ព័ត៌មាន

ព័ត៌មានដែលអ្នកអាចនឹងខកខានកាលពីចុងសប្ដាហ៍មុន (06th-13th August 2017) News you might have missed last weekend (06th-13th August 2017)

ព័ត៌មានដែលអ្នកអាចនឹងខកខានកាលពីចុងសប្ដាហ៍មុន (06th-13th August  2017)

(English in Next Page)

 

គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុក្រេឌីត ភី អិល ស៊ី និងក្រុមហ៊ុនទ្រូម៉ាន់នីចុះហត្ថលេខា ភាពជាដៃគូរ

 

រាជធានី​ភ្នំពេញ ៖ ដើម្បី​សម្រួល​ដល់​អតិថិជន​របស់​ខ្លួន គ្រឹះស្ថាន​មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ​ក្រេឌី​ត ភី​អិ​ល​ស៊ី បាន​ចុះហត្ថលេខា​ក្នុង​កិច្ចសហការ​ជាមួយ​ក្រុមហ៊ុន​ទ្រូ​ម៉ា​ន់​នី អនុញ្ញាត​ឱ្យ​អតិថិជន​ដែល​ប្រើប្រាស់​កម្ចី​របស់​ក្រេ​ឌី​ត អាច​បង់ប្រាក់​ត្រឡប់​មក​គ្រឹះស្ថាន តាម​រយៈ​ភ្នាក់ងារ​ទ្រូ​ម៉ា​ន់​នី ដោយ​មិន​ចាំបាច់​ធ្វើ​ដំណើរ​មក​កាន់​ការិយាល័យ​ក្រ​ឌី​ត​ឡើយ ។

 

សម្រាប់ការអានបន្ថែម សូមចុច ទីនេះ

(ដកស្រង់ពី កោះសន្តិភាព)

 

EXIM Bank ធនាគារ រដ្ឋរបស់ថៃ គ្រោងហក់ចូល ទីផ្សារកម្ពុជា នៅចុងឆ្នាំនេះ

 

The Export-Import Bank of Thailand (EXIM of Thailand) ដែលជាធនាគារគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋរបស់ថៃ សំឡឹងឃើញសក្តានុពលនៃទីផ្សារកម្ពុជា ដោយគ្រោងនឹងបើកការិយាល័យតំណាងរបស់ខ្លួនដំបូង នៅចុងឆ្នាំ២០១៧ និង ដើមឆ្នាំ ២០១៨ខាងមុខនេះ។

សម្រាប់ការអានបន្ថែម សូមចុច ទីនេះ

(ដកស្រង់ពី Business Cambodia)