គ្មានវត្ថុបញ្ចាំមែនទេ? មិនមានបញ្ហា អ្នកនៅតែអាចស្នើសុំកម្ចីបាន! No collateral? You still can apply for a loan!

Posted on

គ្មានវត្ថុបញ្ចាំមែនទេ? មិនមានបញ្ហា អ្នកនៅតែអាចស្នើសុំកម្ចីបាន! (English in Page 4)   ជារៀងរាល់សប្តាហ៍ ស្ពានបានទទួលការហៅចូលតាមទូរស័ព្ទ និងសារជាង 100 ដែលទាក់ទងមកសួរពី​ពត៌មាន អំពីប្រាក់កម្ចី។   តាមរយៈព័ត៌មានដែលបានពីការទទួលទូរស័ព្ទ និងសារទាំងនេះ យើងបានរកឃើញថា អតិថិជនជាច្រើនមានបញ្ហាទាក់ទងនឹងវត្ថុបញ្ចាំ។   ជាទូទៅ នៅពេលដែលអ្នកដាក់ពាក្យស្នើសុំប្រាក់កម្ចី ធនាគារ និងមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនឹងស្នើសុំអោយអ្នកដាក់ប្លង់ដី ឬផ្ទះជាទ្រព្យបញ្ចាំ។ ហើយធនាគារភាគច្រើន នឹងមិនទទួលយកពាក្យស្នើសុំប្រាក់កម្ចីរបស់អ្នកទេ ប្រសិនបើអ្នកមិនមានវត្ថុបញ្ចាំដែលមានតម្លៃ។   ដូច្នេះហើយ តើយើងគួរធ្វើដូចម្តេចទៅ ប្រសិនបើយើងចង់ស្នើប្រាក់កម្ចី ប៉ុន្តែមិនមានវត្ថុបញ្ចាំនោះ? តើយើងគួរតែបោះបង់ចោលការតាំងចិត្តនេះដែរទេ?   ចម្លើយគឺ ទេ   ក្នុងករណីខ្លះ អ្នកនៅតែអាចទទួលបានប្រាក់កម្ចី ទោះបីជាអ្នកមិនមានវត្ថុបញ្ចាំក៏ដោយ។   ថ្ងៃនេះ ស្ពានចង់ចែករំលែកជាមួយអ្នក នូវប្រភេទកម្ចីមួយចំនួន ដែលមិនតម្រូវឱ្យអ្នកត្រូវមានវត្ថុបញ្ចាំ។  

5 ជំហានចុងក្រោយ ដែលអ្នកគួរយល់ដឹងទាក់ទងនឹងការស្នើសុំប្រាក់កម្ចីផ្ទាល់ខ្លួន The last 5 steps in applying for a personal loan

