ដៃគូរសហការ

បទសម្ភាសន៍ជាមួយដៃគូរបស់ស្ពាន 3 – ធនាគារ ABA Interview with our partner 3 – ABA Bank

ថ្មីៗនេះ ធនាគារ ABA ទើបតែបានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងភាពជាដៃគូជាមួយស្ពាន ដើម្បីប្រើប្រាស់សេវាកម្មរបស់យើង។ ហេតុអ្វីបានជាអ្នកសម្រេចចិត្តសាកល្បងប្រើប្រាស់សេវាកម្មរបស់យើងSpeanដែរ?

ស្ពានលុយ គឺជាការផ្ដួចផ្ដើមដ៏ប្រសើរមួយ សម្រាប់ទីផ្សារហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជាដែលកំពុងរីកសាយ ហើយបច្ចុប្បន្ននេះបានជួយសម្រួលដល់ធនាគារ និងគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុជាច្រើន។ សេវានេះ អាចជួយឲ្យអតិថិជនធ្វើការប្រៀបធៀប សេវាឬផលិតផលដែលគ្រឹះស្ថាននីមួយៗផ្ដល់ជូន ដើម្បីសម្រេចចិត្តថាមួយណាសមស្របជាងគេនៅក្នុងទីផ្សារ។ យើងមានសេចក្ដីសោមនស្សក្នុងការចូលរួមជាមួយគម្រោងនេះ ដើម្បីសម្រួលដល់អតិថិជនក្នុងការជ្រើសរើសអ្នកផ្គត់ផ្គង់សេវាហិរញ្ញវត្ថុដែលងាយស្រួល, លឿនរហ័ស, និងត្រឹមត្រូវ។

 

 

ចង់សាកល្បងស្នើសុំកម្ចីរបស់ពួកគេមែនទេ? អ្នកអាចធ្វើការស្នើសុំបានឥឡូវនេះ ជាមួយស្ពាន ដោយគ្រាន់តែទាក់ទងមកលេខទូរស័ព្ទ 010758311 ឬ089264729 តាមរយៈ http://spean-kh.com, ឬផ្ញើសារមកកាន់ប្រអប់សាររបស់យើងក្នុងទំព័រFacebookផ្ទាល់ ដើម្បីធ្វើការចុះឈ្មោះ

 

(Go to next page to read in English)