ការសន្

តើត្រូវធ្វើដូចម្តេចដើម្បីគណនាអត្រាការប្រាក់នៅក្នុងគណនីសន្សំរបស់អ្នក

ចម្លើយគឺ ៦៥៨ដុល្លារ

១០,០០០ដុល្លារ * ៧% = ៧០០ដុល្លារ នេះគឺជាការប្រាក់របស់អ្នកដោយមិនរាប់បញ្ចូលពន្ធ

៦% គឺសម្រាប់ការប្រាក់ ដូចនេះវាត្រូវនឹង

៧០០ * (១០០ – ៦% ពន្ធ) = ៦៥៨ដុល្លារ

អ្នកនឹងសន្សំប្រាក់បាន ៦៥៨ដុល្លារ ក្នុងពេលមួយឆ្នាំ ។

ប្រសិនបើអ្នករក្សា  ៦៥៨ដុល្លារជាមួយនឹងទឹកប្រាក់ដើមរបស់អ្នក តើនឹងទៅជាយ៉ាងណា ?

ចូររៀននៅពេលក្រោយ

តើអ្នកចាប់អារម្មណ៍ដាក់ពាក្យសុំប្រាក់កម្ចីខ្នាតតូចដែរឬទេ?
សូមសាកល្បងប្រើកម្មវិធី Spean Luy ដើម្បីទទួលបានភាពងាយស្រួលនិងរហ័សក្នុងការខ្ចីប្រាក់ពី 50 រហូតដល់ 1000 ដុល្លារ!
អ្នកអាចទាញយកកម្មវិធីនៅទីនេះ https://bit.ly/2V8JKz0
សម្រាប់ពត៌មានបន្ថែមសូមទំនាក់ទំនងតាមរយៈហ្វេសប៊ុកឬតាមលេខទូរសព្ទរបស់យើងខ្ញុំ។ https://www.facebook.com/speanluycoltd/
Smart 0969009292
Cellcard 077712053
Metfone 0882169742