កម្ចី

ជំហានមូលដ្ឋាន ចំនួន៤ ក្នុងការស្នើសុំកម្ចីផ្ទាល់ខ្លួន

  1. រៀបចំឯកសារដែលចាំបាច់

ជាធម្មតា ធនាគារតម្រូវឱ្យអ្នកដាក់ស្នើសុំប្រាក់កម្ចី ត្រូវមាននូវឯកសារមូលដ្ឋានមួយចំនួនដូចជា៖

  • ភស្តុតាងបញ្ជាក់ពីអត្តសញ្ញាណ។ ឧទាហរណ៍ អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ លិខិតឆ្លងដែន ឬសំបុត្រកំណើតជាដើម
  • ភស្តុតាងបញ្ជាក់ពីទីលំនៅជាអចិន្ត្រៃរបស់អ្នក។ ឧទាហរណ៍ សៀវភៅស្នាក់នៅ
  • ភស្តុតាងបញ្ជាក់ពីប្រាក់ចំណូលដូចជា លិខិតបញ្ជាក់ពីប្រាក់ខែ ឬកិច្ចសន្យាការងារ
  • ឯកសារពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀត។

អ្នកគួរតែធ្វើការរៀបចំទុកជាមុននូវ រាល់ឯកសារទាំងនេះអោយបានរួចរាល់ ព្រោះនេះជាផ្នែកមួយដ៏សំខាន់។

ពាក្យស្នើសុំរបស់អ្នក អាចនឹងត្រូវចំណាយពេលយូរ ក្នុងការរត់ឯកសារ ប្រសិនបើឯកសារចាំបាច់ទាំងអស់នេះមិនទាន់រួចរាល់។

ទាំងនេះជំហានមូលដ្ឋានក្នុងការដាក់ពាក្យស្នើសុំប្រាក់កម្ចីផ្ទាល់ខ្លួន។

អ្នកអាចសាកល្បងអនុវត្តជំហានទាំង 4 នេះ ឥឡូវនេះ។

សម្រាប់ជំហានបន្ទាប់ យើងនឹងធ្វើការបង្ហាញអ្នកបន្ថែមទៀត នៅក្នុងអត្ថបទបន្ទាប់របស់យើង។

តើអ្នកចាប់អារម្មណ៍ដាក់ពាក្យសុំប្រាក់កម្ចីខ្នាតតូចដែរឬទេ?
សូមសាកល្បងប្រើកម្មវិធី Spean Luy ដើម្បីទទួលបានភាពងាយស្រួលនិងរហ័សក្នុងការខ្ចីប្រាក់ពី 50 រហូតដល់ 1000 ដុល្លារ!
អ្នកអាចទាញយកកម្មវិធីនៅទីនេះ https://bit.ly/2V8JKz0
សម្រាប់ពត៌មានបន្ថែមសូមទំនាក់ទំនងតាមរយៈហ្វេសប៊ុកឬតាមលេខទូរសព្ទរបស់យើងខ្ញុំ។ https://www.facebook.com/speanluycoltd/
Smart 0969009292
Cellcard 077712053
Metfone 0882169742