ព័ត៌មាន

[ពត៌មាន/NEWS]កំពង់ផែព្រះសីហនុ IPOs បើកទទួលបំរើអតិថិជន Sihanoukville Port IPOs opens to subscribers

[ពត៌មាន/NEWS]កំពង់ផែព្រះសីហនុ IPOs បើកទទួលបំរើអតិថិជន Sihanoukville Port IPOs opens to subscribers

កំពង់ផែព្រះសីហនុ IPOs បើកទទួលបំរើអតិថិជន

 

ការបើកទទួលបំរើអតិថិជនជាសាធារណៈលើកដំបូងបង្អស់បានធ្វើឡើងនៅក្រុងព្រះសីហនុម្សិលមិញ ជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនធានាទិញមូលបត្របានព្យាករណ៍ពីការឆ្លើយតបវិនិយោគិនមួយដែលយោង

ទៅតាមការកក់អគារជាច្រើននៅខែមុននេះ។

 

ដើម្បីអានបន្ថែម សូមចុចទីនេះ

 

(អត្ថបទនេះដកស្រង់ចេញពី ភ្នំពេញប៉ុស្ត)

 

អ្នកមួយចំនួនប្រហែលជាឆ្ងល់

តើ អាយភីអូ (IPO)គឺជាអ្វី?

 

តើអ្វីជាផ្សារភាគហ៊ុន?

 

ពួកយើងនឹងស្វែងយល់នៅពេលក្រោយ

 

Please go to next page to read in English