ការសន្

៥មធ្យោបាយនៃការសន្សំទឹកប្រាក់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា

 

៥មធ្យោបាយនៃការសន្សំទឹកប្រាក់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា

 

 

តើអ្នកគិតថាការសន្សំទឹកប្រាក់ពិតជាមានការពិបាកណាស់មែនទេ?

តោះមករៀនពីគន្លឹះទាំង៥នេះក្នុងការសន្សំប្រាក់

 

  1. ការទិញផលិតផលលក់លាងឃ្លាំង

ការទិញផលិតផលលក់លាងឃ្លាំងគឺជាភាពប្រសើរមួយដែលអ្នកគួរតែធ្វើ។

 

ជាធម្មតាការលក់លាងឃ្លាំងភាគច្រើន ធ្វើនៅពេលដែលមានរដូវកាលថ្មីបានខិតចូលមកដល់ នឹងតម្លៃដែលគេបានដាក់លក់នឹងនៅសល់តែពាក់កណ្តាលឬច្រើនជាងនេះ។

 

ដូច្នេះគួរធ្វើការរង់ចាំចំពោះផលិតផលណាដែលអ្នកស្រលាញ់រួចរង់ចាំការដាក់លក់ផលិតផលទាំងនោះនៅថ្ងៃលក់លាងឃ្លាំងអ្នកនឹងបានរបស់ដែលអ្នកស្រលាញ់ដោយមានការចំណាយទាប។

 

 

  1. ពឹងអ្នកណាម្នាក់ដើម្បីធ្វើការទិញឥវ៉ាន់

តើអ្នកធ្លាប់មានបទពិសោធន៏ក្នុងការទិញរបស់អ្វីមួយ ដែលអ្នកមិនគិតថានឹងទិញនោះ?

 

ចំពោះបញ្ហាមួយនេះភាគច្រើនគឺកើតឡើងចំពោះបងៗស្រ្តីដែលចូលចិត្តធ្វើការដើរទិញឥវ៉ាន់នៅតាមផ្សារទំនើបមួយចំនួន។

 

ដើម្បីជំលៀសនូវបញ្ហាមួយនេះអ្នកគួរតែកត់ត្រានូវអ្វីដែល

អ្នកត្រូវការទិញ រួចផ្ញើរនរណាម្នាក់ដើម្បីទិញជំនួសអ្នក។ការធ្វើដូច្នេះអ្នកមិនចាំបាច់ព្រួយបារម្ភ

ពីបញ្ហាមួយនេះទៀតទេ។

 

 

  1. រៀបគម្រោងលើការទិញ

មុននឹងទិញសម្ភារៈនៅពេលដែលអ្នកត្រូវការនោះ អង្គុយចុះសិន នឹងរៀបគម្រោងលើការទិញ

ឥវ៉ាន់ទាំងអស់សម្រាប់ការប្រើប្រាស់ក្នុងមួយសប្តាហ៏។

 

មិនមែនដោយសារអ្នកមិនអាច

ប្រឈមមុខនឹងចំណង់បានទេ ប៉ុន្តែដោយសារឥវ៉ាន់ទាំងនោះបានដាក់លក់ ទិញរបស់ទាំង

នោះរួចអ្នកនឹងអាចសន្សំបានបន្តិច។