កម្ចីប្រាក់ផ្ទាល់ខ្លួន/គ្រួសារ

អំពីក្រុមហ៊ុនស្ពានលុយ

ជាការពិត ស្ពានមិនមែនជាធនាគារ ឬគ្រឹះស្ថានទេ ប៉ុន្តែធនាគារនិងគ្រឹះស្ថានមួយចំនួនជាដៃគូរសហការរបស់ស្ពាន

ក្រុមការងារស្ពានជួយអតិថិជនស្វែងរកកម្ចីដ៏ល្អ មិនគិតតម្លៃសេវាអ្វីឡើយ ហើយអាចទទួលបានឱកាសឈ្នះទឹកប្រាក់១០០ដុល្លារជារៀងរាល់ខែផងដែរ

ស្ពានផ្តល់សេវាកម្មមិនគិតថ្លៃ លឿន ងាយស្រួល សុវត្ថិភាព និងប្រូម៉ូសិន ។

អតិថិជនមិនចាំបាច់ទៅសាខាធនាគារដើម្បីសាកសួរពត៌មាននោះទេ

ពួកគាត់អាចធ្វើការទាក់ទងមកកាន់ពួកយើង ឬ ផ្តល់លេខទូរសព្ទក្នុងប្រអប់សារនោះក្រុមការងារនិងទាក់ទង

អតិថិជនមានជម្រើសជាច្រើនប្រភេទដូចជាស្វែងរក កម្ចីទិញផ្ទះ ផ្ទាល់ខ្លួន សាច់ប្រាក់ ម៉ូតូ អេឡិចត្រូនិច ជាដើម

ចូលវេបសាយ spean-kh.com ដើម្បីពត៌មានកម្ចីដែលមានជាងរាប់ពាន់ពត៌មាន

បញ្ជាក់ មិនគិតកម្រៃអ្វីទាំងអស់ ១០០%មិនគិតថ្លៃ ។