ព័ត៌មាន

[ពត៌មាន/NEWS]ធនាគារ​ប្រៃសណីយ៍​កម្ពុជា​ទិញ​យក​ហ្វូណន CP Bank purchases Funan MFI

 [ពត៌មាន/NEWS]ធនាគារ​ប្រៃសណីយ៍​កម្ពុជា​ទិញ​យក​ហ្វូណន CP Bank purchases Funan MFI

 

ភ្នំពេញៈ ធនាគារ​ប្រៃសណីយ៍​កម្ពុជា​បាន​ចំណាយ​ប្រាក់​ ១២ ​លាន​ដុល្លារ​ក្នុង​ការ​ទិញ​ភាគហ៊ុន​ទាំង​ស្រុង​ពី​មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ​ហ្វូណន ដើម្បី​ពង្រីក​សេវា​ហិរញ្ញវត្ថុ​ឲ្យ​បាន​គ្រប់​កម្រិត​។

 

ហ្វូណន​ជា​គ្រឹះស្ថាន​មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ​ក្នុង​ស្រុក​តូច​មួយ​ដែល​ផ្តល់​កម្ចី​ជា​មធ្យម​ក្នុង​ទំហំ​ ៤០០ ​ដុល្លារ ប៉ុន្តែ​បន្ទាប់ពី​ត្រូវ​បាន​ទិញ​ដោយ​ធនាគារ​ប្រៃសណីយ៍​កម្ពុជា ទំហំ​កម្ចី​ជា​មធ្យម​របស់​ហ្វូណន​នឹង​កើន​ឡើង​ដល់​ ១០០០ ​ដុល្លារ​។

 

បង្កើត​ឡើង​កាលពី​ឆ្នាំ​ ២០១៣ ធនាគារ​ប្រៃសណីយ៍​កម្ពុជា​ជា​ការ​វិនិយោគ​រួម​ដោយ​ក្រុមហ៊ុន កាណាឌីយ៉ា អ៊ីនវេសមិន ហូលឌីល (Canadia Investment Holding) គ្រប់គ្រង​ភាគហ៊ុន​ ៥០ ​ភាគរយ និង​ប្រៃសណីយ៍​កម្ពុជា​ជា​សហគ្រាស​គ្រប់គ្រង​ដោយ​រដ្ឋ​មាន​ភាគហ៊ុន​ ៥ ​ភាគរយ ហើយ​ភាគហ៊ុន​ដែល​នៅ​សល់​កាន់កាប់​ដោយ​ក្រុមហ៊ុន Fullerton Financial Holdings ជា​ក្រុមហ៊ុន​បុត្រសម្ព័ន្ធ​របស់​ក្រុមហ៊ុន Singapore Corporation Temasek Holdings​។

 

សម្រាប់ការអានបន្ថែម សូមចុចទីនេះ

(The article is originally from Post Khmer/ Phnom Penh Post)

 

To read in English, please go to next page