Posted on

5 ជំហានចុងក្រោយ ដែលអ្នកគួរយល់ដឹងទាក់ទងនឹងការស្នើសុំប្រាក់កម្ចីផ្ទាល់ខ្លួន (English in Page 5)   តាមរយៈអត្ថបទមុន អ្នកបានរៀនរួចមកហើយពី ៤ ជំហានដំបូង ក្នុងការដាក់ពាក្យស្នើសុំកម្ចីផ្ទាល់ខ្លួន។ ថ្ងៃនេះដែរ ស្ពានចង់ចែករំលែកជាមួយអ្នកពី 5 ជំហានបន្ទាប់ ដែលអ្នកគួរដឹង ដើម្បីទទួលបានប្រាក់កម្ចីដោយជោគជ័យ។   រង់ចាំការអនុម័ត   នេះជាអំឡុងពេលមួយដែលគួរអោយធុញទ្រាន់បំផុត។ បន្ទាប់ពីអ្នកបានផ្ដល់ជូននូវ ឯកសារគ្រប់គ្រាន់ស្របតាមលក្ខខណ្ឌហើយនោះ អ្នកត្រូវធ្វើការរង់ចាំការអនុម័តពីធនាគារ។ ការអនុម័តនេះដែរ ជួនកាល វាចំណាយត្រឹមតែពេល 2 ឬ 3 ថ្ងៃប៉ុណ្ណោះ ប៉ុន្តែមានពេលខ្លះទៀត អ្នកអាចនឹងត្រូវចំណាយពេល រហូតដល់ទៅ 2សប្តាហ៍ ក្នុងការរង់ចាំ ទើបអ្នកបានទទួលចម្លើយពីធនាគារទាក់ទងនឹងការអនុម័ត។   ហេតុអ្វីទៅបានជាវាត្រូវចំណាយពេលយូរម្លឹងៗ?   នេះដោយសារតែ ធនាគារត្រូវការពេលវេលា ដើម្បីធ្វើការស៊ើបប្រវត្តិរបស់អ្នក។ ពួកគេត្រូវតែប្រាកដចិត្តជាមុនសិនថា អ្នកលទ្ធភាពអាចទូទាត់សងប្រាក់ដែលខ្ចីវិញ ទាន់ពេលវេលាឬអត់។ ដូច្នេះ ក្នុងអំឡុងពេលនេះ ពូកគេនឹងធ្វើការត្រួតពិនិត្យទិន្នន័យឥណទានរបស់អ្នកជាមួយ CBC (តើ CBC គឺជាអ្វី?) […]

ជំហានមូលដ្ឋាន ចំនួន៤ ក្នុងការស្នើសុំកម្ចីផ្ទាល់ខ្លួន 4 Basic tips in applying for a personal loan

Posted on

ជំហានមូលដ្ឋាន ចំនួន៤ ក្នុងការស្នើសុំកម្ចីផ្ទាល់ខ្លួន (English in Page 5)   អ្នកមានចំណាប់អារម្មណ៍ចង់ដាក់ពាក្យស្នើសុំប្រាក់កម្ចីផ្ទាល់ខ្លួន ប៉ុន្ដែមិនដឹងថាគួរធ្វើយ៉ាងណាមែនទេ? តើវាពិតជាមិនងាយស្រួលក្នុង ការទទួលបានការអនុម័តមែនឬ? ដំណើរការ ក្នុងការស្នើសុំ មានភាពស្មុគស្មាញខ្លាំងមែនទេ? អ្នកអាចបញ្ឈប់ការព្រួយបារម្ភរបស់អ្នកចំពោះបញ្ហានេះបានហើយ! ថ្ងៃនេះ ស្ពាននឹងបង្ហាញអ្នកពី ជំហានមូលដ្ឋានមួយចំនួន ក្នុងការស្នើសុំកម្ចីផ្ទាល់ខ្លួន។ តោះមករៀនអំពី ជំហានមូលដ្ឋានមួយចំនួន ក្នុងការស្នើសុំកម្ចីផ្ទាល់ខ្លួន រួមគ្នាជាមួយស្ពាន ឥលូវនេះ នោះអ្នកនឹងអាចដោះស្រាយបញ្ហាទាំងនេះបាន ក្នុងពេលរយៈពេលដ៏ខ្លីដែលអ្នកនឹកស្មានមិនដល់។   ខាងក្រោមនេះ គឺជាគន្លឹះមូលដ្ឋានមួយចំនួន ដែលនឹងជួយអ្នកដំណើរការ ការស្នើសុំប្រាក់កម្ចីផ្ទាល់ខ្លួនបានយ៉ាងងាយស្រួល។  

អ្វីទៅដែលអ្នកត្រូវប្រៀបធៀបនៅពេលដែលអ្នកធ្វើការប្រៀបធៀបប្រាក់កម្ចី What to compare when you compare loans

