ដៃគូរសហការ

បទសម្ភាសន៍ជាមួយដៃគូរបស់យើង 2 “គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ហ្វឺស​ ហ្វាយនែន – ដៃគូដំណោះស្រាយលំនៅដ្ឋានសម្រាប់អ្នកចំណូលទាបនិងមធ្យម”Interview with our partner 2 “First Finance-Housing Solution Partner for low and Middle income Cambodian”

ស្ពាន៖ សូមអរគុណ! ជាចុងក្រោយ តើអ្នកស្រី ជុន សុថានី អគ្គនាយិកា ហ្វឺស ហ្វាយនែន មានអ្វីចង់បន្ថែមទេ?

 

អគ្គនាយិកា ហ្វឺស ហ្វាយនែន អ្នកស្រី ជុន សុថានី៖

យើងនឹងព្យាយាមអស់ពីសមត្ថភាពក្នុងការផ្តល់ផលិតផលដែលយើងមានជូនដល់អតិថិជនឲ្យបានកាន់តែងាយស្រួលនៅគ្រប់ពេល និងគ្រប់កន្លែងដែលពួកគាត់ត្រូវការ។ហើយនេះជាមូលហេតុមួយ ដែលយើងធ្វើការសហការជាមួយ គេហទំព័រ ស្ពានដើម្បីផ្តល់សេវាលើប្រព័ន្ធអ៊ីនធើណេតក្នុងគោលបំណងឲ្យអតិថិជនយើងកាន់តែមានភាពងាយស្រួលក្នុងការស្វែងរកសេវាហិរញ្ញវត្ថុពី ហ្វឺស ហ្វាយនែន យើងខ្ញុំ។

 

ស្ពាន៖ អរគុណសម្រាប់ពេលវេលារបស់អ្នកនៅថ្ងៃនេះ សូមឱ្យអ្នក ក៏ដូចជាស្ពាន ទទួលបានជោគជ័យនាពេលអនាគត!