស្ពានលុយ គឺជាក្រុមហ៊ុនដំបូងបង្អស់ ដែលមានគំនិតថ្មីប្រកបដោយចក្ខុវិស័យដ៏អស្ចារ្យ។ ពូកគេ ជួយផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានផលិតផលដៃគូររបស់ខ្លួន ទៅកាន់អតិថិជនសក្តានុពលទូទាំងប្រទេសតាមរយៈគេហទំព័រ ឬបណ្តាញសង្គមផ្សេងៗ។​ សេវាកម្មនេះ នឹងជួយអោយអតិថិជនទទួលបាននូវសេវាកម្មឥណទានយ៉ាងឆាប់រហ័ស និងងាយស្រួលជាមួយនឹងបច្ចេកវិទ្យា​ដ៏ជឿនលឿន ដែលអាចឱ្យពួកគេដាក់ពាក្យស្នើសុំប្រាក់កម្ចីបានតាមអ៊ីនធឺណិត។

 

 

អរគុណ! ជាចុងក្រោយ តើលោកអគ្គនាយក លោក គា បូរាណ មានអ្វីចង់បន្ថែមទេ?

“យើងជឿជាក់យ៉ាងមុតមាំថា ការសហការនេះ នឹងជួយអោយពួកយើងអាចផ្តល់នូវសេវាកម្មដ៏អស្ចារ្យដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមក ដល់អតិថិជនគ្រប់រូប ពោលគឺ អេ អឹម ខេ នឹងមានលទ្ធភាពក្នុងការផ្តល់នូវសេវាកម្មយ៉ាងឆាប់រហ័ស និងងាយស្រួលទៅកាន់អតិថិជនគោលដៅរបស់យើង តាមរយៈភាពជាដៃគូជាមួយក្រុមហ៊ុនស្ពានលុយ។​”

 

 

ចង់សាកល្បងស្នើសុំកម្ចីរបស់ពួកគេមែនទេ? អ្នកអាចធ្វើការស្នើសុំបានឥឡូវនេះ ជាមួយស្ពាន ដោយគ្រាន់តែទាក់ទងមកលេខទូរស័ព្ទ 010758311 ឬ089264729

តាមរយៈ http://spean-kh.com, ឬផ្ញើសារមកកាន់ប្រអប់សាររបស់យើងក្នុងទំព័រFacebookផ្ទាល់ ដើម្បីធ្វើការចុះឈ្មោះ

(Go to next page to read in English)

Related posts: