កម្ចី

ជំហានចុងក្រោយ ដែលអ្នកគួរយល់ដឹងទាក់ទងនឹងការស្នើសុំប្រាក់កម្ចីផ្ទាល់ខ្លួន

  1. ធ្វើការទូទាត់លើកដំបូងរបស់អ្នក

ឥឡូវនេះ វាដល់ពេល ដែលអ្នកត្រូវសងប្រាក់ដែលខ្ចីវិញហើយ។

សូមធ្វើការទូទាត់បង់សងប្រាក់ ជាប្រចាំខែរបស់អ្នក ឱ្យបានមុនថ្ងៃផុតកំណត់។

អ្នកអាចជ្រើសរើសធ្វើការទូទាត់សងប្រាក់របស់អ្នក តាមមធ្យោបាយណាមួយ ក្នុងចំណោយមធ្យោបាយក្នុងការទូទាត់សងប្រាក់ទាំងអស់ ដែលបានទទួលការអនុញ្ញាតពីធនាគារដែលអ្នកខ្ចី។

អ្នកអាចជ្រើសរើសធ្វើការទូទាត់សងប្រាក់ តាមមធ្យោបាយណាមួយដែលងាយស្រួលបំផុតសម្រាប់អ្នក មិនថាជា ការបង់តាមគណនីឥណពន្ធ ឬការទៅបង់ផ្ទាល់នៅធនាគារនោះទេ។

មានធនាគារមួយចំនួន ក៏អនុញ្ញាតឱ្យអ្នកទូទាត់សងប្រាក់វិញ តាមរយៈប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិច ដែលមានទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាផងដែរ។

វាពិតជាមានភាពងាយស្រួលណាស់សម្រាប់អ្នក មែនទេ?

ទាំងនេះគឺជាជំហានសម្រាប់អ្នក ក្នុងការដាក់ពាក្យស្នើសុំប្រាក់កម្ចី។

អ្នកអាចសាកល្បងអនុវត្តវាបាន ឥឡូវនេះ។

តើអ្នកចាប់អារម្មណ៍ដាក់ពាក្យសុំប្រាក់កម្ចីខ្នាតតូចដែរឬទេ?
សូមសាកល្បងប្រើកម្មវិធី Spean Luy ដើម្បីទទួលបានភាពងាយស្រួលនិងរហ័សក្នុងការខ្ចីប្រាក់ពី 50 រហូតដល់ 1000 ដុល្លារ!
អ្នកអាចទាញយកកម្មវិធីនៅទីនេះ https://bit.ly/2V8JKz0
សម្រាប់ពត៌មានបន្ថែមសូមទំនាក់ទំនងតាមរយៈហ្វេសប៊ុកឬតាមលេខទូរសព្ទរបស់យើងខ្ញុំ។ https://www.facebook.com/speanluycoltd/
Smart 0969009292
Cellcard 077712053
Metfone 0882169742