ការសន្

តើធ្វើដូចម្តេចដើម្បីជ្រើសរើសគណនីសន្សំដែលល្អបំផុត

ខាងក្រោមនេះជាគន្លឹះមួយចំនួន៖

1.​ អត្រាការប្រាក់៖​ តើភាគរយប៉ុន្មានដែលពួកគេផ្តល់ជូន?​ភាគរយខ្ពស់គឺល្អប្រសើរ?មិនចាំបាច់នោះទេ។ដោយ

សារតែអាចមានហានិភ័យ ធនាគារនឹងអាចប្រឈមមុខនឹងការក្ស័យធន។ ចូរប្រុងប្រយ័ត្នជាមួយនឹងអត្រា

ការប្រាក់ខ្ពស់ពេក។ តើធ្វើដូចម្តេចដើម្បីគណនាអត្រាការប្រាក់? យើងនឹងរៀននៅពេលក្រោយ!

2. កម្រៃសេវា៖ ​ចំនួនទឹកប្រាក់ប្រាក់បញ្ញើអប្បបរមាជាអ្វី? ពួកគេគិតថ្លៃជាប្រចាំឆ្នាំ?

3.​ លក្ខណៈពិសេសផ្សេងទៀត៖​ ជូនកាតអេធីអឹមដោយឥតគិតថ្លៃ? ធនាគារមួយចំនួនផ្តល់ឱ្យអ្នកនូវការបញ្ចុះតម្លៃសម្រាប់ការបរិភោគនៅហាងកាហ្វេនឹងភោជនីយដ្ឋានមួយចំនួន។

4. ភាពងាយស្រួល៖ ពិតជាសំខាន់ សាខាធនាគារឬគ្រឹះស្ថានគួរមាននៅជិតផ្ទះឬការិយាល័យរបស់អ្នកដូច្នេះវាមានភាពងាយស្រួលសម្រាប់អ្នកគ្រប់ពេលវេលា។

ចំនុចផ្សេងទៀត។

វាគឺជាការល្អប្រសើរ​ ប្រសិនបើអ្នកមានគណនីច្រើនជាងមួយ។

ហេតុអ្វី?