Posted on

អ្វីទៅដែលអ្នកត្រូវប្រៀបធៀបនៅពេលដែលអ្នកធ្វើការប្រៀបធៀបប្រាក់កម្ចី (English in Page 5)   ជារៀងរាល់ថ្ងៃ ស្ពានបានទទួល ការហៅចូលតាមទូរស័ព្ទ និងសារជាច្រើន ដែលទាក់ទងមកសួរពី​ពត៌មាន អំពីប្រាក់កម្ចី។ យើងតែងតែស្នើសុំឱ្យអតិថិជនរបស់យើង ចូលមើលក្នុងគេហទំព័ររបស់ស្ពាន ដើម្បីធ្វើការប្រៀបធៀប និងជ្រើសរើសកម្ចីដែលល្អបំផុត សម្រាប់ការប្រើប្រាស់របស់ពួកគេ។ ប៉ុន្ដែ តើអ្វីអោយប្រាកដទៅដែលពួកគេគួរធ្វើការប្រៀបធៀប? ថ្ងៃនេះយើងចង់ចែករំលែកជាមួយអ្នកនូវ ចំណុចមួយចំនួនដែលអ្នកគួរធ្វើការប្រៀបធៀប នៅពេលប្រៀបធៀបប្រាក់កម្ចី។   ប្រភេទនៃប្រាក់កម្ចី   នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា មានផលិតផលឥណទានរាបរយប្រភេទ ដែលមានលក្ខណៈខុសៗគ្នា អាស្រ័យទៅលើ ទំហំនៃប្រាក់កម្ចី និង គោលបំនងនៃការប្រើប្រាស់ប្រាក់កម្ចីទាំងនោះ។ ចឹងហើយ តើអ្នកគួរជ្រើសរើសកម្ចីមួយណាទៅ បើវាមានច្រើនប្រភេទម្លឹងៗ? អ្នកគួរស្វែងរកមើលប្រាក់កម្ចីណា ដែលសមស្របនឹងស្ថានភាពរបស់អ្នកបំផុត មានន័យថា អ្នកមិនគួរជ្រើសរើសប្រាក់កម្ចីដោយមើលតែលើ គោលបំនងដែលអ្នកចង់ប្រើប្រាស់ប្រាក់កម្ចីនោះតែមួយមុខនោះទេ។ អ្នកគួរស្វែងរកប្រាក់កម្ចីណា ដែលអាចបំពេញតម្រូវការរបស់អ្នកហើយ វាក៏សមស្របនឹងស្ថានភាពហិរញ្ញវត្ថុបច្ចុប្បន្នរបស់អ្នកផងដែរ។  

តើពិន្ទុ K-Score ពីCBC គឺជាអ្វី?What is K-Score from CBC?

Posted on

តើពិន្ទុ K-Score ពីCBC គឺជាអ្វី? (English in Page 3)   តាមរយៈអត្ថបទមុន អ្នកបានដឹងខ្លះៗរួចមកហើយពី CBC និង ពិន្ទុ K-Score។   យ៉ាងណាមិញ ថ្ងៃនេះ ខាងស្ពានយើងនឹងធ្វើការអធិប្បាយបន្ថែមបន្តិចទៀតអំពីពិន្ទុ K-Score នេះ។   យើងបានដឹងរួចមកហើយថា វាជាការសំខាន់ក្នុងការមានពិន្ទុ K-Score ល្អ ប៉ុន្តែការមានពិន្ទុ K-Score ល្អ នឹងផ្ដល់សារប្រយោជន៍អ្វីខ្លះទៅ?   បើយោងតាមការិយាល័យឥណទានកម្ពុជា(CBC)បានអោយដឹងថា ការមានពិន្ទុ K-Score ល្អ អាចជួយបន្ថយអត្រាការប្រាក់របស់អ្នក ពន្លឿនការអនុម័តពាក្យស្នើសុំប្រាក់កម្ចី ការបន្ថយចំនួនទឹកប្រាក់ដែលត្រូវបង់ក្នុងដំណាក់កាលដំបូង ទទូលបានកាតឥណទានដែលល្អជាងមុន ងាយស្រូលក្នុងការស្នើសុំប្រាក់កម្ចី ក៏ដូចជាការបង់រំលោះ។