ដៃគូរសហការ

បទសម្ភាសន៍ជាមួយដៃគូរបស់យើង 2 “គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ហ្វឺស​ ហ្វាយនែន – ដៃគូដំណោះស្រាយលំនៅដ្ឋានសម្រាប់អ្នកចំណូលទាបនិងមធ្យម”Interview with our partner 2 “First Finance-Housing Solution Partner for low and Middle income Cambodian”

ហ្វឺស ហ្វាយនែន បាននឹងកំពុងផ្តល់សេវាដល់ប្រជាជនកម្ពុជាតាមរយៈសាខារបស់យើងនៅភ្នំពេញ កំពង់ចាម សៀមរាប បាត់ដំបង បន្ទាយមានជ័យដោយសាខាទាំងនេះក៏បានបម្រើសេវាដល់ខេត្តកណ្តាល កំពង់ស្ពឺ ប៉ៃលិន ឧត្តរមានជ័យ កំពង់ធំ និងត្បូងឃ្មុំ។

ឥឡូវនេះយើងបានពង្រីកសាខាទៅដល់ ស្រុកភ្នំព្រឹក ខេត្តបាត់ដំបង និង ខេត្តកំពត។

មានអតិថិជនជាច្រើនបាននឹងកំពុងរីកចម្រើនលើជីវភាព សុវត្ថិភាព តាមរយៈការមានផ្ទះជាកម្មសិទ្ធផ្ទាល់ខ្លួន។

 

ចង់សាកល្បងស្នើសុំកម្ចីរបស់ពួកគេមែនទេ? អ្នកអាចធ្វើការស្នើសុំបានឥឡូវនេះ ជាមួយស្ពាន ដោយគ្រាន់តែទាក់ទងមកលេខទូរស័ព្ទ 010758311 ឬ089264729 តាមរយៈ http://spean-kh.com, ឬផ្ញើសារមកកាន់ប្រអប់សាររបស់យើងក្នុងទំព័រFacebookផ្ទាល់ ដើម្បីធ្វើការចុះឈ្មោះ

 

(Go to next page to read in English)