តើឪពុកម្តាយគួរបង្រៀនកូនៗពីការចាត់ចែងថវិកាតាមវិធីណា? How parents should teach kids budget in Cambodia

 

តើឪពុកម្តាយគួរបង្រៀនកូនៗពីការចាត់ចែងថវិកាតាមវិធីណា?

(English from page 4)

 

 

បង្រៀនកូនៗរបស់អ្នកពេលដែលពួកគេនៅវ័យជំទង់គឺជាការប្រសើរដែលអាចជួយ

ពួកគេឲ្យចេះគ្រប់គ្រងលុយនៅពេលអនាគត

 

រៀបគម្រោងលើការចាយវាយ។ មានន័យថាចាត់ចែងថវិកាអោយបានត្រឹមត្រូវដោយ

បែងចែងតើត្រូវចំណាយប៉ុន្មានទៅលើរបស់ណាមួយ ប្រសិនបើពួកគេចង់ទិញ

ទូរស័ព្ទ នោះអ្នកគួររៀបគម្រោងសន្សំប្រាក់រួចស្វែងរកវិធីសន្សំ

 

កំហុសនិសិត្សសាកលវិទ្យាល័យតែងប្រព្រឹត្ត Common mistakes college students make

 

កំហុសនិសិត្សសាកលវិទ្យាល័យតែងប្រព្រឹត្ត

(English from page 4)

 

និសិត្សរៀននៅសកលវិទ្យាល័យច្រើននាក់ប្រឈមមុខនឹងការសម្រេចចិត្តខាងផ្នែក

ហិរញ្ញវត្ថុដូចជា ថ្លៃបង់សាលា ថ្លៃហូប ស្នាក់នៅនឹងផ្សេងៗទៀត។ ដូចនេះ មិនចម្លែក

ទេដែលពួកគេតែងតែមានកំហុសមួយចំនួនក្នុងការសម្រេចចិត្តចាយវាយលើអ្វីមួយ

 

 

នេះជាគន្លឹះមួយចំនួនដែលអ្នកគួររៀននឹងចៀសវាង

 

អំពីក្រុមហ៊ុនស្ពានលុយ About Spean Luy

 

ក្រុមហ៊ុនស្ពានបានចុះឈ្មោះនៅក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុក្នុង ខែ កុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០១៧

 

មកទល់ឥលូវនេះក្រុមការងារស្ពានបានទទួលការខលចូលជាច្រើនពីសំណាក់អតិថិជន

 

ស្ពានបានទទួលការចុះឈ្មោះដាក់ពាក្យជាងមួយរយពាក្យក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានសប្តាហ៏នេះ

 

ក្រុមការងារពិតជាអរគុណខ្លាំងណាស់ចំពោះការគាំទ្ររបស់អ្នកទាំងអស់គ្នា

 

សូមបញ្ជាក់សំនួរដែលទទួលបានជារឿយៗ

 

តើក្រុមហ៊ុនស្ពានជាអ្វី? តើស្ពានធ្វើអ្វី?

 

ជាអង្គការ ធនាគារ ឬ គ្រឹះស្ថាន មែនទេ?

 

ចម្លើយ មិនមែនទេ

តើត្រូវធ្វើដូចម្តេចទើបអាចជ្រើសកាតឥណទានល្អបំផុតសម្រាប់អ្នក? How to choose the best Credit Card

 

តើត្រូវធ្វើដូចម្តេចទើបអាចជ្រើសកាតឥណទានល្អបំផុតសម្រាប់អ្នក?

(English from page 4)

 

ប្រើប្រាស់កាតឥណទានមិនអាចក្លាយខ្លួនជាអ្នកមានទេ ប៉ុន្តែនឹងអាចជួយអ្នក បានច្រើនអ្នកដឹងទេ កាតឥណទានណាមួយដែលល្អបំផុត?

 

អានអត្ថបទនេះដើម្បីស្វែងយល់ថា កាតឥណទានណាដែលសាកសមបំផុត សម្រាប់អ្នកតើអ្វីទៅដែលអ្នកត្រូវពិចារណាក្នុងការទិញអ្វីមួយ?

 

តម្លៃ? គុណភាព? សេវាកម្ម? ភាពងាយស្រួល?

 

មនុស្សម្នាក់ៗមានការគិតខុសៗគ្នាទាំងនេះជាគន្លឹះសំខាន់ៗសម្រាប់អ្នកក្នុងការជ្រើសរើសកាតឥណទានដ៏ត្រឹមត្រូវ

 

អត្ថប្រយោជន៏នៃការប្រើកាតឥណទាន Benefits of using Credit Cards

 

អត្ថប្រយោជន៏នៃការប្រើកាតឥណទាន

(English from page 4)

 

សាកស្រមៃបន្តិចទៅមើលថា ប្រសិនបើអ្នកទៅផ្សារទំនើប ហើយអ្នកបានចាប់អារ

ម្មណ៏ទៅលើរ៉ូបមួយដ៏ស្អាត ។

 

អ្នកពិតជាចង់បានវាខ្លាំងណាស់ ដូចនេះតើអ្នកត្រូវ

ធ្វើយ៉ាងណាពេលដែលអ្នកមិនមានប្រាក់គ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ទិញរបស់នោះ?

 

កុំបារម្ភអី កាតឥណទានអាចជួយអ្នកបាននូវអ្វីដែលអ្នកចង់បាន ។